www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, който съм на земята, проявявам Мъдростта и Делата в Истината на Божията Правда.

Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, който владее целият Всемир и Съм сега между вас в пътя.

Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, който съм в плът на земята и в Духът на Небесата.

Знам помишленията ви, мислите ви и желанията ви.

20 декември 1926 год.
Разговори на Учителя Дънов с ръководителите на братските кръжоци в страната.
Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg
Обичай съвършения път
на Истината и Живота

Постави Доброто за основа на домът си,
Правдата за мерило,
Любовта за украшение,
Мъдростта за ограда и
Истината за светило

Само тогава ще ме познаеш
и Аз ще ти се изявя.

Вложи думите на Любовта в сърцето си;
Словата на Мъдростта в ума си.
Лъчите на Истината в душата.