www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

Програмата "Изгревът"


БИБЛИОТЕКА „ЖИТЕН КЛАС”
И
ПРОГРАМАТА НА ПОРЕДИЦАТА “ИЗГРЕВЪТ”
 

         Поредицата “Изгревът” поднася събирани спомени, опитности, случки, събития и исторически материали от времето на Школата на Бялото Братство 1922-1924 година и пребиваването на Всемировия Учител – Беинса Дуно между българите и славянството.

         Великият Учител бе роден и се изяви чрез Словото Си, и се прояви чрез Силата на Словото Си. Словото Му стана Сила и Живот за учениците на Школата.

         Великият Учител положи тялото Си на българска земя и замина за Божествения свят, който е свят на Истината и откъдето свали Словото на Бога за идното човечество от Шестата раса.

         Ние смятаме, че това е онова „Житно зърно”, посято чрез Словото на Всемировия Учител – Беинса Дуно в душите на учениците от Школата, от което възрасна „Житен клас” в Сила и Живот чрез тяхното пребиваване в тази Школа и се пожъна чрез техния живот в опитности, спомени за Школата на Бялото Братство в България и за Великия Учител – Беинса Дуно.

         Основният критерий за включване в тази библиотека е опитността на един ученик, която е опитност на цялата Школа. Това е закон на Школата! А когато съберем опитностите на учениците в тази Школа, ние ще получим реализираните закони от Словото на Всемировия Учител – Беинса Дуно, което е Слово на Живия Бог и е Слово на Бога!

         Божественият закон работи на земята с малките величини и с малките неща и затова ние започваме оттам. Започваме чрез „житното зърно”, което трябва да се посее в умовете на българите, за да възрастне в душите им като „Житен клас”. А житните класове съставляват Божията Нива, от която трябва да дойде Божественият Хляб чрез Словото на Великия Учител.

         Идва жътва. Очакваме жетварите. Готови ли сте?

         Събираните и издадени опитности, съхраняването и отпечатването на Словото в оригинал, запазването и разпространяването на песните на Учителя и братските песни, на музиката, се осъществява чрез Библиотека “Житен клас” по програмата на “ИЗГРЕВЪТ”.

                           

         Съставителя на “Изгрева” д-р Вергилий Кръстев