www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

Съставителят на "Изгревът" д-р Вергилий Кръстев

Съставителят на “Изгревът”

Д-р Вергилий Кръстев
 

Няколко думи за и от съставителя на поредицата Д-р Вергилий Кръстев. Роден съм на 21 март 1938 г. в гр. София от баща Никола и майка Радка. Много пъти съм питал майка си защо ми е дала името Вергилий. Разказваше ми, че е чела “Ад” на Данте и много харесала Вергилий как развежда своята любима в ада. Искала аз да бъда писател като Вергилий. Живял съм при много трудни условия като дете и винаги си спомням, че съм бил гладен, защото нямаше какво да се яде след войната 1945 г. А родителите ми непрекъснато ме притискаха и искаха да се изявявам всред съучениците си. А аз упорствувах и нещо отвътре ме спираше. И казвах: “Оставете ме на мира.” Цели 10-15 години го повтарях. Родителите ми знаеха и усещаха за моя потенциал. Но не доживяха да го видят как го реализирам. Исках да следвам журналистика. Баща ми беше против: “Ще станеш доктор.” И така се записах да следвам медицина. Получавах стипендия и работех в студентски стол, за да изкарам прехраната си. Започнах работа като лекар. Дойде определеното време за мен. Имаше една астроложка Катя Антонова, която ми каза: “Виждаш ли, твоята планета Меркурий – тя тука преминава и на 27 години се събуждаш за духовна работа.” И точно така стана. По-късно намерих това знание в Словото на Учителя, Който казва:

“Години наред светлината блъска, блъска мозъка на някого си, докато му отвори някои център, за да може да чете Словото Ми.”

Същото се случи и с мен. Отвориха ми няколко центъра в мозъка, отвориха ми се очите и умът за един друг свят. И се уплаших от този свят! И още се плаша понякога, като го видя с други очи.

            Началото на поредицата “Изгревът” е поставено с мисълта за отбелязване края на един период от четиридесет и пет години – 1945-1990 година. Период, предварително обозначен от Всемировия Учител Беинса Дуно като епоха на труда и с определен от Него хронологичен обхват – точно четиридесет и пет години.

            Съставителят на поредицата е работил преди това целенасочено двадесет години с представените автори, строго индивидуално и в пълна нелегалност, поради опасностите, които съществуваха през онези години. Вилнеела стихията на опустошението, целяща да унищожи Словото на Всемировия Учител, движена от онези Сили, които разрушиха „Изгрева”, които горяха и претопяваха томчетата с беседите Му, за да не остане нито следа от пребиваването на Школата на Всемирното Велико Бяло Братство между българите и славянството.

            Всеки автор има своята неповторима индивидуалност. Те са своеобразни личности – напълно различни един от друг. С години трябваше да бъдат убеждавани, докато се съгласят да разкажат или напишат спомените си. Срещите и разговорите ми с тях са записвани на магнетофонна лента, като едновременно с това са водени и бележки. По-късно целият материал трябваше да се прехвърли върху лист хартия. В някои опитности разказите им са предадени от името на лицето, което е записвало и съхранило този материал. Този факт е отразен и в някои моменти може да бъде приет като недостатък в поредицата.

            Материалът е автентичен, оригинален и при сериозно вглеждане и навлизане в него от читателя, ще се открие как всеки автор е застанал зад своя разказ и го отстоява със сила и дух.

            Това е мемоарна литература и представя историята на Школата на Великия Учител. Затова не може да се търси и изисква някакво стилово и литературно прецизиране. Езикът е такъв, какъвто е бил по онова време и е представен така, както е говорил българинът.

            Първият том от поредицата публикува и Космогонията на Словото на Всемировия Учител. Това е обзор, направен от съставителя на този сборник след двадесет и две годишно проучаване на Словото на Всемировия Учител. Отбелязва се кой е Учителят, кой е Мировият Учител и кой е Всемировият Учител. Посочва се какво представлява Словото на Всемировия Учител Беинса Дуно и къде е Школата на Всемирното Велико Бяло Братство. Изтъква се какво представлява българският народ при идването на Великия Учител. Разгледана е Космогонията на музиката Му. Изнесеният словесен материал има синтетичен вид и е труден за възприемане от онези, които не са проучавали Словото на Учителя. Затова той е включен вкрая на тома, за да не смути мнозина, макар че първоначалният замисъл бе да бъде сложен в началото на поредицата. Така че онзи, който има търпение и сили, може да го прочете. А който не желае – ще го остави непрочетен. За пръв път от основаването на Школата се прави опит да се напише и изнесе Космогонията на Словото на Всемировия Учител Беинса Дуно.

 
    Пред поредицата е поставена непосилната задача да покаже и докаже следното:
 
    Школата на Всемирното Велико Бяло Братство е една и тя присъствува едновременно на „Изгрева”, в Духовния и в Божествения свят.
 
    Всемировият Учител е един и името Му е Беинса Дуно, слезнал за пръв път на земята и дошъл от Божествения свят.
 
    Словото на Всемировия Учител е Слово на Живия Бог, слезнал на земята българска.
 
    Ученикът на Школата на Великия Учител има за задача да претвори Неговото Слово в Сила и Живот.
 
    Спомените на учениците на тази Школа трябва да покажат, че човек прави днес първите си стъпки в Пътя на ученика. Техните опитности представляват първите стъпки на прохождащия човек в Пътя на ученика. Този Път ще намерите в Словото на Великия Учител Беинса Дуно.
           
    И накрая споделям с вас своето
 

Верую на человекът земен

и небесен пребиваващ
по земята Българска
 
 

            І. Вярвам във Великият Учител – Беинса Дуно, Всемировият Учител на Вселената, който бе в плът и кръв на земята Българска, който прояви Светлината от Словото си, за да можем чрез нея да познаем Непроявеният Бог.

Амин.
 

            ІІ. Вярвам във Великият Учител – Беинса Дуно, Всемировият Учител на Вселената, който владее целия Всемир с животворящата Сила на Духът Христов, който бе между българите в плът и кръв, в Сила и Живот, в Слово и в Дух Животворящ, открил Школата на Всемирното Велико Бяло Братство 1922-1944 г. за пръв път на земята и във Вселената. Словото му бе Бог. И Бог бе в Сила, Дух и Мощ чрез Словото му.

Амин.
 

            ІІІ. Вярвам във Великият Учител – Беинса Дуно, Всемировият Учител на Вселената, слезнал със светско име Петър Дънов на земята, за да даде Словото на Бога за идното человечество, чрез Духът Христов от Небесата и чрез Духът Божий от Отца на Светлините, за да направи своя храм, в человеческата душа.

Амин.
 
16 ч. 45 мин. 31 декември 1999 година
 
Вергилий Кръстев