www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

ПЪРВАТА БЕСЕДА В АЙТОС


ПЪРВАТА БЕСЕДА В АЙТОС
Георги Събев

     Това било на 19 януари 1914 г. Тогава Учителят говори на тема: “Който дойде при мене.” Беседата била изслушана с голямо внимание. Била интересна, но съдържанието й не се запомнило. За тази беседа приятелите от селата били поканени поименно кой да присъства. Още от сутринта завалял дъжд, който продължил до обяд. Приятелите пристигнали мокри до кости и кални, но никой не се разколебал. Всички били ентусиазирани да опознаят Учителя и да следват Учението. Брат Куртев тогава изготвил списък на желаещите да получават печатното Слово, което вече излизало на отделни брошури.
     След беседата Учителят останал на разговор с братята. Казал им, че понеже дошли при дъжд и кал, това означавало, че в техния духовен път препятствията ще са в началото и накрая трябва да се победят. Така и станало.