www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

РЕШИЛИ ДА БИЯТ ПОПА


РЕШИЛИ ДА БИЯТ ПОПА
Георги Събев

     Около 1920-1921 г. православната църква почнала гонения срещу духовните движения, т.н. секти. На първо място, като най-опасна секта се считало Бялото Братство. Синодът спуснал инструкции за борба със сектите, която борба се изразявала в това, църквата да им отказва венчаване, кръщаване и погребение, освен на ония, които подпишат декларация, че се отказват от идеите си. Отпочнала се словесна пропаганда от амворите на църквата и със сказки по читалищните салони.
     Един ден из цялата главна улица били разлепени афиши за сказките на поп Димитър Шаханов в читалището против новите богомили и слънцепоклонници. Георги Куртев и дядо Сапунов като прочели афишите, си уговорили среща, за да обмислят план какво да правят, ако попът почне да хули и черни Божието дело.
     Решават да се качат на сцената и да го набият хубаво и след това да се предават на властта. Но колко голяма била изненадата им, когато един ден преди сказката получили писмо от Учителя, от съдържанието на което се разбирало, че Той знае намеренията им. Казал им, че ако те влязат в саморазправа с попа, Небето ще се оттегли. “Вие знаете как майката Божия е гледала мъките на своя син и всичко е понасяла. Ако претърпите, ще имате Божието благословение.” – “Бре, какво щяхме да направим!” – Си рекли те.
Тогава вземат следното решение: Брат Георги да отиде и да чуе сказката. Отишъл той и седнал на първия ред. Хули и ругатни се сипели като из фуния по адрес на Учителя, но брат Куртев слушал и преглъщал, като през цялото време се молел Бог да му даде сили да издържи. Сказката свършила. Не се изминали десетина години и предсказанието на Учителя се сбъднало. Ония, които хулели и преследвали, не останало и помен от тях.
     Всички били повикани в другия свят, за да дават отчет за земните си дела. А гражданството минало на страната на Бялото Братство, понеже познавали живота на обществото, като при различни случаи го защитавало от нападките от страна на свещениците.
     Делото на Учителя растяло и крепнело в Дух и Сила.