www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

ПЪРВАТА И ПОСЛЕДНА БЕСЕДА НА ПАСПАЛАТА


ПЪРВАТА И ПОСЛЕДНА БЕСЕДА НА ПАСПАЛАТА
Георги Събев

     Когато наближило време за обедната беседа, по указание на брат Куртев всички се събрали в полукръг под сянката на голяма кичеста дивачка. Учителят седял на импровизиран стол. По-възрастните братя и сестри седели, а по-младите стоели около тях. Изпели се няколко духовни песни, казали “Добрата молитва”.
     Беседата почнала със стих от Библията. Върху кой стих е говорил Учителят, никой не запомнил. Едно дете заплакало и смущавало. Учителят казал майките с малките деца да се поотдалечат малко. Живото Слово на Учителя било увлекателно.
Слушателите сякаш се изкачвали в един друг свят, по-възвишен и по-красив от света в който живеем. Душите пиели жадно от нескончаемия извор на Учительовото Слово.
     Беседата продължила около час, изслушана с внимание. Всяка нейна дума и мисъл били откровение за слушателите.
     След беседата всеки можел да сподели опитности с Учителя, да почерпи мъдрост от личния контакт. Сестрите сложили обяда в кръг на голямата поляна. Тогава още не били изградени навици за общо готвене, всеки сложил на трапезата каквото си носел.
     След обяда започнали приготовленията за път. Тези, които били дошли от най-далече, си тръгнали първи. Никога и преди и сега връх Паспалата не е видял толкова много хора, обединени от една идея – идея за общочовешко братство.