www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

НЕ АНГАЖИРАЙТЕ НЕБЕТО


НЕ АНГАЖИРАЙТЕ НЕБЕТО
Георги Събев

     Една вечер Верка отишла в града на концерт, където имало и други хора от Изгрева. Това я успокоило. Но не се уговорила с някого за връщане. Концертът свършил - Душата нахранена с музика, Духът повдигнат в неземни висоти. Излиза тя от концертната зала радостна и доволна. Било към полунощ. Другите хора от Изгрева отишли в града при свои близки, а тя останала сама в нощта, по пътя за Изгрева, който минавал през едрата борова гора. Вървяла тя по средата на шосето и през целия път се молила за помощ от Небето и четяла псалми.
     Когато пристигнала на Изгрева, минала край Салона. В стаята на Учителя още светело. Учителят излязъл на балкона да види коя е тази сестра, която през целия път бе Го зовяла за закрила. Учителят я познал и на другия ден й пратил предупреждение, друг път да не закъснява и да не ангажира Небето, поради своето неблагоразумие. Нейният зов за помощ Му пречел да работи.
     От ученика се иска разумност и предвидливост, за да може сам да се пази, като предварително вземе необходимите мерки.