www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

ИЗ БЕСЕДАТА “И ОБХОЖДАШЕ ИСУС ВСИЧКАТА ГАЛИЛЕЯ” ОТ 5 ЮЛИ 1925 ГОДИНА, с. 35 ОТ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ


ИЗ БЕСЕДАТА “И ОБХОЖДАШЕ ИСУС ВСИЧКАТА ГАЛИЛЕЯ”
ОТ 5 ЮЛИ 1925 ГОДИНА, с. 35 ОТ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

Георги Радев Дюлгеров

     Аз бих желал между всинца ви да се образува една вътрешна връзка на любов, да има взаимно уважение и почитание помежду ви, да зачитате вашите добри чувства.
     Аз забелязвам в новото движение тук, в България една лоша черта. Тя е, че няма зачитане. Окултно движение, а започва да се разделя на особени мнения. Няма нищо в това, но важното е, че любовта няма деление.
     Няма човек в България, който да проповядва любовта по-добре от мене.
     Няма човек в България, който да свети повече от мене. Мислите ли, че има някой друг, това е заблуждение.
     Аз мога да светя като Христа, не повече от Христа.
     Аз мога да светя като Бога, не повече от Бога. И като казвам, че светя като Христа, аз се радвам, защото това е Божията светлина. Не, Божия Светлина е тя! Аз светя като Бога. Защо? Защото Бог е вътре в мене. И вие можете да светите като Бога.
     Ако Бог е във всинца ни, ние ще се обичаме! Ще има помежду ни взаимно уважение и почитание. Нима аз мога да ви заблуждавам? Засега всинца трябва да се стремите към абсолютната свобода. Не разбирам слободията, но абсолютната свобода. Аз съм за нея. Всеки от вас ще бъде разумен да се жертвува за Истината, за Мъдростта, за Любовта. И ще бъдем готови сега, още днес, всички да изнесем великото дело, да проповядваме за този Велик Жив Господ, Който е направил Вселената заради нас и от благодарност да покажем, че както Той Се жертвува за нас, така и ние да сме готови да се жертвуваме заради Него. И този Велик Господ, Този Учител ще дойде за всеки едного от нас.
     Та казвам: Този Христос, този Божествен Дух е навсякъде. За мен формите на религиите не означават нищо, защото те не разрешават въпроса за Царството Божие. Отнася се за православието, протестантизма, католицизма и др. Това са форми, които само подготовляват човечеството. Само Божият Велик Дух ще обнови света и Той действува сега. Нека създадем една нова форма и да покажем на съвременното общество, че ние седим по-горе от него и по ум и по сърце и то не само привидно, но фактически. Само между две души, които се обичат, може да се възстанови онази връзка на любов!... Да се изпълни волята Божия в живота и към другите, защото Бог е Любов, която е мощното в света. Защото само великите разумни мисли, желания и действия съединяват хората. И така, именно, ние ще бъдем една мощна сила да извършим Волята Божия още сега...
     Дошло е вече времето... всички спорове между вас да престанат. Не е въпросът за църквите, но Царството Божие да настане между всички, в душите на всички, за да дойде Божието Благословение с Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина.