www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

ПРИЗВАНИЕ КЪМ НАРОДА МИ - БЪЛГАРСКИ, СИНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СЛАВЯНСКО


КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ

“Призвание към народа ми – български,
синове на семейството славянско”


110 години от предаване на “Призванието”
чрез Ангел Елохил на Петър Дънов

Фотоизложба “Учителят Дънов”

Музика от Учителя Дънов – Беинса Дуно и приятели
(магнетофонен запис)
Аранжимент д-р Филип Стоицев

Водещ : Петър Вангелов

    В салона на община “Изгрев”                                      Начало 11 часа, събота
    ул.”Чехов” 16–А                                                     25 октомври 2008 г.
Вход свободенПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала

    1.  “Призванието” за първи път е оповестено от нас по случай 130 г. от рождението на Петър Дънов (1864–1994) на 22.05.1994 г. в театър “София” .
    2.  По случай 100 год. от предаването на “Призванието” от Ангел Елохил на Учителя Дънов отново беше представено на 3.10.1998 г. в Дома на техниката, салона на ул  “Раковски” № 108, зала 4.
    3.  “Призванието” е публикувано през 1995 г. в “Изгревът”, том IV, с. 3–47.
    4.  На 7 март 1971 г. в бараката на Игнат Котаров с оркестър от 18 музиканти и музика под аранжимента на д-р Филип Стоицев е направен магнетофонен запис на 20 песни на Учителя.
    5.  На настоящия концерт-рецитал след всеки пасаж от “Призванието” ще слушаме песен от магнетофония запис и всички могат да участват в нейното хорово изпълнение.
         Песните, които ще чуем са: “Ще се развеселя”; “Вечер, сутрин”; “Сърдечен зов”; “Венир Бенир”; “Запознаване”; “Зора на новия живот”; “Цветята цъфтяха”; “Вътрешният глас на Бога”; “Вдъхновение”; “Песен на светлия път”; “Мусалла”; “Сине мой”; “Шуми”; “На Учителя”
    6.  Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, на която можете да изслушате 18 концерт-рецитала и да ни изпратите отзивите си.
    7.  Изпращането на покани за концерт-рецитали и уведомяването ви за други прояви ще бъде улеснено, ако ни предоставите на настоящия концерт или изпратите по е-mail: izgrevat@gmail следните лични данни: Вашите имена, адрес (с пощенски код), e-mail.
    8.  Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.

    За контакт със съставителя на “Изгревът”:
    Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgevat.com