www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ

image/jpeg

ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала


    1.  “Призванието” за първи път е оповестено от нас по случай 130 г. от рождението на Петър Дънов (1864–1994) на 22.05.1994 г. в театър “София” .
    2.  По случай 100 год. от предаването на “Призванието” от Ангел Елохил на Учителя     Дънов отново беше представено на 3.10.1998 г. в Дома на техниката, салона на ул     “Раковски” № 108, зала 4.
    3.  “Призванието” е публикувано през 1995 г. в “Изгревът”, том IV, с. 3–47.
    4.  На 7 март 1971 г. в бараката на Игнат Котаров с оркестър от 18 музиканти и музика под аранжимента на д-р Филип Стоицев е направен магнетофонен запис на 20 песни на     Учителя. По-късно са записани още песни, които на този концерт ще бъдат представени.
    5.  На настоящия концерт-рецитал след всеки пасаж от “Призванието” ще слушаме песен от магнетофонния запис и всички може да участват в хоровото й изпълнение.
    Песните, които ще чуем са: “Аум” ; “Малкият планински извор” ; “Играта на поточето”;  “Мехейн” ; “Малкият извор-Allegretto” ; “Странник съм в този свят” ; “Берхан Ази” ;     “Бершид Ба” ; “Нева санзу” ; “Духът Божий” ; “Обетована земя” ; “Киамет Зену” ; “Там далече” ; “Стъпка по стъпка”.
    6.  Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, на която можете да     изслушате 17 концерт-рецитали и да ни изпратите отзивите си.
    7.  Изпращането на покани за концерт-рецитали и уведомяването ви за други прояви ще     бъде улеснено, ако ни предоставите на настоящия концерт или изпратите по е-mail: izgrevat@gmail следните лични данни: Вашите имена, адрес (с пощенски код), e-mail.
    8.  Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.

     За контакт със съставителя на “Изгревът”
     Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.com