www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том XXIV


Съдържание

УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ И ЕВАНГЕЛИСТИТЕ


    I. МОМЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЕВАНГЕЛСКАТА МЕТОДИСТКА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА /Павел Драгомиров Василев

1. Исторически предпоставки за Реформацията.                            
2. Мартин Лютер (10.11.1483, гр. Айслебен, Германия – 18.02.1546, гр. Айслебен, Германия)                                        
3. Англия през XVI век. Реформация в Англиканската църква.               
4. Англия през ХVІІІ век. Мощно духовно съживително движение. Джон Самуел Уесли (27.06.1703, Епворт, Англия – 02.03.1791)                        
5. България през XIX век. Културно и духовно съживяване на българския народ.     
6. Методистката епископална църква в духовния живот на българското общество. Методистката мисия в България – дейност     / Състав. Вергилий Кръстев                         
     6.1.  Д-р Алберт Лимеринг Лонг (04.12.1832 – 28.07.1901, Ливерпул)
     6.2.  Гаврил Илиев (8/21.11.1821, Берковица – 28.01/09.02.1909, Севлиево)
     6.3.  Родословие на Гаврил Илиев Тодоров
     6.4.  Паметно слово за Гаврил Илиев
     6.5.  Пастир Йордан Иванов Икономов (14.09.1847, ЕЛЕНА – 17.03.1920, СОФИЯ)
     6.6.  Манола Юрдан Икономова (18.01.1868, Свищов – 30.08.1929, София)
Манола Юрдан Икономова / М. Н. Попов. // Духовна обнова, Г. VIII, № 8 (X.1929), с. 33
     6.7.  Пастир Цветан Д. Цветанов (1868, Свищов – 14.09.1959, София)
     6.8.  Мария Стамова, сестрата на Учителя (……. – 24.12.1940)
     6.9.  Иван Я. Сечанов (         , Самоков – 30.10.1928). Паметно известие
          А) Падна голям воин всред българския евангелизъм / М. Н. Попов. // Духовна обнова, Г. VІІ, № 9 (ХІ. 1928), с. 4–6.
          Б) Евангелски пастир и обществен будител. Последната от седем речи на възпоменателната служба, държана в Първата Българска Евангелска Църква, София, 7.ХІ.1928 г. / Стоян Ватралски. // Духовна обнова, Г. VІІ, № 9 (ХІ. 1928), с. 6–8.
          В) Отзиви за Ив. Сечанов. // Духовна обнова, Г. VІІ, № 9 (ХІ. 1928), с. 8.
     6.10.  Елен М. Стоун. / Състав. Вергилий Кръстев   
          А) Моите спомени за Елен М. Стоун / Ив. Я. Сечанов. // Духовна обнова, Г. VII, № 2, 02.1928, с. 6-7.
          Б) За г-ца Елен Стоун / Г. П. Малчев. // Духовна обнова, Г. VІІ, № 2  (ІІ. 1928), с. 7–8.
7. Американското научно-богословско училище в гр. Свищов                  
     7.1.  Историческа справка
     7.2.  Първите ученици
     7.3.  Снимка на първите випускници – 25.06.1886
     7.4.  Учениците стават проповедници
     7.5.  Уточнения по отпечатани дати, имена и изрази при намерени грешки в “Изгревът”, т. XV, с. 531-534.
     7.6.  Кратки биографични данни на първите випускници
            А) Иван Димитров
            Б) Петър Василев (29.06/11.07.1856, В. Търново – 18.03/31.03.1910, Букурещ)
            В) Портрет на Петър Василев Иванов / Петър Драгомиров Василев
            Г) Банчо Тодоров
            Д) Иван Тодоров (13.11.1855 с. Сеновец, Свищовско – 10.11.1956, Лом?)
     7.7.  Пътят на търсещите души
            А) Братя Тихчеви (свещеник Петър Тихчев и Сава Тихчев)
“... Преподобния Петър Тихчев ...” (Църковни вести) // Християнски свят, Г. V (1896), т. 1, № 9.
            Б) Евангелската църква в село Хотанца, Русенско
Една селска евангелска църква / С. Атанасов // Зорница, Г. 49, бр. 19 (8.V.1930), с. 2.

    II. БИБЛИЯТА на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК /Павел Драгомиров Василев      
 
1.  Преводи на Библията на български език                         
2.  д-р Елиас Ригс (1810, Ню Провидънс, щат Ню Йорк, САЩ - 3/16.01. 1900, Цариград)
     Д-р И. Риггс / Джемс Мартино. // Християнски свят, Г. X, № 5 (V.1901), с. 88-90.
3.  Православната църква и превода на Библията      
   Има ли нужда от нов превод на Свещеното Писание на български език? // Християнски свят, Г. ІХ, № 6 (VІ.1900), с. 92–94.
4.  Отзиви за новия български превод на Библията               
   Има ли нужда от нов превод на Библията? / С. Т. (Критически отдел). // Християнски свят, Г. Х, № 2 (ІІ.1901), с. 29–32.
5.  Първи преводи на Библията              
     Преводи на Библията / М. Н. П. // Християнски свят, Г. VІІ, бр. 10 (Х.1898), с. 149–150.
6.  Библията на Учителя. Фототипно издание 2000 г. / Светозар Няголов
Как се издаде фототипно Библията на Учителя – Петър Константинов Дънов, с която той изнасяше 22 години беседите си в Школата            
7.  Паметник на една епоха. В. “Зорница” на 50 години              
“Зорница” и нейните основатели Ригс и Лонг. За нашето Възраждане и Освобождение, според американски мисийски документи / В. Тодоров-Хиндалов.  // Зорница, Г. 51, № 12–13 (8.ІV.1931), с. 2–4.
8.  Вестник “Зорница” и неговите редактори и сътрудници                     ....81
     Хората, които са държали кормилото на “Зорница” [д-р Елиас Ригс, д-р Роберт Томсън, д-р Т. Л. Байнтон, пастир Ив. М. Цаков, Андрей Стоев Цанов, д-р Д. Х. Хаус, д-р Алберт Л. Лонг, Владимир Даскалов]. // Зорница, Г. 51, № 12–13 (8.ІV.1931), с. 4.

        III. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА И ЕВАНГЕЛСКАТА МЕТОДИСТКА МИСИЯ      
      
1.  Първи стъпки на евангелското просветно и религиозно дело в България     
     1.1.  Българската евангелска църква / пастор Д. Н. Фурнаджиев. – В: Полувековна България 1878–1928. Илюстрован юбилеен албум. Ред. Евгения Марс. София, Евгения Марс, 1929, с. 357-361.
     1.2.  Евангелското дело на методистката епископална църква в Северна България през последните петдесет години / пастор Д-р Стефан Томов. – В: Полувековна България 1878–1928. Илюстриран юбилеен албум. Ред. Евгения Марс. София, Евгения Марс, 1929, с. 364-365.
     1.3.  Методистките епископални църкви в България / Пастор Васил Г. Зяпков. – В: Полувековна България 1878–1928. Илюстриран юбилеен албум. Ред. Евгения Марс. София, Евгения Марс, 1929, с. 362-363.
2.  Създаване на Българското евангелско дружество и неговата дейност       
     2.1.  Българското Евангелско Дружество и Възраждането / Владимир Тодоров. // Зорница, Г. 45, № 25 (сряда, 24.VІ.1925), с. 1–2.
     2.2.  Историята на Дружеството / А. С. Цанов. // Зорница, Г. 45, № 25 (сряда, 24.VІ.1925), с. 2.
     2.3.   Юбилеен събор на Българското Евангелско дружество. Пловдив. 13-17.04.1900 г.
             Юбилейният събор на Българското Евангелско Дружество. // Християнски свят, Г. ІХ, № 5 (V. 1900), с. 1.
     2.4.  Какво е допринесло Евангелското движение за България / п-р Д. Н. Фурнаджиев. // Зорница, Г. 51, № 12–13 (8.ІV.1931), с. 5.
3.  Евангелската методистка мисия                           
     Пастир Димитър Николов Фурнаджиев / Павел Василев.
4.  Проникване и разпространение на методизма в България.   
     4.1.  Проникване и разпространение на методизма в България. – В: Протестантските секти в България. Николай Мизов и др. София, Партиздат, 1972, с. 68-77.
     4.2.  Отношение към социализма. – В: Протестантските секти в България. Николай Мизов и др. София, Партиздат, 1972, с. 78-84.
5.  Държавната политика към евангелските църкви и общество Бяло Братство    
    5.1.  Информация за работата на Комитета и състоянието на протестантските църкви в София. За служебно ползуване / Цвятко Цветков. – В: Вестители на истината. История на евангелските църкви в България. София, Българско библейско дружество ООД, 1994, с. 379-384.
    5.2.  Предложение за снемане регистрацията на пасторите на Конгрешанската църква Христо Христов Куличев и Димитър Христов Куличев / Цвятко Цветков. – В: Вестители на истината. История на евангелските църкви в България. София, Българско библейско дружество ООД, 1994, с. 385-387.
6.  Приносът на евангелистите за България                
     Приносът на евангелските мисионери и тяхното дело с появата им в живота на българския народ през XIX век / Павел Василев.
7.  Герои на вярата                               
     Герои на вярата. Божий свидетели и мъченици. // Духовно слово, Г. ХІV, 1938, № 1-2, с. 15–17.

    IV. ЕВАНГЕЛИСТИ И УЧЕНИЦИ         
            
1. Д-р Стефан Томов (25.03.1850, Котел – 24.04.1939, София)       
    1.1. Лични спомени
        А) Автобиографични бележки / д-р Ст. Томов. // Християнски свят, Г. XXVIII, № 12 (ХІІ.1924), с. 141–142.
        Б) На аудиенция при първия български княз Батенберг / д-р Ст. Томов. // Християнски свят, Г. XXVIII, № 12 ((ХІІ.1924), с. 141–142.
        В) След зората на Освобождението / д-р Ст. Томов. // Зорница, Г. LI, бр. 12–13 (8.ІV.1931), с. 5
    1.2. Стефан Томов в очите на съвременниците си
        А) 75-годишен рожден ден на Д-р Стефан Томов. (Бележки на редакцията). // Християнски свят, Г. XXVIII, № 12 (ХІІ.1924), с. 141.
        Б) Заслужен юбилей / М. Н. Попов. // Зорница, Г. XLV, № 11 (18.ІІІ.1925), с. 2.
        В) Евангелските ветерани / Н. Ив. Цаков. // Зорница, Г. LI, № 10 (11.ІІІ.1931), с. 2.
        Г) Пастир Д-р Стефан Томов / М. Ж. Марков. // Български бранител, Г. Х, № 103/4, 5 (V–VІ. 1939), с. 2.
        Д) Един ратник от епохата преди и след Освобождението / Тома Стефанов Томов. – В: Сборник в памет на проф. Петър Ников. София, 1940, с. 498–508.
    1.3. Стефан Томов и Учителят
        А) Теософия и дъновизъм / д-р Стефан Томов. // Християнски свят, Г. XXVIII, № 5 (V.1924), с. 52–53; № 6/7 (VІ–VІІ.1924), с. 65–67.
        Б) Възход и падение на един евангелист и протестантин. Бележки към  статиятата “Теософия и дъновизъм” / Вергилий Кръстев.
2.  Учителят Дънов за прераждането. Извадки от Словото му / Състав. Цанка Екимова   
3.  Дафинка Доганова (28.02.1889, Свищов – 02.12.1938, София) по баща Дафинка Йорданова Икономова           
    3.1.  Пастир, учител, писател, преводач, общественик / Павел Драгомиров Василев.
    Дафинка д-р Любенова Доганова. Биографичен очерк
    3.2.  Кореспонденция
    3.3.  Духовна опитност
    Силата на молитвата / Д. Л. Доганова (Духовна опитност) // Всемирна Летопис, Г. ІV, № 7 (V. 1926), с. 164–165.
    3.4.  “Не се боя от смъртта, защото знам къде ще отида”. Паметни слова
        А) Внучка на първия евангелист в България [Паметно слово] / Цв. Литов. – В:  Дафинка Доганова (28 февруари 1889 г. – 2 декември 1938 г.). Помен. Речи, произнесени при погребението на 4 декември 1938 г. София, Методистка епископална църква, 1938, с. 3–5.
        Б) Страж на своя пост
[Помен] / Тома Стефанов Томов. – В: Дафинка Доганова (28 февруари 1889 г. – 2 декември 1938 г.). Помен. Речи, произнесени при погребението на 4 декември 1938 г. София, Методистка епископална църква, 1938, с. 6–7.
        В) Почитане на паметта от Съюза на българските писателки
[Възпоменателно слово] / Рада Големанова. – В: Дафинка Доганова (28 февруари 1889 г. – 2 декември 1938 г.). Помен. Речи, произнесени при погребението на 4 декември 1938 г. София, Методистка епископална църква, 1938, с. 16.
        Г) Възпоминание от българските писатели
За една покойница / Ат. Михов. – В: Дафинка Доганова (28 февруари 1889 г. – 2 декември 1938 г.). Помен. Речи, произнесени при погребението на 4 декември 1938 г. София, Методистка епископална църква, 1938, с. 17-18; препеч. от Лит. глас, 1939, № 417.
        Д) Вяра и окултизъм
Дафинка д-р Л. Доганова / Стефан Тошев. // Братство, № 231 (20.XII.1938), с. 4
        Е) Един ангел на земята
Един ангел на земята. Лични спомени по случай една годишнина / М. Ж. М. (Наши бранители) // Български бранител, Г. Х, № 109-110 (XI-XII.1930), с. 2-3
     3.5.  Стихотворения за Дафинка
Душа / Олга Славчева. // Български бранител, Г. Х, № 109-110 (XI-XII.1930), с. 2
Ти пак си с нас / Люба Георгиева. // Български бранител, Г. Х, № 109-110 (XI-XII.1930), с. 3.
     3.6.  Двете Дафинки. Дафинка от “Изгрева” и Дафинка от Българската евангелска методистка църква “Д-р Лонг” в София / Вергилий Кръстев.
        А) Дафинка от Изгрева (Дафинка Н. Пенчева)
        Б) Дафинка от Българската евангелска методистка църква “Д-р Лонг” в София (Дафинка Доганова).
        В) Хороскоп на Дафинка Н. Пенчева / Светозар Няголов.
4.  Стоян Кръстов Ватралски (07.03.1860 – 31.08.1935)        
     4.1.  Стоян Ватралски и Учителят Дънов
Кои и какви са Белите братя (дъновистите). Статии препечатани от в. Зорница, Г. XLVI, № 38 (22.IX.1926), с. 2; № 39 (29.IX.1926), с. 2; № 41 (13.X.1926), с. 2-3.
Ватралски, Стоян Кръстов. Кои и какви са Белите братя (дъновистите). Наблюдения и опит за преценка. Пловдив, печ. Труд на П. Беловеждов, 1926. 26 с.
     4.2.  Стоян Ватралски (1860-1935). Бележки и коментар на статията Кои и какви са Белите братя (дъновистите) / Д-р Вергилий Кръстев
        Част 1. Бележки
            1. Евангелисти, протестанти и Учителят Дънов
            2. Съборите на Бялото Братство и тяхната възбрана
            3. Публикацията “Кои и какви са Белите Братя (дъновистите)” във в. “Зорница” в бр. 38, 39 и 41 от 1926 г.
        Част 2. Коментар
            1. Гостуването на Стоян Ватралски на 26 август 1926 г. на събора на “Изгрева”
            2. Молитвено тържество пред изгрев слънце
            3. Дънов
        Част 3. Уводни и други статии
    Статия 1. Няма да осъмне добре / Н. Ив. Цаков. // Зорница, Г. XLVI, № 38, 22.ІХ.1926, с. 1.
            Из Словото на Учителят Дънов на събора на Бялото Братство, 22–29 август 1926 г.              
            А) “Свободата се придобива само тогава, когато човек работи за Бога и за своите ближни”
РАЖДАНЕ НА СВОБОДАТА. 23 авг., понеделник, 9 ч. с. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 58–61.
           Б) “Спасението на света и идването на Христа”
ОТВЪН И ОТВЪТРЕ. 22 авг., 1926 г., неделя, 11 ч. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 18–19
ИМЕНАТА ВИ СА ЗАПИСАНИ. 25 авг., сряда, 9 ч.с. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 104–105
СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН. 27 авг., петък, 9 ч.с. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 146–147,149–150.
    Стражарите обграждат Изгрева / Вергилий Кръстев.
    Статия 2. Хроника за стражарите // Зорница, Г. XLVI, № 38, 22.ІХ.1926, с. 4.
    Из Словото на Учителят Дънов на събора на Бялото Братство, 22–29 август 1926 г.            
                А) “В Бога доброто и злото се примиряват”
ОТВЪН И ОТВЪТРЕ. 22 авг., 1926 г., неделя, 11 ч. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 6–7, 15–17.
            Б) “Единственият наш приятел засега в света, това е Бог”
СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА ЗНАНИЕТО. 23 авг., [понеделник], 4 ч. след обед – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 14–17.
Кой е благословен / Вергилий Кръстев
    Статия 3. Благословен / пастор Тр. Димитров.       // Зорница, Г. XLVI, № 39, 29.ІХ.1926, с. 1.
    Из Словото на Учителят Дънов на събора на Бялото Братство, 22–29 август 1926 г.           
            А) “Спасител в света е само Бог”
ПРАВОСЪДИЕ. 28 авг., събота, 10 ч.с. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 180–181.
            Б) “Докато вършим волята Божия, ние ще имаме Божието благословение над нас”
ЩЕ СЕ ИЗКОРЕНЯТ. 29 авг., неделя, 8 ч.с. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 206–207.
            В) “Целта, идеалът на човека е да бъде съвършен, а да бъде добър – това е средство”
ДОБРО И СЪВЪРШЕНСТВО. 29 авг., неделя, 7,30 ч.в. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 216–217.
    Кой и защо поставя уводната статия във вестник “Зорница” / Вергилий Кръстев.
            Статия 4. Защита на Религията / пастор Д. Н. Фурнаджиев. // Зорница, Г. XLVI, № 41, 13.Х.1926, с. 1.
            Из Словото на Учителят Дънов на събора на Бялото Братство, 22–29 август 1926 г.                   
            А) “Бог във всичките векове е един и същ”
ОТВЪН И ОТВЪТРЕ. 22 авг. 1926 г., неделя, 11 ч. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 22–23.
СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА ЗНАНИЕТО. 23 авг. 1926 г., [понеделник], 4 ч. след обед – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 34–35.
            Б) “Великото в живота на всеки духовен човек, това е разумното разбиране на Словото Божие”
ИМЕНАТА ВИ СА ЗАПИСАНИ. 25 авг. 1926 г., сряда, 9 ч.с. – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 101–102.
            В) “Една от задачите на учениците на Всемирното Бяло Братство, е да подигнат у българите религиозното чувство, не само по форма, но коренно”
СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА ЗНАНИЕТО. 23 авг. 1926 г., [понеделник], 4 ч. след обед – В: Свещеният огън. Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците на Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на “Изгрева”, през лятото 1926 година. София, Просветния комитет, [1926], с. 47–48.
    Бележки на съставителя на “Изгревът” / д-р Вергилий Кръстев.
    4.3. Стоян Ватралски – пастор-евангелист, родослужител, общественик, писател, поет, книжовник, автор на евангелски песни
        4.3.1.  Човекът Стоян Ватралски
            А) Стоян Кръстов Ватралски. Битописна скица. – В: Библиотека Стоян Ватралски. Т. Уводни. Човекът. София, 1933, с. 5–10
            Б) Стоян Кръстов Ватралски. Общественик и родослужител. – В: Библиотека Стоян Ватралски. Т. Уводни. Човекът. София, 1933, с. 11.
            В) Стоян Кръстов Ватралски. Харвардски бакалавърски химн ; Harvard Baccalaureate Hymn – Class ґ94. – В: Библиотека Стоян Ватралски. Т. Уводни. Човекът. София, 1933, с. 68–70.
        4.3.2. Федерация на Балканските държави
От Ню-Йорк до София. Една Швейцария на Балканите блян невъзможен ли е? // Стоян Ватралски. // Духовна обнова, Г. VII, № 5-6 (V-VI.1928), с. 2-4.
        4.3.3.  Един българин в Американския литературен свят
Един българин в Американския литературен свят. // Родина, Г. ІІ, № 12 (ХІІ.1900), с. 402–403.
        4.3.4.  Народна песен в странство
Народна песен в странство. // Родина, Г. ІІІ, № 2 (ІІ.1901), с. 49–50.
        4.3.5.  Българският поет и публицист в Америка
Стоян Кръстов Ватралски в Америка / Павел Мишков. // Духовна Обнова (Пловдив), Г. ІV, № 2 (ІІ.1925), с. 1–3.
        4.3.6.  Себепосланник в Англия
Моето в Англия себепосланство. // Християнски свят, Г. XIX, № 10 (Х.1913), с. 2–4.
        4.3.7.  На гости при общественика и патриота Ст. Ватралски
При Стоян Ватралски. Поет и патриот / Петър Илиев. // Християнски свят, Г. XIX, № 7 (VІ.1913), с. 3–6.
        4.3.8.  Кой и какъв трябва да е българския представител в Америка
За българския представител в Америка // Зорница, Г. XLV, № 12 (18.ІІІ.1925), с. 3.
        4.3.9.  Интервю със Ст. Ватралски
България и Америка. При добрия другар на баща ми / Н. Ив. Цаков. // Зорница, Г. XLV, № 21 (27.V.1925), с. 3–4.
        4.3.10.  Мисията на Ватралски в Америка
Стоян Ватралски в София. (Хроника и бележки). // Духовна обнова (Пловдив), Г. ІV, № 6 (VІ.1925), с. 15.
        4.3.11.  Един следобед при писателя-поет
На гости у г. Стоян Ватралски / Е. Спространов. // Духовна обнова (Пловдив), Г. ІV, № 7 (ІХ.1925), с. 6–8.
        4.3.12.  Ноел Едуард Бъкстон и Стоян Кръстов Ватралски
Лондон и Красно село. Сърдечности между англ. министър и един скромен бълг. писател. // Зорница, Г. XLIX, № 28, (10.VІІ.1929), с. 3
        4.3.13.  Човека, общественика, учителя, писателя, идеалиста и родолюбеца Ватралски на 70 години
Юбилеят на Стоян Ватралски / Йос. Исаков. // Зорница, Г. XLIX, № 13, (2.ІV.1930), с. 1.
        4.3.14.  Юбилейна годишнина 1860-1930 г.
Стоян Ватралски / Н. Ив. Цаков. // Зорница, Г. XLIX, № 13, (2.ІV.1930), с. 1.
        4.3.15.  Библията и Стоян Ватралски
Какво е Библията за мене // Духовна обнова, Г. ХІ, № 2 (ІІ.1932), с. 4.
        4.3.16.  Иван Вазов за “Битие” на Ст. Ватралски
Иван Вазов до Стоян Ватралски. Писмо. Факсимиле
        4.3.17.  Житейската философия на Ватралски
Библиотека Стоян Ватралски. Свезка 3. Идеален характер – трите му основни начала и техния иерархичен ред. София, Стоян Кръстов Ватралски, 1933, с. 3-32
        4.3.18.  Каталог на книгите в Библиотека “Стоян К. Ватралски”
Библиотека “Стоян К. Ватралски”. (Вестопис). // Български бранител
        4.3.19.  Смъртта на Ватралски по страниците на периодичния печат
По случай смъртта на Ватралски. // Религия, Г. V, № 56–7, (1935), с. 5–6.
        4.3.20.  Спомени за Ватралски
Да си спомним за Ватралски / Василка Ватралска. // Български бранител, Г. Х, бр. 106, 7 (IX.1939), с. 2
        4.3.21.  “По кръв славянин, по народност българин, по сърдечен избор евангелист”
Славянство и хусизъм. Реч държана на Славянския евангелски събор в Прага. // Християнски свят, Г. XX, № 10 (Х.1911), с. 4–5.
        4.3.22. Стоян Ватралски. Биографична справка / Вергилий Кръстев.
5.  Самарянин                                  
       5.1.  Ехото на Любовта. Когато Истината говори. Айтос, печ. Братя Ф. Апостолови, 1927, с. 3–9, 83–87.
       5.2.  “Ехото на Любовта” и нейния автор. Бележки / В. Кръстев.
6.  Методи Жеков Марков, вестник “Български бранител” и Учителят Дънов      
      6.1.  В Рилският стан на Всемирното Бяло Братство / М. Ж. Марков. // Български бранител (Бургас), Г. Х, № 106/107 (ІХ.1939), с. 5–6.
     6.2.  В стан “Изгрев” край София / М. Ж. Марков. (Лични свидетелства). // Български бранител (Бургас), Г. Х, № 108 (Х.1939), с. 5–6; № 109/10 (ХІ–ХІІ.1939), с. 6–8.
     6.3.  Пред новата епоха / Беинса Дуно. // Български бранител (София), Г. ХІ, № 111/12 (І.1940), с. 1.
     6.4.  Дъновото движение в България / митрополит A. G. Vreede. // Български бранител (София), Г. ХІ, № 111/12 (І.1940), с. 7–8; № 113/14 (ІІ–ІІІ.1940), с. 4.
     6.5.  Идеите на Всемирното Бяло Братство. // Български бранител (София), Г. ХІ, № 113/14 (ІІ–ІІІ.1940), с. 4.
     6.6.  Сърдечният зов (Наши бранители). / М. [М. Ж. Марков]. // Български бранител (София), Г. ХІ, № 113/14 (ІІ–ІІІ.1940), с. 2.
     6.7.  Въпроси и отговори (Свободна трибуна). / [М. Ж. Марков] ; Въпросите задава Г. М. Ковачев. // Български бранител (София), Г. ХІ, № 115 (ІV–V.1940), с. 13.
    6.8.  Черковна заядлица (Свободна трибуна). / Минко Въчев. // Български бранител (София), Г. ХІ, № 115 (ІV–V.1940), с. 13.
    6.9.  Сестрата на Учителя / пастор Марков. // Български бранител (София), Г. ХІ, № 121/22 (І–ІІ.1941), с. 5–6.
    6.10.  Едно пророчество за Н. Бл. Г. пастор М. Ж. Марков в 1930 г. / С. К. Ватралски. // Български бранител (Бургас), Г. ІХ, № 97/8 (ІХ–Х.1938), с. 5.
    6.11.  Моята църква / М. Ж. Марков. // Религия (Бургас), Г. ІІІ, № 23/5 (ІІІ–V.1932), с. 13, 14–15.
    6.12.  Изпращането на п-р Марков от Бургас / Наблюдател. // Български бранител (Бургас), Г. Х, № 103 (102), (ІІІ.1939), с. 5–7.
    6.13.  Как градът Бургас изпрати пастира си г. Марков / Вера Грабовска. // Български бранител (Бургас), Г. Х, № 103 (102), (ІІІ.1939), с. 7–8.
    6.14.  Сърдечното изпращане на п-р М. Ж. Марков в София. // Български бранител (Бургас), Г. Х, № 103 (102), (ІІІ.1939), с. 8.
Препечатано от Бургаски фар, № 5116, с. 1.
    6.15.  “Български бранител”, Методи Жеков Марков и Учителят Дънов. Бележки / Вергилий Кръстев
7. Драгомир Иванов Василев (01.07.1889-10.05.1969) / Павел Василев    
8. Павел Драгомиров Василев (04.07.1933)                 
    8.1. Размисли и спомени          
    8.2. Защо приех да участвам в поредицата издания “Изгревът”, том XXIV?

    V. АМЕРИКАНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ И МЕТОДИСТКАТА ЕПИСКОПАЛНА ЦЪРКВА

1.  Американската образователна дейност в България                         
2.  Американски девически пансион - Ловеч                          
3.  Освещаването на Методистката епископална църква в гр. Ловеч                   
4.  Второ лятно училище на българските евангелски проповедници – Ловеч     
5.  Евангелската методистка мисия и протестантското училище в Свищов / протойерей Стефан Ганчев                        

    VI. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ, СЪНАРОДНИЦИТЕ МУ И ЕВАНГЕЛИСТИТЕ МЕТОДИСТИ НА ИЗГРЕВА в “ИЗГРЕВЪТ”, Т. I–XVII / Вергилий Кръстев   
  
      
1.  По чия идея заминава Учителят за САЩ / Борис Николов. – В: Изгревът пее и свири, учи и живее. Т. 2. София, Библ. Житен клас, 1995, с. 223–225.
2.  Песента “Завръщане на блудния син” / Борис Николов. – В: Изгревът пее и свири, учи и живее. Т. 2. София, Библ. Житен клас, 1995, с. 224.
3.  Защо Петър Дънов не стана евангелски проповедник / Борис Николов. – В: Изгревът... Т. 2. София, Библ. Житен клас, 1995, с. 224–225.
4.  Песента “Блудният син” / Галилей Величков, Борис Николов. – В: Изгревът... Т. 1. София, Библ. Житен клас, 1993, с. 207–208, 404–405.
5.  Петър Тихчев / Борис Николов. – В: Изгревът...  Т. 3. София, Библ. Житен клас, 1995, с. 19–20.
6.  Учителят в село Хотанца / Борис Николов. – В: Изгревът... Т. 2. София, Библ. Житен клас, 1995, с. 363.
7.  Учителят като преподавател в село Хотанца, Русенско / Ангел Хаджийски ; Преразказал Галилей Величков. – В: Изгревът... Т. 4. София, Библ. Житен клас, 1995, с. 141–143.
8.  Старозагорският адвокат Иван Желязков, състудент на Учителя в САЩ / Галилей Величков. – В: Изгревът... Т. 1. София, Библ. Житен клас, 1993, с. 143.
9.  Дядо Петър Тихчев, един от първите последователи на Учителя / Галилей Величков. – В: Изгревът... Т. 4. София, Библ. Житен клас, 1995, с. 143.
10.  Няколко думи за ученическите години на Учителя / Наталия Чакова. – В: Изгревът... Т. 6. София, Библ. Житен клас, 1996, с. 53.
11.  Студентът-цигулар в САЩ / Райна Каназирева. – В: Изгревът... Т. 6. София, Библ. Житен клас, 1996, с. 542.
12.  Необикновеният студент / Райна Каназирева. – В: Изгревът... Т. 6. София, Библ. Житен клас, 1996, с. 542–543.
13.  Нароченият жених / Райна Каназирева. – В: Изгревът... Т. 6. София, Библ. Житен клас, 1996, с. 543.
14.  Eвангелският пастир / Райна Каназирева. – В: Изгревът... Т. 6. София, Библ. Житен клас, 1996, с. 543–544.
15.  Непослушният син / Райна Каназирева. – В: Изгревът... Т. 6. София, Библ. Житен клас, 1996, с. 544.
16. Учителят и протестантите / Мария Тодорова. – В: Изгревът... Т. 5. София, Библ. Житен клас, 1996, с. 531–534.
17.  Евангелската методистка мисия и протестантското училище в Свищов  /Мария Тодорова. – В: Изгревът... Т. 5. София, Библ. Житен клас, 1996, с. 532–534.
18.  Момчето Петър проговаря за да пророкува / Цанка Екимова. – В: Изгревът... Т. 6. София, Библ. Житен клас, 1996, с. 275–278.
19.  Сродниците на Учителя / Елена Андреева. – В: Изгревът... Т. 9. София, Библ. Житен клас, 1999, с. 225–227.
20.  Време е / Борис Николов. – В: Изгревът... Т. 2. София, Библ. Житен клас, 1995, с. 292.
21.  Учителят в с. Дългопол, Варненско / Д-р Стефан Кадиев. – В: Изгревът... Т. 17. София, Библ. Житен клас, 2003, с. 644.

    VII. ЕВАНГЕЛИСТИ МЕТОДИСТИ В ПОРЕДИЦАТА “ИЗГРЕВЪТ”. Животописна хроника и бележки /Вергилий Кръстев

А.  Петър Дънов и евангелистите-методисти в България и САЩ              
Б.  Евангелистите методисти ще започнат ли да четат Словото на Учителя Дънов и поредицата “Изгревът”?                    
В.  Защо евангелистите-методисти влезнаха в поредицата “Изгревът” том ХХІV?   
І. Петър Дънов на обучение в Научно-богословското училище на американската методистка мисия в гр. Свищов
ІІ. Петър Тихчев – първият евангелист-методист, присъствувал на съборите на Синархическата верига на Бялото Братство и приел Учението на Учителя Дънов
ІІІ. Цветан Цветанов – представител на евангелистите-методисти пред Учителя Дънов, като един истински Божий служител в България
ІV. Весела Несторова – един представител излъчен от евангелистите-методисти, които идват в Школата на Учителя
V. Протестантите в Школата на Учителя Дънов от 1922–1944 г.
VІ. Най-големият предател-протестантин – Кралю Кралев
VІІ. Могат ли да се “присадят” и “ашладисат” евангелистите-методисти в “Изгревът”?
VІІІ. Евангелистите-методисти в България и в САЩ ще излъчат ли един свой представител, който да започне да чете Словото на Учителя Дънов, а след това и “Изгревът”?

    VIII. УЧИТЕЛЯТ ЗА ЕВАНГЕЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ТЕХНИТЕ ПЕСНИ /Вергилий Кръстев


А.  Учителят за евангелистите в България                       
    1.  Апостоли, проповедници, благовестители, учители, светии.     
ХАРМОНИЧНА ДЕЯТЕЛНОСТ. 10 школна лекция на Общия окултен кл. (IV г.), държана от Учителя на 17.XII.1924 г. София. Русе, [1925], с. 9–13, 15–19, 24–25.
   2.  Евангелист от гр. Ямбол                                                                                  
ИЗПИТИ НА УЧЕНИКА. 12 лекция от Учителя, държана на 7 декември 1932 г. София-Изгрев. – В: Новата мисъл. Лекции от Учителя на Общия окултен клас, Г. ХІІ (1932–1933), т. 2. София, 1947, с. 274–278.
   3.  Евангелски проповедник                                                                       
ДОБРАТА ПОСТЪПКА. 36 лекция от Учителя, държана на 24 май 1933 г., София-Изгрев. – В: Трите посоки. Лекции от Учителя на Общия окултен клас, Г. ХІІ (1932–1933), т. 3. София, 1948, с. 80–82.
   4.  Евангелисти при Учителя                                                                       
ВЕЧНО ПОДМЛАДЯВАНЕ. 1 лекция държана от Учителя на 22 септември 1937 г., сряда, 5 ч.с., София-Изгрев. – В: Божественият импулс. Общ окултен клас, Г. ХVІІ (1937–1938). София, ИК Жануа 98, 1999, с. 12–13.
   5.  Дафинка Доганова и операцията на гърлото                                                            
РАЗУМНИЯТ ПЪТ В ЖИВОТА. 8 лекция от Учителя, държана на 23 ноември 1938 г., София-Изгрев. – В: Словото Божие, Царството Божие и Волята Божия. Общ окултен клас. Г. ХVІІІ (1938–1939), т. 1. София, Урания ; АСК 93, 1998, с. 140–142.
   6. Методист и баптист                                                               
ИДЕ И ИДИ. 30 школна лекция от Учителя, държана на 3 май 1939 г., София-Изгрев. – В: Силата на мисълта. Общ окултен клас, Г. ХVІІІ (1938–1939), т. 2. София, Урания ; АСК 93, 1998, с. 138–139.
   7. Евангелско събрание       
ОЦЕНКА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ. 5 школна лекция на Общия окултен клас държана от Учителя на 1 ноември 1939 г., София-Изгрев. – В: Единственото богатство. Общ окултен клас, Г. ХІХ (1939–1940), т.1. София, ИК Жануа 98, 1999, с. 85-87.
   8. Евангелист от Свищов                                  
РАЗБИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ. 45 лекция на Общия окултен клас държана от Учителя на 7 август 1940 г., София-Изгрев. – В: Наука за живота. Общ окултен клас, Г. ХІХ (1939–1940), т. 2. Лекции 24-48. София, Жануа 98, 1999, с. 354–356.
   9.  Методи Марков на среща с Учителя.                                         
Среща с Учителя. – В: Изгревът... Т. 10. София, Библ. Житен клас, 1999, с. 418–419.
   10. Петър Тихчев и владиката                                          
ЗАКОНЪТ НА ЛЮБОВТА. 40 лекция от Учителя, държана на 15 юли 1942 г. София–Изгрев. – В: Великата възможност. Общ окултен клас, Г. ХХІ (1941–1942), т. 2. София, 1999, с. 284–285.
   11. Петър Тихчев и двете му дъщери                                      
ОБЩИ ПОГРЕШКИ И ОБЩИ ДОБРОДЕТЕЛИ. 34 лекция от Учителя, държана на 20 май 1935 г. – В: Ако говоря. Общ окултен клас. Г. ХІV (1934–1935), т. 2. София, 2003, с. 266–268.
   12. Женитба между Специалния окултен клас, методисти и баптисти   
СТАР И НОВ ПОРЯДЪК. 3 лекция от Учителя, държана на 10 октомври 1934 г. София–Изгрев. – В: Ако говоря. Общ окултен клас. Г. ХІV (1934–1935), т. 2. София, 2003, с. 56–57.
   13. Ревността на евангелист-македонец                         
ЕСТЕСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША. 19 лекция от Учителя, държана на 6 февруари 1935 г. София–Изгрев. – В: Ако говоря. Общ окултен клас. Г. ХІV (1934–1935), т. 2. София, 2003, с. 428–432.
  14. Евангелист обущар ушива обувки на Петър Дънов                               
ЧОВЕШКА И БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ. 7 утринно слово от Учителя, държано на 28 ноември 1943 г. – В: Новото начало. Утринни слова (1943–1944). София, 1946, с. 127–128.
   15. Обръщение на Павел Василев към евангелистите-методисти в България и към читателите на “Изгревът”.            
Б.  Евангелските песни при Учителя Дънов                 
    I.  Как бе открито името на учителя по цигулка на Петър Дънов   
        1. Обученият музикант
        2.  Малкото добро
МАЛКОТО ДОБРО. 13 лекция от Учителя, държана на 29.XII.1943 г., София–Изгрев. – В: Новият светилник. Лекции от Учителя на Общия окултен клас, Г. XXIII (1943–1944). София, 1946, с. 297–298.
        3.  Музикантите от Школата не знаеха кой е учителя по музика на Петър Дънов
        4.  Новата песен
НОВАТА ПЕСЕН. 19 лекция от Учителя, държана на 25 януари 1933 г., София-Изгрев. – В: Работа на природата. Лекции от Учителя на Общия окултен клас, Г. ХІІ, 1932-1933, т. 2. София, 1948, с. 84.
        5.  Обикновени и идейни мисли
ОБИКНОВЕНИ И ИДЕЙНИ МИСЛИ. 35 школна лекция на 1 мл. ок. кл., петък, 6. ч.с., 8 май 1931 г. – В: Пътят на доброто. Младежки окултен клас, 05.09.1930-26.06.1931, X школна година. София, ИК Жануа-98, 1999, с. 522-524.
        6. Обикновени и необикновени идеи
*ОБИКНОВЕНИ И НЕОБИКНОВЕНИ ИДЕИ. 35 лекция от Учителя държана на 8 май 1931 г., София-Изгрев. – В: Методи на самовъзпитание. Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, Г. X (1930-1931), т. 2. София, 1941, с. 182-185.
    *Редактираната и променена лекция, в която е изхвърлено името на учителя по цигулка на Петър Дънов.
        7.  Противоречията в живота
ПРОТИВОРЕЧИЯТА В ЖИВОТА. 16 лекция на Младежкия окултен клас държана от Учителя на 14.01.1938 г., петък, 6 ч.с., София-Изгрев. – В: Възможности в живота. Младежки окултен клас, Г. XVII (1937-1938). София, АСК 93, 1998, с. 243-245.
    II.  Исторически бележки и коментар на песните от съставителя на “Изгревът”        
    III.  Приложение – факсимилета на коментираните евангелски песни    
       1. Вяра и посвещение: № 154 / Музика Paul Rowland ; Текст Елена Казанлъклиева. - В: Духовни песни. София, печ. Гладстон, 1923.
        2. “На Учителя” / Музика Борис хаджи Андреев (от гр. Ямбол, 1915) ; Текст Елена Казанлъклиева. - В: Песни на Всемирното Братство. Ч. 1. - София, 1921, с. 26-27.
        3.  “На Учителя” / Музика Борис хаджи Андреев (от гр. Ямбол, 1915) ; Текст Елена Казанлъклиева. - В: Песни на Учителя. – София, [1947], с. 38 (издание на Мария Тодорова)
        4.  “Святий Дух” : N 49. “О, животворящий Дух Святий” / Музика Lowell Mason ; Текст: Анонимен ; Прев. на бълг. E. Riggs. - В: Духовни песни. София, печ. Гладстон, 1923, с. 4.
    В съдържанието на сборника фигурира под това заглавие, защото песента е позната под това наименование.
        5.  “Призиване Духа Светаго” : N 184. “Животворещи Дух Свети, Небесен Гост ела” / Музика Lowell Mason ; Текст: Анонимен ; Прев. на бълг. А. L. Long. - В: Свещени песни : С напеви. Самоков, Евангелско-училищна печ., 1907, с. 127.
    Нотният текст и думите са като на N 49.
        6.  “Любов и признателност към Христа” : N 211 / Музика James McGranahanl Mason ; Текст: Анонимен ; Прев. на бълг. - В: Духовни песни. София, печ. Гладстон, 1923.
        7.  “О, елате вий ранени” : N 97. Евангелска песен N 97, 29.V.1921 г. – този текст е изписан ръкописно на намерен архивен документ със съдържанието на подготвените за печат “Песни на Всемирното братство” 1921-1922. В сборника “Духовни песни”, 1923, под N 97 e отпечатана песента ”Възкресението”, а в “Свещени песни : С напеви”, 1907 – песента “Поканване”.
        8.  “Възкресението” : N 97 / Музика Lewis Edson ; Текст: Анонимен ; Прев. на бълг. - В: Духовни песни. София, печ. Гладстон, 1923.
        Номерът, под който е отпечатана е също 97 и затова я прилагаме, но мелодията и текста са различни. В сборника “Свещени песни : С напеви”. Самоков, 1907 песента под N 97 е със заглавие Поканване”, но в съдържанието е посочена като “О, елате вий ранени”.
        9.  “Покана за спасение” : N 115. “Всички смъртни, обърнете
Ревностно внимание” / Музика Daniel Read ; Текст: Анонимен ; Прев. на бълг.     - В: Духовни песни. София, печ. Гладстон, 1923.
        В ползваната от мен книга, на страницата има подписа на Стефан Тошев и дата 28.III.927 г., 9 ч. 35 мин. вечерта. Вероятно, тази песен има история, която ние не познаваме.
        10.  “В скръб и съмнение” : N 247 / Музика F. J. Hajdn ; Текст: Анонимен ; Прев. на бълг. - В: Духовни песни. София, печ. Гладстон, 1923.
        В сборника, върху страницата на тази песен има поправки на думите. Това говори, че върху тази песен е работено и са я пяли. Вто защо я поместваме.

    IX. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО / Вергилий Кръстев

A.  Духът на Истината                           
    Идването на Христа и начало на еволюцията на човеците по знание.
ПРЕД НОВАТА ЕПОХА. 30 беседа от Учителя, държана на Мусала, 9 октомври 1938 г. – В: Петимата братя. Неделни беседи. София, 1949, с. 262–270.
Б. Духът на Заблуждението                     
    1.  Откровенията на Бога и Духът на Заблуждението
РАЗУМНИ ОТНОШЕНИЯ. 29 лекция от Учителя, държана на 16 май 1928 г., София-Изгрев. – В: Добри и лоши условия. Лекции на Общия окултен клас на учениците на Всемирното Бяло братство, Г. VІІ (1927-1928), т. 3. София, 1947, с. 65–71.
    2. Ако изпълнявате волята Божия, ще се проявите като човек
КАЧЕСТВА НА УЧЕНИКА. 25 школна лекция, 29 март 1939 г., 6 ч. 50 мин., София-Изгрев. – В: Силата на мисълта. Общ окултен клас, Г. ХVІІІ (1938–1939), т. 2. София, Урания ; АСК 93, 1998, с. 74–77.
    3. Великите българи и Петър Дънов. Бележки / Вергилий Кръстев
Цитирани: Какво става у нас? // Зорница, Г. 131, № 4, 04.2007, с. 3.
        Учителят и лъжеучителите / Христо Куличев. // Зорница, Г. 131, № 5, 05.2007, с. 1.

    X. ПЕТЪР ДЪНОВ – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО В СВИЩОВ /Митко Николаев Ненов

Част I. Петър Дънов колежанин в Свищов   
    1.   Откъде идва Петър Дънов в Свищов.
    2.   Методистката мисия в България
    3.   Основаване и организиране на мисията в Свищов
    4.   Ученичеството
    5.   Състав на методистката мисия
    6.   Духовната атмосфера в Свищов
    7.   Изящните изкуства
    8.   Свищовските училища в периода 1883-1887 - Класно градско мъжко училище ; Девическо училище към женското дружество “Съгласие” ; Държавна търговска гимназия ; Американско научно-богословско училище ; Неделно училище към църковната община ; Ученическо дружество “Плод”.
    9.   По-подробно за Американското научно-богословско училище в Свищов
    10. Печатницата към Методистката мисия
    11. Учителите - д-р Стефан Томов, Йордан Иванов Икономов, Габриел Чалис, И. С. Лад, Ат. С. Руевски, Трайко Константинов
    12. Съучениците
    13. Хазяинът
    14. Религиозните общности
    15. Учебните предмети
    16. Уроците и учебниците в свищовското Богословско училище
    17. Правоспособният пастир
Част II. Прояви на Всемирното Бяло Братство в Свищов 1900-1950  
    А. Основаване на братска група в Свищов от Стефан Тошев
        1.  Стефан Лазаров Тошев
        2.  Анка и Непка Аневи
        3.  Тук виждаме светлина вечер
        4.  Д-р Димитър Халачев
        5.  Д-р Йустина Халачева
        6.  Книгите на Учителя станаха мои настолни книги
        7.  Салон за молитвени събрания
        8.  Карнавалът и мечът Господен
        9.  Преселване в София на “Изгревът”. Дъщерята Саша [на Димитър Халачев]
        10. Учителят и дъщерите на д-р Халачев. Премахва страх от смъртта [дъщерята Сашка] и спасява от бомбардировките в Германия [дъщерята Надка]
        11. Надежда Конова
        12. Анета Антонова Байракова
        13. Слави Василев Гюдеров
        14. Пенка Димитрова Кодова
        15. Марийка и Лазар Караламбови
        16. Ана Ненова
        17. Виржиния и Тодорица Станчеви
        18. Славка и Никола Халачеви
        19. Денчо Стефанов Денев
        20. Санка и Иван Гр. Саръбееви
        21. Екатерина Маркова Иванова - Тица
        22. Християнка Атанасова Иванова - Таня
    Б. Писма - прозорец към проявите на Бялото Братство в Свищов
        1.  Писмата
        2.  Подготвителен период на Школата на Учителя 1900-1922
        3.  Небесни грижи за любещите Бога
        4.  С нетърпение очакваме славния ни много мил и любим Учител
        5.  Зная за кого върша всичко, и че Той е силен да ме укрепи
        6.  Това свише благоволение е атрибут на Великия Господ
        7.  Същински период на Школата на Беинса Дуно 1922-1944
         8.  Слава на Бога за всичко
        9.  Случай да постоя малко при Учителя
        10. Учителят задължава всеки ученик да пише писмо
        11. Мирът носи Божията радост
        12. Благопожелания за растежа, радостта и мира в Господа
        13. Много хубава идея ... С нами Бог!
        14. Престъпление спрямо Божествената Истина
        15. И това смятам за служене на Бога - да не оставиш брата си
        16. Дерзайте в Господа и Вие братко и сестричко
        17. Никакъв наем няма да ти вземам
        18. Следшколен период 1945-1951
        19. Да просветне лицето ни със Божията светлина!
        20. Бъдете верен съработник на Великото дело на учителя и Бога    Отца.
        21. Следовници на Учителя живели и работили в Свищов - Петър Тихчев, Боян Боев (1883-1963), Петър Димков (1886-1981), Никола Гръблев, Възкресен Анастасов, Тодор Симеонов (1905-1987)
        22. Последователи на Учителя посещавали Свищов
Списък на литературните източници / Митко Ненов.

    XI. ПЪТИЩА КЪМ БОЖЕСТВЕНОТО /Весела Несторова

Част I. Пътят към Школата на Учителя Дънов                         
Част II. “Изворът на Доброто”, с. Мърчаево, 1944 г.              
    Хороскоп на Весела Несторова / Светозар Няголов            

    XII. БЕЛЕЖКИ ПО СПОМЕНИТЕ НА ВЕСЕЛА НЕСТОРОВА /Вергилий Кръстев

Част I.  Моите записки за работата ми с В. Несторова                 
    А.  Защо и за кого бяха написани спомените на В. Несторова
    Б.  Бележките ми по магнетофонния запис
 Част II. Доразказани случки и събития от живота на В. Несторова              
1. Заетият стол
2. Прастарият български език
3. Как се обучават английските лордове
4. Циганското тръне
5. Писмо на Весела Несторова до Галилей Величков
6. Духовете са виртуозите, а ти си цигулката
7. Глутницата
8. Ваклото агънце
9. Защо ме заведоха при Учителя
10. Тайната вечеря
11. Петелът и Сталин
12. Никакъв брак!
13. Хванати за ръка, търсят благословение за женитба
14. Двата ястреба, които кръжат на небето
15. Владо руснака се превъплъщава от едно в друго
16. “Химн на обединените славяни”
17. “Победен химн” / Разказва Весела Несторова, доразказва Вергилий Кръстев
18. “Песента на Мировата Любов. Песента на Космичната Обич” / Разказва Весела Несторова, доразказва Вергилий Кръстев
19. Най-Великият Учител на земята – Страданието / Разказва Весела Несторова, доразказва Вергилий Кръстев
20. Великата скръб и Великата радост. “Песента за двете сестри: Скръбта и Радостта” / Разказва Весела Несторова, доразказва Вергилий Кръстев
21. “Изворът на Доброто”.
Част III. Случки и събития с В. Несторова, отразени в “Изгревът”        
    1. Кой с кого се разхожда и прегръща / Разказва Галилей Величков. - В: Изгревът... : Т. 1. - София, 1993, с. 24.
    2. Песните на Учителя в с. Мърчаево. Песента “Ранен час” / Разказва Мария Тодорова. - В: Изгревът... : Т. 1. - София, 1993, с. 170–172.
    3. Песен за двете сестри / Разказва Мария Тодорова. - В: Изгревът... : Т. 1. - София, 1993, с. 170–172.
    4. Учителят открива втория фронт на Запад / Разказва Мария Тодорова. - В: Изгревът... : Т. 1. - София, 1993, с. 312–313.
    5. Не заспивай пред плодно дърво / Разказва Борис Николов. - В: Изгревът... : Т. 2. - София, 1995, с. 374.
    6. Братя и сестри в единомислие / Разказва Теофана Савова. - В: Изгревът... : Т. 8. - София, 1998, с. 144.
    7. Кой ще чете Сведенборг? / Разказва Елена Андреева. - В: Изгревът... : Т. 9. - София, 1999, с. 305–306, № 124.
    8. Небесният живот според Емануил Сведенборг / Превод Весела   Несторова. // Житно зърно, Г. ХІІ, 1938. № 7–8, с. 168–175.
    9. Учителят Дънов за Сведенборг : Из “Пътища на природата”, 17 лекция от Учителя, държана на 3 ян. 1930 г., София-Изгрев. - В: Служене, почит и обич : Лекции на ... на МОК, Г. ІХ (1929–1930 г.), т.  І. - София, 1940, с. 278–280.
    10. Американците и добрият човек / Разказва Мария Тодорова. - В: Изгревът... : Т. 5. - София, 1996, с. 464–465, № 179.
Част IV. Документален материал                    
    А. Музикална библиотека “Нова песен”
    1. Химн на славяните
    2. Химн на обединените народи
    3. Химн на мира
    4. Пролетна песен
    5. Жетварска песен
    6. Марш на учащата се младеж
    Б. Коментар на снимките от албума на В. Несторова (магнетофонен запис)
    В. Разговор по снимките с В. Несторова и Темелко Стефанов, с. Мърчаево, 1972 г.
    Г.  Допълнение към спомените на В. Несторова за 1939, 1940, 1941 и 1943 г. от разговори с нея (магнетофонен запис)

    ДИСКУСИЯ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА / Вергилий Кръстев

I. Eдно пропуснато уточнение за Паневритмията                 
II. Насоки и въпроси по новите факти около Паневритмията за Светозар Няголов   
III. Уточнение и обясняване на въпросите повдигнати от д-р Вергилий Кръстев за Паневритмията от Светозар Няголов          

    Бележки по снимките                     
    Забелязани неточности                          

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Нонка Матеева Петрова, по мъж Атанасова

Вихър Пенков (Беседи от Учителя)
Митко Ненов ("Петър Дънов - Учителят Беинса Дуно в Свищов")
Буряна Пенкова (Хороскопи)
Ставри Ангелов ("Дискусия за Паневритмията")
Яна поп Янева ("Бележки към снимките")
Ефросина Ангелова - Пенкова (Съдържание)

ПОДРЕЖДАНЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И КОРЕКТУРА

Ефросина Ангелова-Пенкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА СНИМКОВИЯ МАТЕРИАЛ

Вихър Ангелов Пенков

 Издател: Житен клас - Вергилий Кръстев

София

2008

 печатница: СД “Симолини-94”