www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ПРИЗВАНИЕ КЪМ НАРОДА МИ БЪЛГАРСКИ – СИНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО СЛАВЯНСКО” (Продължение)
29 ноември 2008 г.

КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ

1.  “Призвание към народа ми български – синове
на семейството славянско”
продължение

110 години от предаване на “Призванието”
чрез Ангел Елохил на Петър Дънов, 8 октомври 1898 г.

2.  Небесният знак (ят), печатът на Славянството
Фотоизложба “Учителят Дънов”

Музика от Учителя Дънов – Беинса Дуно и приятели
(магнетофонен запис)
Аранжимент д-р Филип Стоицев

Солисти
Спаска Панайотова – сопран        Валентин Попов – бас

Водещ : Петър Вангелов

    В салона на община “Изгрев”                                      Начало 11 часа, събота
    ул.”Чехов” 16–А                                                     29 ноември 2008 г.
Вход свободен


ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала


    1.  “Призванието” за първи път е оповестено от нас по случай 130 г. от рождението на Петър Дънов (1864–1994) на 22.05.1994 г. в театър “София”.
    2.  По случай 100 год. от предаването на “Призванието” от Ангел Елохил на Учителя Дънов отново беше представено на 3.10.1998 г. в Дома на техниката, салона на ул  “Раковски” № 108, зала 4.
    3.  “Призванието” е публикувано през 1995 г. в “Изгревът”, том IV, с. 3–47.
    4.  На 7 март 1971 г. в бараката на Игнат Котаров с оркестър от 18 музиканти и музика     под аранжимента на д-р Филип Стоицев е направен магнетофонен запис на 20 песни на Учителя. По-късно са записани още песни, които на този концерт ще бъдат представени.
    5.  На настоящия концерт-рецитал след всеки паса
ж от “Призванието” ще слушаме песен от магнетофонния запис и всички може да участват в хоровото й изпълнение.
    Песните, които ще чуем са: “Аум” ; “Малкият планински извор” ; “Играта на     поточето”; “Мехейн” ; “Малкият извор-Allegretto” ; “Странник съм в този свят” ; “Берхан Ази” ; “Бершид Ба” ; “Нева санзу” ; “Духът Божий” ; “Обетована земя” ;  “Киамет Зену” ; “Там далече” ; “Стъпка по стъпка”.
    6.  Изпращането на покани за концерт-рецитали и уведомяването ви за други прояви ще бъде улеснено, ако ни предоставите на настоящия концерт или изпратите по е-mail: izgrevat@gmail следните лични данни: Вашите имена, адрес (с пощенски код), e-mail.


СЪДЪРЖАНИЕ

(Концертът може да бъде свален за слушане оттук: Част 1 и Част 2 )
(Променени са условията на сайта, където са качени концертите. За да не се налага да се регистрирате, можете в полето LOGIN да въведете:
e-mail: izgrevat@abv.bg, Password: izgrevat, след което натиснете LOGIN)


   Част 1
   Песни:
   “Аум”
   “Малкият планински извор”
   “Играта на поточето”
   “Ме-хейн”
   “Малкият извор”
   “Странник съм в този свят”
   “Берхан Ази”


УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА  “ЯТ “
УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА МИСИЯТА НА СЛАВЯНСТВОТО

   Част 2
   Песни: “Бершид-Ба”
   “Нева Санзу”
   “Духът Божи”
   “Обетована земя”
   “Киамет Зену”
   “Там далече”
   “Стъпка по стъпка”


УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА МИСИЯТА НА СЛАВЯНСТВОТО

    1.    Славянството е девствената почва на Бялата раса.
    2.    Славянството е майката, която ще роди Царството Божие на земята.
    3.    Славяните са определени от Бога, да бъдат носители на една нова идея.
    4.    Славянството е Олтарът на Новата култура.
           Жизненият център на живота е в него.
    5.    Славянството днес представлява Юдиното коляно, чрез което идва и чрез което се изявява и проявява Христовия дух, като Дух на Единение на целокупното Славянство.
    6.    Славяните са Новият Духовен Израил.
           Русия е новият Ерусалим.
    7.    Славянството е представител на идеята за Бога.
           Те са ковачницата на Новата култура на земята.
    8.    Българите са пионери между славяните.
           В общославянския организъм България представлява волята.
           България сега е в златния си век.
    9.    Една от великите черти на Славянството е саможертването.
           В Славянството работи Духът на жертвата. Ето защо бъдещето е на славяните.
    10.  Славяните ще бъдат обединени чрез Ангел Елохил, който е Върховният повелител на целокупното славянство и ръководител на българския народ.