www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ

image/jpeg


ПОЯСНЕНИЯ

и бележки по темата на концерт-рецитала за 28.XI.2009 г.


    1.    “Призванието” за първи път е оповестено от нас по случай 130 год. от рождението на Петър Дънов (1864–1994) на 22.V.1994 г. в театър “София”.
    2.     По случай 100 год. от предаването на “Призванието” от Ангел Елохил на Учителя Дънов отново беше представено на 3.10.1998 г. в Дома на техниката, салона на ул. “Раковски” № 108, зала 4.
    3.    “Призванието” е публикувано през 1995 г. в “Изгревът...”, т. IV, с. 3–47.
    4.    Настоящият концерт-рецитал е ПЕТИЯТ концерт, посветен на “Призванието” и небесния знак (ят).
           Предходните са изнесени на 25 окт. 2008 г., 29 ноем. 2008 г., 28 март 2009 г., 31 окт. 2009 г., а днешния – на 28 ноем. 2009 г.
    5.    Посетете нашата интернет страница http://www.izgrevat.com, на която можете да изслушате 21 концерт-рецитали и да свалите за гледане 4 филма (създадени през 2008 г. на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака “Ел-Шадай”) с приложения – снимки с Учителя.
.    6.    Изпращането на покани за концерт-рецитали и уведомяването ви за други прояви ще бъде улеснено, ако ни предоставите на настоящия концерт или изпратите по е-mail: izgrevat@gmail.com следните лични данни: Вашите имена, адрес (с пощенски код), e-mail.
    7.    Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.

За контакт със съставителя на “Изгревът”:
Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.comОТГОВОРИТЕ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

НА ДЕСЕТТЕ СВИДЕТЕЛСТВА НА ДУХА НА ИСТИНАТА

    Ето нашето обязание пред Бога, Небето и теб нашия брат в Христа – Господа, което подписваш в следующите десет свидетелства, което Духът на Истината ни дава:

    Първо свидетелство: Вярваш ли от сърце и душа в Единния, Вечен, Истинен и Благ Бог на живота, Който е говорил?
Вярвам от сърце и душа в Единния, Вечен, Истинен и Благ Господ Бог на живота, Който всякога говори и чрез говора на Своето Слово е създал всичко видимо и невидимо!
    Второ свидетелство: Вярваш ли в Мен, Твоя Господ и Спасител, Който ти говори сега?
Вярвам в Господа, моя Спасител, Който ми говори сега и чрез силата на Неговото Слово съм дошъл в съзнание до познание на Истината!
    Трето свидетелство: Вярваш ли в Моя Вечен и Благ Дух, който изработва твоето спасение?
Вярвам в Божия и Вечен и Благ Дух, Който изработва сега моето спасение, като ме постоянно освещава и просвещава и ме води по пътя на моя живот да Го опозная, както е познат.
    Четвърто свидетелство: Вярваш ли в твоя Приятел и Спасител Господа Исуса Христа и във всички твоите братя?
Вярвам в моя Приятел, Господа Исуса Христа и във всичките мои братя – раби на Бога Живаго, които се подвизават заедно с мен!
    Пето свидетелство: Ще ли изпълниш волята на Единния, Истинен и Праведен Бог без колебание?
Приемам да изпълня волята на Единния, Истинен и Праведен Бог без колебание. Словото Му ще ми е закон!
    Шесто свидетелство: Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за Неговата Любов?
Отричам се от себе си и от всичко световно за Божията Любов.
    Седмо свидетелство; Ще ли посветиш живот и здраве и всичко драго за Неговата Слава и Славата на Неговото Дело?
Ще посветя живот и здраве и всичко драго за Божията Слава и Славата на Неговото Дело.
    Осмо свидетелство: Ще ли слушаш Моя глас и Моите съвети, кога ти говоря?
Ще слушам, Господи, гласа Ти и Съветите Ти, кога ми говориш.
    Девето свидетелство: Ще ли си готов да изпълниш Моите Заповеди без всяко съмнение?
Готов съм, Господи, да изпълня заповедите Ти без всяко съмнение.
    Десето свидетелство: Ще ли ходиш винаги пред Моето Лице с всичкото незлобие на сърцето си и да Ме никога не огорчаваш?
Ще се трудя, Господи, да ходя винаги пред Лицето Ти с всичкото незлобие на сърцето си и ще се трудя да Те никога не огорчавам.
АМИН
                                                                                        Подпис: П. К. Дънов
                                                                                        Подписи: Пеню Киров, Тодор Стоименов
                                                                                        гр. Бургас, 28.II.1899 г.
МОЛИТВА

НА  УЧИТЕЛЯ  ПЕТЪР  ДЪНОВ  ЗА  БОЖИЕТО  ОБЕЩАНИЕ


   1.   Благодаря Ти, Господи, Боже Мой, за гдето си ми позволил да слезна на  земята, да страдам и да се трудя за своето повдигане.

    2.   Боже Мой, на Тебе поверявам сърцето си, в което е скрито всичкото ми богатство, и Те моля, упази го, очисти го от лоши желания и го озари с Твоята Божествена Любов!

    3. Господи, Боже Мой, да възтържествува Твоята Добродетел; да възтържествува Твоята Правда, да възтържествува Твоята Любов и да се прояви тя в света; да възтържествува, Господи, Боже мой, Твоята Мъдрост и да се прославиш Ти в Своите Дела; да възтържествува Твоята Истина и чрез нея, Господи, да озариш света; да възтържествува, Господи, Боже Мой, Твоят живот и чрез него да ни се дадат всички блага.

    4.   Господи Боже и Отче мой, да възтържествува Твоят Дух, да се възцари Той и да бъде Вся и Все!

    5.   Да дойде, Отче Небесни, по-скоро Твоето Царство и на земята, за да заживеем един чист и свят живот.


АМИН