www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

АНГЕЛ ЕЛОХИЛ, НЕБЕСНИЯТ ЗНАК (ят), ПЕЧАТЪТ НА СЛАВЯНСТВОТО И БИЧЪТ БОЖИЙ
31 октомври 2009 г.

КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ

Ангел Елохил, Небесният знак (ят), печатът на Славянството и Бичът Божий
110 години от предаване на “Призванието” чрез Ангел Елохил на Петър Дънов, 8 октомври 1898 г.

продължение - IV

Фотоизложба “Учителят Дънов”

Музика от Учителя Дънов – Беинса Дуно

Участвуват:

                         1. Спаска Панайотова - сопран                  2.  Йоанна Стратева – цигулка
                         3.  Анна Каралашева - виолончело            4.  Божидар Симов – китара

Водещ : Петър Вангелов

    В салона на община “Изгрев”                                      Начало 11 часа, събота
    ул.”Чехов” 16–А                                                     31 октомври 2009 г.
Вход свободенПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала

    1.    “Призванието” за първи път е оповестено от нас по случай 130 г. от рождението на Петър Дънов (1864–1994) на 22.05.1994 г. в театър “София”.
    2.     По случай 100 год. от предаването на “Призванието” от Ангел Елохил на Учителя Дънов отново беше представено на 3.10.1998 г. в Дома на техниката, салона на ул   “Раковски” № 108, зала 4.
    3.    “Призванието” е публикувано през 1995 г. в “Изгревът”, том IV, с. 3–47.
    4.    Настоящият концерт-рецитал е ЧЕТВЪРТИЯТ концерт посветен на “Призванието” и небесния знак (ят). Предходните са изнесени на 25 окт. 2008 г., 29 ноем. 2008 г., 28 март 2009 г. и днешния – 31 окт. 2009 г.
    5.    Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, на която можете да изслушате 21 концерт-рецитали и да свалите за гледане 4 филма (създадени през 2008 г. на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака “Ел-Шадай”) с приложения – снимки с Учителя.
.    6.    Изпращането на покани за концерт-рецитали и уведомяването ви за други прояви ще бъде улеснено, ако ни предоставите на настоящия концерт или изпратите по е-mail: izgrevat@gmail следните лични данни: Вашите имена, адрес (с пощенски код), e-mail.
    7.    Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.

За контакт със съставителя на “Изгревът”:
Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.comКонцерт-рецитал 31.10.2009 г.
(Концертът може да бъде свален за слушане оттук: Част 1 и Част 2 )
(Променени са условията на сайта, където са качени концертите. За да не се налага да се регистрирате, можете в полето LOGIN да въведете:
e-mail: izgrevat@abv.bg, Password: izgrevat, след което натиснете LOGIN)


Част 1
          Спомени:
          Небесният знак (знакът ят) е знакът Божий
         Опити за установяване на единен правопис и опити за изхвърляне на (знака ят) – космическият знак на българският правопис
          Стефан Стамболов, Ангел Елохил и свята Русия
          Паметници за предатели
          Правосъдието на Космическия знак
          Иван Вазов и Ангел Елохил
          Божието-Богу, кесаровото-на кесаря

           Песни:
           “Песен на зората”
           “Псалм 115”
           “Цветята цъфтяха”
           “Песен на детето”
           “Страдна Душо”
           “Любовта е извор”
           “Стани, стани”

Част 2

           Спомени:

           Изхвърляне на космическия знак(знака)  през 1021 г. и съдбата на света
           Голямата тайна за бъдещето на България и на света.
           Срещата на Стамболийски с Учителя Дънов на Рила
           Забрана на събора на Бялото Братство от Александър Стамболийски
           Белите хлебове и посланиео на Господа за антихристите
           Окултната причина за трагичния край на Стамболийски

           Песни:
          “Ставай дъще”
           “Не ли думах”
           “Страшен беше вятъра”
           “Българска рапсодия”
           “Берхан-Ази”
           “Фир-фюр-фен”
           “Благословен Господ”

image/jpeg

УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА БЪДНИНИТЕ НА СЛАВЯНСТВОТО

    1.    Славянството е представител на идеята за Бога.
           В съзнанието на славяните има нещо възвишено – “Любов към Бога”.

    2.    Славяните ще донесат нещо ново.
          Те идат сега да създадат нова култура. В известен смисъл сега те са Духовният Израил.
           Русия е новият Израил.

    3.    Славянин е онзи, който познава своя Баща и върши Неговата воля.
          Та желая в това отношение всички да бъдат славяни, да познават своя баща и да извършат по дух Неговата воля.
           Че който ви види да каже: “Блажени тези синове, които вършат волята Божия! Блажен е този, който върши волята Божия!”.

    4.    Любовта работи между славяните.
          Божественият Дух слиза на земята главно между славянството и носи нововто за всички хора на земята. Той ще се изяви чрез славяните.

    5.    Какво означава думата “славянин”?
          Човек, който слави Бога. Славянин е онзи, който има отношение към Славата на Бога. Той е свързан със славата Божия. Има 3 вида изявления на Светлината:
          * на физическия свят – имаме Светлина;
          * в духовния свят – имаме Виделина;
          * в Божествения свят – имаме Слава.
          Това е светлината в Божествения свят. Когато се казва: “Слава. Слава на Бога във висините” означава светлина на Божествения Дух.

    6.    Славяните ще дадат потик за Шестата раса.
           Славянството е подложката, върху която ще бъде присъдена Шестата раса.

    7.    Шестата раса е раса на славянството или на Царството Божие.
          То е едно и също нещо. Аз говоря тук за Божествената справедливост. Те ще бъдат хора на Любовта.
           Ще имат човешки тела, но ще бъдат вътрешен синтез на човешки добродетели.
                                                                                                                             АМИН