www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ


КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ
Начало 10.30 часа

Евангелската методистка мисия
в България и Петър Дънов

ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕТЪР ДЪНОВ;
ПЕТЪР ДЪНОВ И ЕВАНГЕЛСКАТА МЕТОДИСТКА МИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

Фотоизложба
“Евангелистите-методисти и Петър Дънов”

Музика
Евангелски песни изпълнявани по препоръка на Петър Дънов

Участвуват:

1. СПАСКА ПАНАЙОТОВА – сопран        2.  АННА КАРАЛАШЕВА – пиано

Водещ: ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ


В салона на община “Изгрев”                     Начало 10.30 часа, събота
    ул.”Чехов” 16-А                                             27 март 2010 г.
Вход свободенПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала за 27.III.2010 г.

    1. Историята на Евангелската методистка мисия в България е описана в “Изгревът”,  т. XXIV.
    2. Снимките на евангелистите-методисти работили в България са публикувани в същия том под номер 1 до номер 35, които може да видите и в настоящата изложба.
    3. Петър Дънов и Евангелската мисия в България – вж “Изгревът...”, т. XXIV, с. 385–403 и снимките към раздела от номер 36 до номер 48.
    4. Евангелските песни изпълнявани при Учителя Дънов са публикувани в “Изгревът...”, т. XXIV, с. 427–454. На настоящия концерт ще бъдат изпълнени 14 песни.
    5. Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, на която можете да изслушате 8 концерт-рецитали изнесени през 2008–2009 г. и да свалите още 15 концерти от периода 2004–2007 г.
      Публикувани на сайта са и 4 филма (създадени през 2008 г. на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака “Ел-Шадай”) с приложения – снимки с Учителя, както и 4 документални филма –  записи на концерт-рециталите изнесени на 25.10.2008 г., 29.11.2008 г., 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.
    6. Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.

    За контакт със съставителя на “Изгревът”:
   Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.comДухът Господен
   
    1. Господният Дух е Духът на Силите небесни.
        Господи Боже на Силите, кой е като тебе.
        Силен си Господи и Истината ти е около тебе        (Пс. 89:8)


    2. Възнеси се Господи със силата си.                       (Пс. 21:13)
        Господ на Силите, той е цар на Славата.              (Пс. 24:10)


    3. Господ е цар във век века                                  (Пс. 10:16)
        Господ ще царува във век.                                 (Пс. 146:10)


    4. Защото Господ е Бог велик,
        и цар велик над всички богове.                            (Пс. 95:3)


    5. Блажено оново племе, на което Бог е Господ.         (Пс. 33:12)
        Блажен е този народ, комуто Господ е негов Бог.    (Пс. 144:15)


    6. Защото на Господа е царството
        и Той владее над народите.                                 (Пс. 22:28)
        Господ е висок над всичките народи,
        Над небесата е неговата слава                            (Пс. 113:4)


    7. Благословен, който иде в името Господне.            (Пс. 118:26)
        Не нам Господи, не нам,
        Но на името си дай слава.                                   (Пс. 115:1)

    8. Със силата на знамения и чудеса,
        със силата на Духа Божия...                               (Рим. 15:19)
        Изпълних с проповедта на
        Христовото евангелие                                        (Рим. 15:20)

    9. Защото Царството Божие
        не е в Слово, но в Сила                                      (I Кор. 4:20)ПОСВЕЩЕНИЕ

Новий завет на Господа Нашего
Исуса Христа

    1.  Всичките думи Господни са верни и истинни.

    2.  И блажен е всеки, който ги възприема и пази.

    3.  Неговата душа не ще бъде в лишение, защото сам Господ ще присъствува в неговото сърце.

    4.  Това, което Господ е казал, то е за наше спасение.

    5.  Неговото Слово събужда спящите духом и избавя погинващите от грях.

    6.  Господ говори на сърцето и дава уверение на разума за своята Истина.

    7.  Той изявява своята благост на душата и прави името си познато ней.

    8.  Господ управлява сърцето и просвещава умът.

    9.  Знанието Господне е светилник за душата А мирът Господен, нейно изцеление.

    10 Помни думите Господни и неговите обещания. Той ще направи своето Слово да се сбъде (сбъдне).

    11. Призовавай го на всяко място и по всяко време, защото това е угодно нему.

    12. Блажен е, който вярва, който се надява на Господа и който го люби. Той е син Божий.

Учителя Дънов


    Пояснение:
    Това посвещение лично и собственоръчно е написал Учителя Дънов на собствената си Библия на с. 64, на заглавната страница на Новия завет, издадена във Виена, 1885 г.
    Поднасяме го като посвещение за “Изгревът”, т. XXIV, който е за методистката, евангелска мисия в България
Амин
6 октомври 2007 г., събота, София
д-р Вергилий Кръстев