www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ

КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ
Начало 10.30 часа

Евангелската методистка мисия в България и Петър Дънов – III

СЪБОРЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО НА ИЗГРЕВА, 1926 ГОДИНА;
СТОЯН ВАТРАЛСКИ – ЕВАНГЕЛИСТ-МЕТОДИСТ, ПОЕТ, ПИСАТЕЛ, ОБЩЕСТВЕНИК;
КОЙ И КАКВИ СА БЕЛИТЕ БРАТЯ (ДЪНОВИСТИТЕ). – В: Зорница, XLVI, бр. 38, 22 септ. 1926;
бр. 39, 29 септ. 1926; бр. 41, 13 окт. 1926.
Фотоизложба
“Евангелистите-методисти и Петър Дънов. Съборът на Изгрева през 1926 г.”

Музика
Песни на Учителя Дънов – Беинса Дуно
Изпълнява
квартет “Филип Стоицев”
ПЛАМЕНА ГЕРГИНОВА - сопран
                     НАДЕЖДА НЯГОЛОВА – цигулка              ЙОАН ХЛЕБАРОВ – цигулка
                     КАТЯ ВЪЛЕВА – виола                                 АННА КАРАЛАШЕВА – виолончело
Водещ:
ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ

В салона на община “Изгрев”                     Начало 10.30 часа, събота
ул.”Чехов” 16-А                                29 май 2010 г.
Вход свободен

ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала за 29. V. 2010 г.


    1.    Историята на Евангелската методистка мисия в България е описана в “Изгревът...”, т. XXIV.
    2.   Снимките на евангелистите-методисти работили в България са публикувани в същия том под № 1 до № 35, които може да видите и в настоящата изложба.
    3.    Петър Дънов и Евангелската мисия в България – вж “Изгревът...”, т. XXIV, с. 385–403, снимките към раздела от № 36 до № 48, Стоян Ватралски, с. 205-292 и снимки № 49- 64.
    4.   Концертът е отново на тема Евангелистите-методисти и Учителя Дънов (първият беше изнесен на 27.03.2010 г., вторият – на 29.04.2010 г.) с нови случки, факти и исторически събития.
    5.   На настоящия концерт ще бъдат изпълнени 14 песни от музикалното творчество на Учителя Петър Дънов, в аранжимент на д-р Филип Стоицев.
           За д-р Филип Стоицев вж в “Изгревът...”, т. VIII, с. 641-690.
    6.    Фотоизложбата е обновена със снимки, нагледно представящи лица и събития и от събора през 1926 г.
    7.   Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, на която можете да изслушате 8 концерт-рецитали изнесени през 2008–2009 г. и да свалите още 15 концерти от периода 2004–2007 г.
           Публикувани на сайта са и 4 филма (създадени през 2008 г. на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака “Ел- Шадай”) с приложения – снимки с Учителя, както и 4 документални филма – записи на концерт-рециталите изнесени на 25.10.2008 г., 29.11.2008 г., 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.
    8.    Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.

За контакт със съставителя на “Изгревът”
Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.com
ВЕРУЮ
на
человекът земен и небесен
пребиваващ по земята БългарскаI.   Вярвам във Великият Учител – Беинса Дуно,
     Всемировият Учител на Вселената, който бе в плът
     и кръв на земята българска, който прояви
     Светлината от Словото си, за да можем чрез нея
     да познаем Непроявеният Бог.
                                                                       Амин.

II.  Вярвам във Великият Учител – Беинса Дуно,
      Всемировият Учител на Вселената, който владее
      целия Всемир с животворящата Сила на Духът
      Христов, който бе между българите в плът и кръв, в
      Сила и Живот, в Слово и в Дух Животворящ,
      открил Школата на Всемирното Велико Бяло
      Братство 1922-1924 г. за пръв път на земята и
      във Вселената. Словото му бе Бог. И Бог бе в Сила,
      Дух и Мощ чрез Словото му.
                                                                      Амин.

III.  Вярвам във Великият Учител – Беинса Дуно,
       Всемирният Учител на Вселената, слезнал със
       светско име Петър Дънов на земята, за да даде
       Словото на Бога за идното человечество, чрез
       Духът Христов от Небесата и чрез Духът Божий от
       Отца на Светлините, за да направи своя храм, в
       человеческата душа.
                                                                      Амин.

16 ч. 45 мин. 31 декември 1999 година
Вергилий Кръстев
(“Изгревът...”, т. XII, с. 3)
Забележка:
Това верую съответствува по точки на веруюто на Великия Учител

ВЕРУЮ
на
ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ НА ВСЕЛЕНАТА – БЕИНСА ДУНО,
СЪС СВЕТСКО ИМЕ ПЕТЪР ДЪНОВ


I.  Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос,
    който съм на земята, проявявам Мъдростта и
    Делата в Истината на Божията Правда.
                                                                                     Амин.


II. Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос,
     който владее целият Всемир и Съм сега между вас
     в пътя.
                                                                                     Амин.


III. Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос,
       който съм в плът на земята и в Духът на небесата.
       Знам помишленията ви, мислите ви и желанията ви.
                                                                                    Амин.20 декември 1926 год.

Разговори на Учителя Дънов
с ръководителите на братските кръжоци в страната
(“Изгревът...”, т. XII, с. 2; т. XIV, с. 697-699, 768-772)