www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

ЕВАНГЕЛСКАТА МЕТОДИСТКА МИСИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПЕТЪР ДЪНОВ
27.03.2010 г.


КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ
Начало 10.30 часа

Евангелската методистка мисия
в България и Петър Дънов

ДЕТСТВО, ЮНОШЕСТВО И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕТЪР ДЪНОВ;
ПЕТЪР ДЪНОВ И ЕВАНГЕЛСКАТА МЕТОДИСТКА МИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

Фотоизложба
“Евангелистите-методисти и Петър Дънов”

Музика
Евангелски песни изпълнявани по препоръка на Петър Дънов

Участвуват:

1. СПАСКА ПАНАЙОТОВА – сопран        2.  АННА КАРАЛАШЕВА – пиано

Водещ: ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ


В салона на община “Изгрев”                     Начало 10.30 часа, събота
    ул.”Чехов” 16-А                                             27 март 2010 г.
Вход свободенПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала за 27.III.2010 г.

    1. Историята на Евангелската методистка мисия в България е описана в “Изгревът”,  т. XXIV.
    2. Снимките на евангелистите-методисти работили в България са публикувани в същия том под номер 1 до номер 35, които може да видите и в настоящата изложба.
    3. Петър Дънов и Евангелската мисия в България – вж “Изгревът...”, т. XXIV, с. 385–403 и снимките към раздела от номер 36 до номер 48.
    4. Евангелските песни изпълнявани при Учителя Дънов са публикувани в “Изгревът...”, т. XXIV, с. 427–454. На настоящия концерт ще бъдат изпълнени 14 песни.
    5. Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, на която можете да изслушате 8 концерт-рецитали изнесени през 2008–2009 г. и да свалите още 15 концерти от периода 2004–2007 г.
      Публикувани на сайта са и 4 филма (създадени през 2008 г. на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака “Ел-Шадай”) с приложения – снимки с Учителя, както и 4 документални филма –  записи на концерт-рециталите изнесени на 25.10.2008 г., 29.11.2008 г., 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.
    6. Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.

    За контакт със съставителя на “Изгревът”:
   Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.com
Концерт-рецитал 27.03.2010 г. - Съдържание
Част 1          Част 2

     1 част
     Детство, юношество и обучение на Петър Дънов
      Спомени:

     Мълчаливото дете Петър – разказва Цанка Екимова
     Бурята и градушката – разказва Цанка Екимова
     Годежарите за Мария – разказва Цанка Екимова
     Пророчеството на малкия Петър – разказва Цанка Екимова
     Знамения от Небето – разказв Елена Андреева
     Време е – разказва Борис Николов
     Богатия вуйчо се разплаща с племенниците си – разказват Борис Николов и Елена Андреева

      Песни:
     “Святий дух” - № 49 от сборника “Духовни песни” 1923 г.
     “Любов и признателност към Христа” - № 211 от сборника “Духовни песни” 1923 г.
     “О, елате вий ранени” - № 97 т сборника “Свещенни песни” 1907 г.
     “Възкресение” - № 27 от сборника “Духовни песни” 1923 г.
     “Песен, покана за спасение” - № 115 от сборника “Духовни песни” 1923 г.
     “В скръб и съмнение” - № 247 от сборника “Духовни песни” 1923 г.
     “Вяра и посвещение” - № 154 от сборника “Духовни песни” 1923 г.

    2 част
      Спомени:

     Мария, сестрата на Петър Дънов, става евангелистка – разказва Методи Марков
     Учителите по цигулка на младия Петър Дънов -  из словото на Учитела Петър Дънов
     За първия български евангелист Гавраил Илиев и за преводът на Библията на български език   
     Библията на учителя Дънов, издание от 1885 г., с която той работи
     Няколко факти за американското научно богословско училище в град Свищов и от живота на Учителя
     Петър Дънов, евангелски проповедник и учител в село Хотанца
     Учителят в село Хотанца - разказва Борис Николов

      Песни:
     “Любов и признателност към Христа” - № 210 от сборника “Духовни песни” 1923 г.
     “Надежда и копнеж” - № 226 от сборника “Духовни песни” 1923 г.
     “Дързост в Христа” – “Песни на всемирното бяло братство” с. 56
     “На Христа запейте” - “Песни на всемирното бяло братство” с.76
     “Милосърдието” - “Песни на всемирното бяло братство” с. 10 и 11
     “Напред да ходим”
     “На Учителя”Духът Господен
   
    1. Господният Дух е Духът на Силите небесни.
        Господи Боже на Силите, кой е като тебе.
        Силен си Господи и Истината ти е около тебе        (Пс. 89:8)


    2. Възнеси се Господи със силата си.                       (Пс. 21:13)
        Господ на Силите, той е цар на Славата.              (Пс. 24:10)


    3. Господ е цар във век века                                  (Пс. 10:16)
        Господ ще царува във век.                                 (Пс. 146:10)


    4. Защото Господ е Бог велик,
        и цар велик над всички богове.                            (Пс. 95:3)


    5. Блажено оново племе, на което Бог е Господ.         (Пс. 33:12)
        Блажен е този народ, комуто Господ е негов Бог.    (Пс. 144:15)


    6. Защото на Господа е царството
        и Той владее над народите.                                 (Пс. 22:28)
        Господ е висок над всичките народи,
        Над небесата е неговата слава                            (Пс. 113:4)


    7. Благословен, който иде в името Господне.            (Пс. 118:26)
        Не нам Господи, не нам,
        Но на името си дай слава.                                   (Пс. 115:1)

    8. Със силата на знамения и чудеса,
        със силата на Духа Божия...                               (Рим. 15:19)
        Изпълних с проповедта на
        Христовото евангелие                                        (Рим. 15:20)

    9. Защото Царството Божие
        не е в Слово, но в Сила                                      (I Кор. 4:20)ПОСВЕЩЕНИЕ

Новий завет на Господа Нашего
Исуса Христа

    1.  Всичките думи Господни са верни и истинни.

    2.  И блажен е всеки, който ги възприема и пази.

    3.  Неговата душа не ще бъде в лишение, защото сам Господ ще присъствува в неговото сърце.

    4.  Това, което Господ е казал, то е за наше спасение.

    5.  Неговото Слово събужда спящите духом и избавя погинващите от грях.

    6.  Господ говори на сърцето и дава уверение на разума за своята Истина.

    7.  Той изявява своята благост на душата и прави името си познато ней.

    8.  Господ управлява сърцето и просвещава умът.

    9.  Знанието Господне е светилник за душата А мирът Господен, нейно изцеление.

    10 Помни думите Господни и неговите обещания. Той ще направи своето Слово да се сбъде (сбъдне).

    11. Призовавай го на всяко място и по всяко време, защото това е угодно нему.

    12. Блажен е, който вярва, който се надява на Господа и който го люби. Той е син Божий.

Учителя Дънов


    Пояснение:
    Това посвещение лично и собственоръчно е написал Учителя Дънов на собствената си Библия на с. 64, на заглавната страница на Новия завет, издадена във Виена, 1885 г.
    Поднасяме го като посвещение за “Изгревът”, т. XXIV, който е за методистката, евангелска мисия в България
Амин
6 октомври 2007 г., събота, София
д-р Вергилий Кръстев