www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ

КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ
Начало 10.30 часа

Евангелската методистка мисия в България и Петър Дънов – IV

МЕТОДИ ЖЕКОВ МАРКОВ
СОФИЙСКИ И ГЛАВЕН ПАСТОР НА БЪЛГАРИЯ (1949-1962 г.) – НА ПОСЕЩЕНИЕ НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА (1939 г.) И РАЗГОВОРИТЕ МУ С УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ
Фотоизложба
“Евангелистите-методисти и Петър Дънов.
Методи Марков на Рила с Учителя Дънов и Бялото Братство през 1939 г.”
Музика
Песни на Учителя Дънов – Беинса Дуно
Изпълнява
квартет “Филип Стоицев”
ПЛАМЕНА ГЕРГИНОВА - сопран
        НАДЕЖДА НЯГОЛОВА – цигулка            МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА – цигулка
        ЙОАН ХЛЕБАРОВ – цигулка                КАТЯ ВЪЛЕВА – виола
АННА КАРАЛАШЕВА – виолончело
Водещ:
ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ

    В салона на община “Изгрев”                              Начало 10.30 часа, събота
    ул.”Чехов” 16-А                                             30 октомври 2010 г.
Вход свободен

ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала за 30. X. 2010 г.


   1.    Историята на Евангелската методистка мисия в България е описана в “Изгревът...”, т. XXIV.
   2.    Снимките на евангелистите-методисти работили в България са публикувани в същия том под № 1 до № 35, които може да видите и в настоящата изложба.
    3.    Петър Дънов и Евангелската мисия в България – виж “Изгревът...”, т. XXIV, с. 385–403, снимките към раздела от № 36 до № 48, Методи Марков, с. 299-331 и снимки № 65-72.
    4.    Концертът е отново на тема “Евангелистите-методисти и Учителя Дънов” (първият беше изнесен на 27.03.2010 г., вторият – на 29.04.2010 г., третият – на 29.05.2010 г.) с нови случки, факти и исторически събития за Методи Марков и Учителя Дънов.
    5.    На настоящия концерт ще бъдат изпълнени 14 песни от музикалното творчество на Учителя Петър Дънов, в аранжимент на д-р Филип Стоицев.
           За д-р Филип Стоицев виж в “Изгревът...”, т. VIII, с. 641-690.
    6.    Фотоизложбата е обновена със снимки, нагледно представящи лица и събития от посещението на Методи Марков на Рилските езера и срещите му с Учителя през 1939 г.
    7.    Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, на която можете да изслушате 11 концерт-рецитали изнесени през 2008–2010 г. (последните 3 – на 27.03.2010, 29.04.2010, 29.05.2010 са посветени на евангелистите-методисти) и да свалите още 15 концерти от периода 2004–2007 г.
           Публикувани на сайта са и 4 филма (създадени през 2008 г. на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака “Ел-Шадай”) с приложения – снимки с Учителя, както и 4 документални филма – записи на концерт-рециталите изнесени на 25.10.2008 г., 29.11.2008 г., 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.
    8.    Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.

За контакт със съставителя на “Изгревът”
Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.comВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ – БЕИНСА ДУНО И БОЖЕСТВЕНАТА ТРОИЦА

Когато Божествения Дух слиза – създава се Учителят.
    На 7/19 март 1897 г. Божественият Дух се вселява в Петър Дънов.

Когато Христовият Дух се вселява – създава се Мировият Учител.
    На 15 август 1912 г. Христовият Дух се вселява в Петър Дънов.

Когато Господният Дух на силите задвижи Словото на Бога чрез Мировия Учител – проявява се Всемировият Учител на Вселената.
    На 16 юли 1922 г. Господният Дух се вселява в Петър Дънов.

Само Всемировият Учител може да открие Школата на Всемирното Велико Бяло Братство, защото се изявява чрез Словото на Бога и се проявява чрез Славата Божия.

Тази Школа се открива за първи път на земята.
Тази Школа се открива за първи път в духовния свят.
Тази Школа се открива за първи път в Божествения свят.
   
Всемировият Учител на Вселената – Беинса Дуно е Бог Емануил – това е Божествената Троица.

Бог Емануил е слезнал за първи път на земята.

Над Всемировият Учител Беинса Дуно стои само Бог!

                                                    Амин.
“Изгревът...”, т. XII, с. 477.