www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ

КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ
Начало 10.30 часа

Откровението в черквата "Св. Димитър", дадено на Константин Дъновски
в град Солун на 10 април 1854 г.
Духът на Обещанието – Дух Святий

Фотоизложба

"Константин Дъновски, антиминса, неръкотворния образ
и Учителят Дънов"

Видеоматериал
"Антиминсът, Учителят Дънов
и Синархическата верига"

Музика
Песни, изпълнявани в град Велико Търново 1910–1922 г.

    Парк-хотел "Москва"                         Начало 10.30 часа, събота
    Салон "Европa"                                              28 април 2012 г.

Вход свободен

  ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт–рецитала за 28.IV.2012 г.

     1.    Сценарият е съставен по "Изгревът", т. XI.
     2.  Историята на Антиминса и поясненията за работата с него са отпечатани в "Изгревът", т. XI, с. 36–100.
    3.  Антиминсът е преносим жертвен олтар, на който се извършва безкръвно жертвоприношение за измолване на Святият Дух да слезе и да освети даровете на масата – хляб и вино: хлябът да стане тяло на Христа, а чашата с вино – да бъде неговата кръв.
    4.    Освобождението на България през 1877/78 г. от турско робство се извършва от Антиминса чрез силите небесни.
    5.    Фотоизложбата представя и снимки с Антиминса на поп Константин Дъновски и началото на българското Възраждане – първото българско училище от 1847 г. и първото църковно богослужение на български език, извършено от него на 12.03.1860 г.
    6.    Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, от която можете да изслушате и свалите: 15 концерта, изнесени през периода 2004–2007 г. и 16 концерт-рецитала – през 2008–2011 г. (последните 3 – на 29.05.2011, 24.09.2011 и 26.11.2011 са посветени на Пеню Ганев).
    7.    Публикувани на сайта са и 8 филма (през 2008 г. са на тема: Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака "Ел-Шадай"; а през 2009 г. – "Молитвеният връх", "Изворът "Ръцете", "Изворът Махабур" и "Салоните") с приложения – снимки с Учителя, както и 4 документални филма – записи на концерт-рециталите, изнесени на 25.10.2008 г., 29.11.2008 г., 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.
    8.    Съставител на поредицата "Изгревът" е д-р Вергилий Кръстев.
    9.    Последните издадени нови книги от поредицата "Изгревът" са: 
           том I. – 2. изд. –  832 с., 144 с. снимки ;  том XXV. –  968 с., 116 с. снимки


За контакт със съставителя на "Изгревът"
Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.com