www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

Опровержение


ОПРОВЕРЖЕНИЕ

 От Вергилий Кръстев, съставител на поредицата

„Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее” от том I  до том XXV

 

 1. На 29 май 2012 г. в 8.20 часа се обади по телефона едно лице, което се представи, че е Цоло Билярски, с глас на млад човек.
 2. Същото лице протестира, че е прочел своето име в Интернет, където са качени томовете на „Изгревът”. Искам да заявя най-категорично, че не съм разрешавал на никого да се качва „Изгревът” в Интернет. Това е направено от злосторници на "Изгревът" с цел да го разрушат. В „Изгревът”, том XXV, стр. 945-946 аз съм публикувал декларация за тази кражба на „Изгревът”. Обяснил съм всичко.
 3. Лицето, представящо се за Цоло Билярски, твърди, неговата публикация в сп. „Отечество” за дневника на Любомир Лулчев е взета от Държавен архив, а не от архив МВР и че той няма нищо общо с МВР и Лулчев. Това е неговата реакция на публикуваното в „Изгревът”, том ХХ, стр. 1033 под точка 22.
 4. Аз заявих, че нищо не си спомням. И си записах да направя справка.
 5. Твърдението на Цоло Билярски, че е работил в Държавен архив може да е вярно. Аз знаех, че има такъв дневник. Но тогава той беше засекретен. И за да се получи разрешение трябва да се подаде молба, да се приложи придружително писмо на институцията, където е упоменато темата за проучване. Провеждат се телефонни разговори от онзи, който движи тези публикации срещу Любомир Лулчев и срещу Петър Дънов. Получава се разрешение. Подписва се декларация, че този материал да не се разгласява. Такива са правилата по онези години.
 6. Аз съм минавал през тези етапи, когато съм работил в архива на МВР, но след 2000 година. Запознат съм с тях.
 7. Случаен човек не можеше да получи този дневник в онова време на 1982 – 1989 г., където имаше една партия на БКП, една държава на БКП и МВР, който беше щит и меч на тази държава. Ето защо трябва да се отговори кой нареди да се проучи дневника на Лулчев, за да излезнат тези 3 публикации. Кои бяха лицата, техните имена, за да разрешат да се публикува в сп. „Отечество”.
 8. Това беше една акция, която се ръководеше от едно място и имаше за цел да се настрои българското обществено мнение срещу Любомир Лулчев и Петър Дънов. Това е видно от бележките и коментариите в тези три публикации от 1982, 1989 година, отбелязани в т. 22, стр. 1033 на „Изгревът”, том ХХ.
 9. Тези публикации доведоха до голям интерес на живите още последователи на Петър Дънов, които бяха пенсионери и доста възрастни. И донесе голям страх и те очакваха всеки ден да се явят служители на МВР и да правят обиски. Това се извърши впоследствие, взимаха се томчета на Петър Дънов и се унищожаваха. Тогава бяха унищожени много архивни материали за Петър Дънов.
 10.  За журналистите, написали тези публикации, беше златния им век. Но те днес трябва да разкажат чии служители те бяха тогава и чия заповед изпълняваха.
 11.  Аз съм последовател на Учителя Дънов. Аз съм съставителят на поредицата „Изгревът”. Аз също съм служител на Онзи, който движи „Изгревът” от том Iдо том XXV. Името му е посочено в „Изгревът”, том XXIV, стр. 476-477. Там е името на „Онзи”.
 12.  „Изгревът” том XX е издаден през 2004 година, който е за творчеството на Лулчев. Съдържа 1044 страници и 80 снимки. Бележките, направени от мен на стр. 1024-1033 са верни и днес заставам зад тях.
 13.  Изпълнявам ултиматума на Цоло Билярски, че ако до 2 дена не направя опровержение, щял да ме даде под съд, отнасящо се до стр. 1033, точка 22. Ето защо аз правя опровержение, че Дневникът на Лулчев го е имало в Държавен архив и че той не е служител на МВР.
 14.  Но той трябва да отговори, чий служител е той, за да излезнат тези статии в сп. „Отечество”. Те така от само себе си не могат да бъдат публикувани. Аз съм живял по времето на социализма и много добре знам за правилата, кое е позволено и кое е забранено.
 15.  В „Изгревът” том XXI, издаден 2004 година с 1000 стр. и 80 снимки с материали за Любомир Лулчев са поместени мои бележки на стр. 992-995, които са верни и заставам зад тях.
 16.  На стр. 994 в точка 14 е написано, че този дневник го е имало в Държавен архив, но преписан с много грешки от оригинала. Това доказва, че съм знаел, че има в Държавен архив такъв дневник.
 17.  Какво е мнението на Учителя Петър Дънов за Любомир Лулчев ще го прочетете в „Изгревът” том XX, стр. 1034-1038.
 18.  В Интернет страницата http://www.izgrevat.com съм качил 27 концерт-рецитали по спомени за Учителя Дънов и с негова музика. Това е, което съм публикувал там.
 19.  Повдигането на този въпрос за дневника на Любомир Лулчев сега, след цели 29 години е много опасна работа. Защото там има много взривни вещества от хора и събития, които могат да разрушат всичко.
 20.  Аз предлагам на Цоло Билярски да опише онези събития, когато е получил разрешение за работа в Държавен архив и да опише имената на всички, които са участвали в тази верига. Това ще бъде неговата „изповед” и аз ще я публикувам в „Изгревът”, като ще се приложат и снимки на тези лица.
 21.  Но след неговата евентуална публикация „Изповед”, ще публикувам дословно всички нападки на сп. „Отечество” срещу Любомир Лулчев и Петър Дънов. И тогава ще проличи и ще се види кой е управлявал тази акция и кой какъв служител е бил и каква роля е имал. Бях обвинен от него, че съм заблуждавал. Тогава ще се види кой заблуждава.
 22.  Днес, 30 май 2012 година, аз се обръщам към Любомир Лулчев да се намеси, защото той носи вина за всичко. За мен той е жив и неговата верига, зад която стои, е жива и действа. Той ме забърка във всичко това. Аз си изпълних съвестно задълженията към него. Аз съм свършил моята работа чрез „Изгревът” том XX и том XXI. И сега трябва да ме освободи и да разреши проблема с онези, които ме заплашват, че ще ме дадат под съд. И то заради него!
 23.  В противен случай ще се обърна и към Учителя Дънов за неговата намеса и разрешаването на този случай.
 24.  Това опровержение ще бъде публикувано в „Изгревът” том XXVI.

 

     С Уважение,
                                   Вергилий Кръстев

     30 май 20012 година