www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ


ОБРЪЩЕНИЕ


От Вергилий Кръстев,
съставителя на „Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее”
от том I до том XXV1.    До българите, живеещи и работещи в Германия и Австрия, Италия и Испания.
2.    До онези, които четат „Изгревът” и го приемат като такъв.
3.   До онези, които слушат концерт-рециталите на „Изгрева” на брой 27 плюс 2 СД за музика по Учителя на Интернет страницата http://www.Izgrevat.com. Това са спомени за Учителя Дънов и музика от Него.
4.  Историята на Паневритмията бе представена на 3 концерт-рецитала, а именно на 30 септември 2006 г., на 18 ноември 2006 г. и на 31 март 2007 г. И те са качени на интернет страницата „Изгревът” и всеки българин при добро желание може да ги слуша безплатно.
5.    Същите 3 концерт-рецитала с текстовете по сценария бяха преведени на руски език, на френски език и на английски език.
6.    Към тях за френски и руски език бе приложен запис на Паневритмията по аранжимент на Филип Стоицев – архивен запис от 1973 г.
      А за английския текст бе приложено изпълнение на Паневритмията от Весела Несторова на английски език, която лично е осъществила превода. Изпълнението чрез нейния глас е изумително и завладяващо.
7.  Имахме идеята, че тези 3 концерт-рецитала трябва да се преведат съответно на италиански, испански и немски езици. Но сме затруднени при заплащането на всеки отделен превод – към 100 страници, струващ 1200 лева.
8.    Ако българите желаят да се преведат тези 3 концерт-рецитала на испански, италиански и немски езици, могат да ги финансират. А ние тук след превода им ще ги качим на нашата Интернет-страница.
9.    Не може да се играе Паневритмия, без да се знае историята, която сме предали в трите концерт-рецитала. Това се отнася за всички както в България и така и за чужбина. Днес никой не знае историята на Паневритмията у нас, понеже отхвърлят „Изгревът”. И затова тук отклонението е тотално.
10.  Целият проблем е разгледан много добре в „Изгревът” том XXIII, стр. 824-891: „Къде е истинската Паневритмия”. Трябва да се проучи много добре.
11.   Ето защо ще прочетете в „Изгревът” том XXIII, стр. 836-837 текста „За Паневритмията”  на Учителя Дънов. Този текст трябва да се научи наизуст и да се изпълнява безпрекословно. Неизпълнението думите на Учителя води до разрушение, което виждаме, че сега става в България, както и по света.
12.   Всички 27 концерт-рецитала бяха издадени в компакт-дискове, като всеки концерт бе представен в 2 CD за първа и втора част на концерта. Бяха размножени в 100 броя и разпространени безплатно на онези, които четяха „Изгревът”. А за останалите остава Интернет-страницата http://www.Izgrevat.com, на която може да се слуша също безплатно.

           С уважение,
                              Вергилий Кръстев

           2 юли 2012 г.
           София