www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ


КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ

Начало 11 часа

Пътят към Школата на Учителя Петър Дънов
Из спомените на Весела Несторова

Фотоизложба
“Весела Несторова с Учителя и Братството на Изгрева и на Рила”

Видеоматериал
“Весела Несторова, Учителя и Братството на Изгрева и Рила”

Музика
Песни на Учителя в изпълнение на Весела Несторова –
архивни записи


Водещ: Петър Вангелов


    Парк-хотел “Москва”                                 Начало 11 часа, събота
    Салон “Европa”                                             24 ноември 2012 г.
Вход свободен

  ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала за 24.XI.2012 г.

      1.    Сценарият е съставен по спомените на Весела Несторова в “Изгревът”, т. XXIV, с. 543–879, снимки 97–160 и други материали от поредицата “Изгревът”.
      2.     Защо и за кого бяха написани спомените на Весела Несторова – виж “Изгревът”, т. XXIV, с. 775–789.
   3. Спомените са публикувани с разрешението на Весела Несторова – виж Пълномощното  на авторката от 26.03.1989 г. в “Изгревът”, т. XXIV, с. 780.
    4.  Записите на песните в изпълнение на Весела Несторова са направени около 1970–1972 г. с любителска апаратура.
     5.    За музикалното озвучаване на концерта са подбрани 16 песни в изпълнение на Весела Несторова.
      6.    Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, от която можете да изслушате и свалите: 15 концерти изнесени през периода 2004–2007 г. и 17 концерт-рецитали – през 2008–2012 г. (3 от тях – на 29.05.2011, 24.09.2011 и 26.11.2011 са посветени на Пеню Ганев), последният, от 28.04.2012, е посветен на Антиминса.
     7.    Публикувани на сайта са и 8 филма (през 2008 г. са на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака “Ел-Шадай”; а през 2009 г. – “Молитвеният връх”, “Изворът “Ръцете”, “Изворът Махабур” и “Салоните”) с приложения – снимки с Учителя, както и 4 документални филма – записи на концерт-рециталите изнесени на 25.10.2008 г., 29.11.2008 г., 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.
     8.  Публикувани на сайта са и преводите на сценариите на концерт-рециталите посветени на Паневритмията – на руски, английски и френски език, както и архивния филм за Паневритмията на оператора Георги Парлапанов, с музика на Филип Стоицев. 
       9.    Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.
      10.    Последните издадени нови книги от поредицата “Изгревът” са: 
             том I. – 2. изд. –  832 с., 144 с. снимки ;  том XXV. –  968 с., 116 с. снимки


За контакт със съставителя на “Изгревът”
Тел.: (02) 944-79-53 ; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com ; web sitе: http://www.izgrevat.com