www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ


КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ

Начало 11 часа

СЪКРОВЕНИ МИСЛИ ОТ МОЯ ПЪТ
В ШКОЛАТА НА УЧИТЕЛЯ – БЕИНСА ДУНО
Из спомените на Олга Славчева

Фотоизложба
“Олга Славчева с Учителя и Братството на Изгрева и на Рила”

Видеоматериал
“Олга Славчева, Учителят и животът в Братството”

Музика
Песни от Учителя и братски песни,
в аранжимент на Филип Стоицев
архивни записи


Водещ: Петър Вангелов    Парк-хотел “Москва”                                 Начало 11 часа, събота
    Салон “Европa”                                             27 април 2013 г.
Вход свободен

  ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт-рецитала за 27.IV.2013 г.

    1.    Сценарият е съставен по спомените на Олга Славчева, “Изгревът”, т. XXVI, с.4–426.
       2.     Образът на Олга Славчева и приятели виж в “Изгревът”, т. XXVI, снимки № 1–62.
    3.   Музикалното озвучаване на концерта е от подбрани песни на Учителя и на приятели, в аранжимент на Филип Стоицев.
      4.    Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, от която можете да изслушате и свалите: 15 концерти изнесени през периода 2004–2007 г. и 16 концерт-рецитали – през 2008–2011 г. (последните 3 – на 29.05.2011, 24.09.2011 и 26.11.2011 са посветени на Пеню Ганев).
     5.    Публикувани на сайта са и 8 филма (през 2008 г. са на тема “Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша – Бивака “Ел-Шадай”; а през 2009 г. – “Молитвеният връх”, “Изворът “Ръцете”, “Изворът Махабур” и “Салоните”) с приложения – снимки с Учителя, както и 4 документални филма – записи на концерт-рециталите изнесени на 25.10.2008 г., 29.11.2008 г., 31.05.2008 г. и 27.09.2008 г.
    6.   Публикувани на сайта са и преводите на сценариите на концерт-рециталите посветени на Паневритмията (от 30.09.2006 г., 18.11.2006 г., 31.03.2007 г.) – на руски, английски, френски, италиански и испански език, както и архивния филм за Паневритмията на оператора Георги Парлапанов, с музика на Филип Стоицев.
     7.    Съставител на поредицата “Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.
     8.    Последната издадена нова книга от поредицата “Изгревът” е: 
            том XXVI. – 1060 с., 64 снимки

   
За контакт със съставителя на “Изгревът”:
    Тел.: (02) 944-79-53; Е-mail: ziten_klas@yahoo.com; web sitе: http://www.izgrevat.com