www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том XXVII

ИЗГРЕВЪТ
Том XXVII

ОЛГА СЛАВЧЕВА
В ПОЕЗИЯ И ДУХ НЕБЕСЕН


Съдържание


Посвещение                                                                                  3

I. ОЛГА СЛАВЧЕВА В ПОЕЗИЯ И ДУХ НЕБЕСЕН
   ПОЕМИ, СТИХОВЕ И ЗАПИСАНИ МИСЛИ                                     6
1.   Песента на Божия Дух                                                             7
    1.1. Еммануил                                                                             7
    1.2. Мелхиседек                                                                         8
    1.3. Асавита                                                                               10
    1.4. Хелмира                                                                              14
    1.5. Еделвайс : 10.08.1928 г.                                                       17
Приложения:
    “Еделвайс” от “Изгревът”, том XXVI / Вергилий Кръстев       21
    Стиховете в поемата / Николай Бояджиев                              24
2.   Химавата                                                                                  25
Приложения:
Речник / съставил Николай Бояджиев                                         100
Писмо на Олга Славчева до Борис Николов                                102
Химавата в “Изгревът” / Николай Бояджиев                               103
3.   Школата                                                                                    105
Сканиран документ:
      Песен 17                                                                                    314
Приложения:
Речник / съставил Николай Бояджиев                                         354
Заглавието на поемата :
писмо на Николай Бояджиев до д-р Вергилий Кръстев               356
     Впечатления от ръкописа / Николай Бояджиев                      358
4.   Превъзмогване : 1921–1948 г.                                                   359
5.   Той, същият : 1923–1955 г.                                                         418
6.   Социални и общи теми : 1924–1948 г.                                       462
7.   Ел-Шадар : 1956–1957 г.                                                             531
8.   Мълчи, не говори! : 1957 г.                                                       539
9.   Море : 1957 г.                                                                             581
10. Сините скали : 1957 г.                                                                609
11. Лъчите му : 1958 г.                                                                     628
12. Размисли: в ръкопис и отпечатани (1917–1966 г.)                   648
Сканирани документи:
        Вървя напред                                                                        689
        Ментален (умствен) свят                                                       690

ПОСЛЕПИС / Вергилий Кръстев                                                     692

II. ОЛГА СЛАВЧЕВА ПРЕЗ ПОГЛЕДА
    НА Д-Р ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ                                                      698
1. Олга Славчева в „Изгревът ...”, том ХХVІ                                699
2. Олга Славчева в „Изгревът ...”, том ХХVІІ                               701
3. Песента на Божия Дух в “Изгревът ...”                                    703
4. „Химавата” – роман за луната                                                 712
5. Школата                                                                                     717
6. Бележки към “Школата”                                                           719
7. „Сутринни лъчи”                                                                       761
Сканиран документ:
Славчева, Олга. Сутринни лъчи.
Казанлък: печ. Гутенберг, 1922. 62 с.                                           767
Бележки към снимките                                                                 825

III. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА В СЛОВОТО НА ВСЕМИРОВИЯ УЧИТЕЛ
     БЕИНСА ДУНО И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО В ДЕЯНИЯТА
     ЧЕЛОВЕЧЕСКИ                                                                         830
1.   Въведение за „Пътят на ученика”                                        831
2.   Обучение чрез малка хармонична група                             833
3.   Изпълнение еднолично                                                         837
4.   Дръвчетата на Изгрева                                                          840
5.   Чешмата на Диана Бад. Задачата със стомните
      и разрушението                                                                     841
6.   Плачът на Великия Учител                                                   842
7.   Съборът през 1926 г. С кросно на събор                              844
8.   Съборът през 1927 г. на Изгрева                                           845
9.   Забрана на събора през 1928 г.                                            846
10. Павловата клетва                                                                  847
11. Надгробната плоча на България                                           848
12. Македонците на Изгрева                                                       849
13. Салонът и поляната на Изгрева                                           854
14. Съпротивата и борбата срещу „Изгревът”                          856
15. Членската карта на Олга Славчева на
      общество „Бяло Братство”, централа – гр. Русе                859
16. Изводите                                                                                860
Съдържание                                                                               862–864


ИЗГРЕВЪТ
на Бялото Братство
пее и свири, учи и живее
Том XXVII

Съставитeл и редактор
Д-р Вергилий Николов Кръстев

Компютърен набор и коректура:
Николай Панчев Бояджиев
от гр. Правец
(с. 7–313, 354–688, 717–718)
Найден Маринов Найденов
от гр. Правец
(с. 7–313, 354–688, 717–718)
Полина Тодорова Петкова
от гр.Видин
(с. 692–716, 719–760, 830–861)

Подреждане и оформление:
Ефросина Ангелова-Пенкова

Предпечатна подготовка:
Буряна Ангелова Пенкова
Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Дигитална обработка на илюстративния и снимков материал:
Вихър Ангелов Пенков


Издател: “Житен клас”, София, 2013
http://www.izgrevat.com

Печатница: СД Симолини, София