www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХХIX


СЪДЪРЖАНИЕ


ВЕРУЮ НА ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ НА ВСЕЛЕНАТА

– БЕИНСА ДУНО, СЪС СВЕТСКО ИМЕ ПЕТЪР ДЪНОВ .................................................... 3
20 декември 1926 г., Разговори на Учителя Дънов с ръководителите
на братските кръжоци в страната.„Изгревът”, т. 12, с. 2; т. 14, с. 697–699, 768–772.

ВЕРУЮ НА ЧЕЛОВЕКЪТ ЗЕМЕН И НЕБЕСЕН,
ПРЕБИВАВАЩ ПО ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА ......................................................................... 4
16 ч. 45 мин., 31 декември 1999 г., Вергилий Кръстев
Веруюто на человека земен отговаря по точки на Веруюто на Великия Учител
„Изгревът”, т. 12, с. 3; т. 14, с. 770.

ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ – БЕИНСА ДУНО
И БОЖЕСТВЕНАТА ТРОИЦА лл....................................................................................... 5
„Изгревът”, т. 12, с. 477.

ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ – БЕИНСА ДУНО
И БОЖЕСТВЕНАТА ТРОИЦА ........................................................................................... 6
„Изгревът”, т. 1, с. 632–672 / т. 1. 2. изд. 2011, с. 730–782.

1. СНИМКИ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ
И НЕГОВИ СЪВРЕМЕННИЦИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ............................................................. 7

Бележки към снимките / Вергилий Кръстев ............................................................. 573
Последни слова на Учителя Дънов .......................................................................... 586
Бележки за съборите на Бялото Братство през 1926 и 1927 г.
/ Вергилий Кръстев ……………………………………………….......................................... 587
Духът на Истината в Школата на Учителя Дънов и Духът на заблуждението
в деянията человечески. Космогония и Слово
на Всемировият Учител – Беинса Дуно / Вергилий Кръстев ................................... 588
Пътят на ученика / Вергилий Кръстев ...................................................................... 595

2. ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА.
съборни беседи от Учителя дадени на учениците
от Всемирното Бяло братство при срещата им в гр . София , на
„Изгрева ”, през лятото 1927 г. (фототипно издание) ............................................... 595

Молитва на Учителя Петър Дънов за Божието обещание ....................................... 596

Фототипно издание .................................................................................................... 597

Снимки от строежа на Салона на Изгревът и събора на Бялото Братство,
1927 г. ………………………………………………...……………............................................. 716

Съдържание на приложенията:
Aрхивни записи с музика на Учителя Беинса Дуно в аранжимент
на д-р Филип Стоицев / тонрежисьор Ангелия Вихрова .......................................... 732


ИЗГРЕВЪТ
на Бялото братство
пее и свири, учи и живее
том 29

 

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев


Дигитална обработка на снимковия и печатен материал
Вихър Ангелов Пенков


Компютърен набор и коректура (раздел 1)
Полина Тодорова Петкова,
от гр. Видин


ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова
Вихър Ангелов Пенков

 

издател: 
Житен клас –Вергилий Кръстев, София, 2014
печатница:
СД Симолини-94, София