www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХХX


СЪДЪРЖАНИЕ

Изгревът, том 30
Сава Калименов и Високият идеал

Мисията на славянството ..................................................................................
    3

I. В ТЪРСЕНЕ НА ВИСОКИЯ ИДЕАЛ
   Магнетофонен запис на Вергилий Кръстев през 1982 г.
   във вилата на Сава Калименов, Софийско, Горна баня ……...........,.......….,
    5

1. Родът Калименов ...............................................................................,,,..........
    6
2. Леонид Андреев ..............................................................................................
    8
3. Максим Горки и Леонид Андреев ..................................................................
    14
4. Как се ражда атеизма и анархизма ..............................................................
    16
5. Анархистични групи .......................................................................................     19
6. Република или царство ...........................................................................,......     22
7. Анархистична група в Севлиево ..........................................................,........     26
8. „Пряма акция” ........................................................................................,.......     29
9. Собствена революция ................................................................,,,,,,,,,.,........     33
10. Бягството от затвора .........................................................,,,,,,,,,,,,..,,...........     38
11. Прехвърляне през Дунава в Румъния .................................,,,,,,,,,,.....,.,......     42
12. Румънските арести и лагери ......................................................,,.,,,,,,,,,......     45
13. Опити за бягство от Румъния ....................................................,,,,,,,,,,.,.......     47
14. Бягството ..........................................................................,,,,,,,,.,,,.................     50
15. Във Варна бой до припадък ...........................................,,,,,,,,...........,,,,......     52
16. В затвора в Севлиево .......................................................,,,,,,,,.......,,,..........    53
17. Запознаване с толстоизма ...........................................,,,,,,,,............,,,.........    55
18. Среща с окултизма ....................................................................,,,,,..,,,,,,.......    58
19. Пробуждане за духовното ...........................................,,,,,,,,,,,......................    60
20. Среща с книгите на Учителя Дънов ...............................,,,,,,,,,,,...................    61
21. Спиритизмът в света и в България ................................,,,,,.,,,,,,.................    63
22. Александър Кръстников ..............................................,...,,,,,,,,,,...................    67
22.1. На окултистите. Стихотворение.
– В: Витлеемска звезда, Бургас.
Г. 9, бр. 3, 10.11.1929, с. 1. ..........................................,,,,,,,,,,,..............................     69
22.2. Власт. Стихотворение.
– В: Витлеемска звезда, Бургас.
Г. 9, бр. 24, 19.06.1930, с .1. .................................................................................     69
22.3. Възмездие. Стихотворение.
– В: Витлеемска звезда, Бургас.
Г. 9, бр. 25, 30.06.1930, с. 1. .................................................................................     70
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев ..............................................     70
23. Боян Боев .................................................................................................         71
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев ..............................................     72
24. Списание „Всемирна летопис” ....................................................................     72
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев ..............................................     73
25. Тодор Бъчваров ........................................................................................         75
25.1. Грядуще. Стихотворение.
– В: Родина. Г. 1, кн. 1, януари 1902 ...................................................................     76
25.2. На сърдечните врата. Стихотворение.
– В: Виделина. Г. 8, кн. 6–7, 1910 ........................................................................     77
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев ..............................................     78
26. Толстоистите в България .............................................................................     78
Коя песен? ; Слушай слово. стихотворения.
– В: Песни на мирния живот.
[състав.], прев. Стефан Андрейчин.
София: книгоизд. Възраждане, [1924], с. 10–12. ...............................................     81
Моят брат ; Дух си!.
– В: Ковачев, Йордан. Моето утро. стихове.
София: книгоизд. Възраждане, [1924], с. 44–45. ...............................................     81
27. Лев Толстой и България
– В: Константинов, Георги. Лев Толстой и България.
София, 1929, с. 3. (Библиотека Свободна мисъл) ............................................     83
Бележки на съставителя Вергилий Кръстев ...................................................     98
28. Запознанството с Толстой
– В: Шопов, Г. С. На гости в Ясна поляна. София, 1929,
с. 33–40. (Библиотека Свободна мисъл) ...........................................................     98
29. Спомени за Христо Досев .........................................................................     102
29.1. За Христо Досев в България / С. A. [Ст. Андрейчин].
– В: Досев, Христо. Съчинения. Т. 1, Разкази и статии.
София: книгоизд. Възраждане, [1923], с. 3–12.
29.2. За Христо Досев в Русия / Д. Ив. Вапцаров. .........................................     106
– В: Досев, Христо. Съчинения. Т. 1, Разкази и статии.
София: книгоизд. Възраждане, [1923], с. 13–18.
30. Колонията на „Възражданци” в България.
      Задачите на колонията на „Възражданци”
– В: Досев, Христо. Съчинения. Т. 1, Разкази и статии.
София: книгоизд. Възраждане, [1923], с. 83–87. ............................................     109
31. Колонията на „Възражданци” в България.
      Първата несполука в Бяла Слатина
– В: Досев, Христо. Съчинения. Т. 1, Разкази и статии.
София: книгоизд. Възраждане, [1923], с. 87–93. ............................................     111
32. Колонията на „Възражданци” в България.
      В Алан Кайряк.
– В: Досев, Христо. Съчинения. Т. 1, Разкази и статии.
София: книгоизд. Възраждане, [1923], с. 93–101. ..........................................     113
33. Колонията на „Възражданци” в България.
      Характеристика на общинарите.
– В: Досев, Христо. Съчинения. Т. 1, Разкази и статии.
София: книгоизд. Възраждане, [1923], с. 101–111. .........................................     117
34. Колонията на „Възражданци” в България.
      Практическото осъществяване на нашите задачи.
– В: Досев, Христо. Съчинения. Т. 1, Разкази и статии.
София: книгоизд. Възраждане, [1923], с. 112–124. ........................................     121
35. Колонията на „Възражданци” в България.
      Заключение
– В: Досев, Христо. Съчинения. Т. 1, Разкази и статии.
София: книгоизд. Възраждане, [1923], с. 124–136. ........................................     126
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев ..........................................     131
36. Рудолф Щайнер ........................................................................................     132
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев ..........................................     133
Рудолф Щайнер за Учителя Дънов / Сава Калименов.
– В: Калименов, Сава. На българина. Т. 2. ....................................................     133
37. Първата отпечатана книга .......................................................................     134
38. Първи опит за печатница .........................................................................     138
39. Списание „Еделвайс” ...............................................................................     140
40. Списание „Ново човечество” ..................................................................     141
41. Статията „Ново човечество” / Сава Калименов.
– В: Ново човечество. Г. 1, кн. 1, април 1925. ................................................     144
42. Статията „Еделвайс” /П.Г.[Пламен Градющий=Сава Калименов]
– В: Ново човечество. Г. 1, кн. 2–3, май–юни 1925. …....................................     149
43. Статията „Нашият път” / П.Г.
– В: Ново човечество.
Г. 1, кн. 2–3, май–юни 1925 ..............................................................................     152
44. Статията „Ново учение” / П.Г.
– В: Ново човечество.
Г. 1, кн. 2–3, май–юни 1925 ..............................................................................     155
45. Печатница „Житно зърно” ........................................................................     161
46. Защо се създаде печатница в Севлиево? ...............................................     167
47. Женитбата е клопка ..................................................................................     169
48. Беседите на Учителя на есперанто .........................................................     170
49. Статията „Международен език” от Лудвиг Заменхоф. ...........................     168
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 78, 24.12.1933 ......................................................................................     173
50. Библиотека Нова култура = Biblioteko Nova kulturo
(съдържание на І–ІІІ година) ..........................................................................     176
51. Самостоятелно издадени книги на есперанто и
писмо за издаване на Библиотека „Нова култура” .....................................     178
52. Вестник „Братство” на есперанто – „Frateco” ........................................     180


II. ПОВЕСТВУВАНИЯ ЗА ВРЕМЕНА, СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ.
    Вестник „Братство”, СЕВЛИЕВО .
    Г. 1, бр. 1 (15.11.1928) – Г. 4, бр. 44 (19.11.1931)
    Магнетофонен запис на Вергилий Кръстев
   през 1982 г. във вилата на Сава Калименов в Горна баня........................     181

53. Как се започна с вестник „Братство” ......................................................     182
54. Съобщения и писма за вестник „Братство” ............................................     184
54.1. Редакция „Братство” – гр. Севлиево, 1928 година ……….....................     184
54.2. Писмо на Сава Калименов до Михаил Краев
– гр. Оряхово, 10.12.1928 година. ...................................................................     186
Сканиран материал
Вестник БРАТСТВО, Год. 1, бр. 1, 15.11.1928, с. 1. ..........................................     187
54.3. Писмо на Сава Калименов до Михаил Краев
– гр. Оряхово, 22.12.1931 година ....................................................................     188
54.4. Редакция „Братство” – гр. Севлиево, 1937 година ...............................     188
55. Статии в брой 1 на вестник „Братство”, 15.11.1928 г. ..............................     190
55.1. Обръщение към читателите ..................................................................     190
55.2. Истината: според Дънов / Стефан Кадиев ...........................................     190
55.3. За обществото „Бяло Братство” / Стефан Кадиев ..............................     191
55.4. Слово и дело / Пламен [Сава Калименов] ............................................     192
56. Отпечатването на „Агни йога” ................................................................     193
Бележки на съставителя Вергилий Кръстев ................................................     195
57. Молитвата и несбъднатия блян ..............................................................     196
58. За белите братя. Публикации във вестник „Братство” .........................     199
58.1. За белите братя / Димитър Станев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 1, бр. 4,1.03.1929, с. 3, 4. .............................................................................     199
58.2. Едно посещение: Из един дневник
/ Стелла [Невена Неделчева].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 1, бр. 6, 15.05.1929, с. 3. ..............................................................................     200
58.3. Деца на любовта / Т. Ч. [Тодор Чаушев].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 1, бр. 6, 15.05.1929, с. 4. ..............................................................................     203
59. Стоил Стефанов ......................................................................................     203
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев .........................................     204
Писмо до редакцията / Стоил Стефанов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 1, бр. 7, 15.07.1929, с. 4. ..............................................................................     204
60. Българи, сърби и Македонската организация . .....................................     206
61. Статията „Воля за мир” / Сава Калименов. .
– В: Братство, Севлиево.
Г. 1, бр. 9, 5.10.1929, с. 1. ................................................................................     208
62. Статията „Какво се очаква? / Т. Чаушев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 1, бр. 8, 15.08.1929, с. 1. ..............................................................................     211
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев .........................................     212
63. Кришнамурти ............................................................................................     212
64. Теософите и идването на Мировия Учител ...........................................     214
64.1. Теософите в България / Вергилий Кръстев ........................................     214
64.2. Кришнамурти за Учителя / Сава Калименов.
– В: Калименов, Сава. На българина. Т. 1. ръкопис ....................................     215
64.3. Орден „Звездата на Изток” № 1 ...........................................................     216
64.4. Орден „Звездата на Изток” № 2 ...........................................................     217
64.5. Теософско общество в България.
Интервю с г-жа Ани Безант ............................................................................     218
64.6. Предговор към „Идването на Миров Учител”
от Ани Безант / Тодор Бъчваров.
– В: Безант, Ани. Идването на Миров Учител.
София: сп. Родина, 1923, с. 3–6
(Библиотека Духовен живот. бр. 1) ...............................................................     220
65. Двамата братя Ангел и Васил Томови ....................................................     221
65.1. Що е красота?. Защо красотата ще спаси света
/ Ангел Томов.
Севлиево: книгоизд. Братство, 1941, с. 48. ..................................................     223
65.2. Съобщение за нова книга от В. Т. Благодумов ...................................     224
65.3. Предисловие в книгата „Великото учение”
от В. Т. Благодумов.
София, 1935. Кн. 1, Няколко основни положения........................................     224
66. Вестник „Братство”. Севлиево. Г. 2, бр. 20, 15.05.1930
– „Към живот или смърт” .............................................................................     229
67. Бялото Братство, Учителят Дънов, беседите ........................................     231
67.1. Статията „Бялото братство” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 22, 15.08.1930. с. 1. ............................................................................     231
67.2. Статията „Учителят Дънов / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 22, 15.08.1930, с. 2. ............................................................................     232
67.3. Беседите / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 22, 15.08.1930, с. 3. ............................................................................     233
68. „Един е изходът” и „Зовът на Бялото братство” ..................................     234
68.1. Статията „Един е изходът” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 23, 18.09.1930, с. 1. ............................................................................     234
68.2. Статията „Зовът на Бялото Братство към
Българския народ и към цялото човечеството”
/ Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 23, 18.09.1930, с. 1. ............................................................................     235
69. Мракът и светлината ...............................................................................     237
Тъмни сили / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 25, 1.11.1930, с. 4. ..............................................................................     237
70. „Клевета и истина”, „Пророк не е признат в отечеството си”
       и „Едно духовно тържество” ................................................................     238
70.1. Статията „Клевета и истина” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 26, 10.12.1930, с. 1–2. ........................................................................     238
70.2. Статията „Пророк не е признат в отечеството си”
/ Стела [Невена Неделчева].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 26, 10.12.1930, с. 2. ...........................................................................     241
70.3. Статията „Едно духовно тържество” / П. [Петър Пампоров].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 26, 10.12.1930, с. 3. ...........................................................................     242
71. „Учението на Бялото Братство” ............................................................     243
Статията „Учението на Бялото Братство” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 3, бр. 27, 10.01.1931, с. 1–2. .......................................................................     243
72. Есперанто – международният език .......................................................     246
Международният език. Говорено от Учителя
на гостите есперантисти-конгресисти в София, 13 юлий 1930 г.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 3, бр. 32, 25.04.1931, с. 2–3. .......................................................................     247
73. „Дайте амнистия!” .................................................................................     249
Статията „Дайте амнистия!” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 3, бр. 36, 20.08.1931, с. 1. ...........................................................................     250
74. „Как се насажда шовинизма” ................................................................     252
Статията „Как се насажда шовинизма” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 3, бр. 40, 15.11.1931, с. 4. ...........................................................................     252
75. Гоненията срещу Бялото Братство .........................................................    253
75.1. Статията „По повод гоненията срещу Бялото Братство”
/ С. Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 4, бр. 41, 1.12.1931, с. 3. .............................................................................     254
75.2. Стихотворението „Пастрок” / дядо Благо.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 4, бр. 41, 1.12.1931, с. 3. .............................................................................     257


III. БЕЛИЯТ КОМУНИЗЪМ – КОМУНИ, КООПЕРАЦИИ И
     ЗАДРУГИ. ВЕСТНИК „БРАТСТВО ”. СЕВЛИЕВО .
     Г. 4, бр. 45 (1 апр. 1932) – Г. 6, бр. 102 (28.10.1934)
     Магнетофонен запис на Вергилий Кръстев през 1982 г.
     във вилата на Сава Калименов в Горна баня .......................................     258
76. Белият комунизъм ...................................................................................     259
77. Статията „Белият комунизъм” / Сава Калименов.
– В: Братство. Севлиево.
Г. 4, бр. 48, 15.07.1932, с. 1. ............................................................................     264
78. Атанас Николов .......................................................................................     268
79. Частната собственост .............................................................................     272
80. Из Словото на Учителя .
      За частната собственост. Из беседа държана на 18 май 1919 г.
– В: Братство. Севлиево.
Г. 4, бр. 77, 10.12.1933 ....................................................................................     274
81. Статията „Трудова Братска Задруга” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 5, бр. 58, 1.02.1933, с. 1. .............................................................................     276
Общочовешко братство. Бележки
на съставителя д-р Вергилий Кръстев .......................................................     278
82. Статията „Каква трябва да бъде първата Трудова
      Братска Задруга” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 5, бр. 61, 22.03.1933, с. 1. ...........................................................................     279
83. Из Словото на Учителя .
      Свобода – братство – човещина. Из беседа държана от Учителя
      на 26 февруари 1933 г., 10 ч.с., София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 5, бр. 62, 15.04.1933, с. 2. ...........................................................................     284
84. Статията „По въпроса за Трудовата Братска Задруга”
/ Филип Стоицев.
– В: Братство. Севлиево.
Г. 5, бр. 63, 15.05.1933, с. 2. ...........................................................................     285
85. Из Словото на Учителя .
      Трите свята. Из беседа държана на 12 август 1932, 5 ч. с.
      при Седемте Рилски езера.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 5, бр. 63, 15.05.1933, с. 3–4. ........................................................................     288
86. Где е спасението?. Съобщение и статия ...............................................     292
86.1. Съобщение за Трудова Братска Задруга–Севлиево.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 83, 1.01.1934 ......................................................................................     292
86.2. Статията „Где е спасението” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 84, 1.02.1934, с. 1. .............................................................................     293
87. Статията „Основите на братската задруга” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 85, 25.02.1934, с. 2–3. ........................................................................     295
88. Из Словото на Учителя .
      Кога ще се оправи светът?.
Из беседи, държани на 14.01.1934 г. – В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 85, 25.02.1934. ....................................................................................     297
89. Статията „Основите на братската задруга”. продължение
/ Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 86, 4.03.1934, с. 1. ...............................................................................     298
90. Из Словото на Учителя .
      Вътрешно ръководство на човека. Из беседа, държана
      на 21 януари 1934 г.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 86, 4.03.1934. ......................................................................................     299
91. Статията „Основите на братската задруга”. продължение
/ Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 88, 25.03.1934, с. 2. .............................................................................     300
92. Из Словото на Учителя .
      Раждането на новия свят. Из беседа, държана на 04.02.1934 г.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 88, 25.03.1934. ....................................................................................     303
93. Статията „Кооперация или задруга” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 101, 14.10.1934, с. 1. ..........................................................................     303
94. Из Словото на Учителя .
      Новите принципи и методи за възпитанието на човека.
      Из беседа на Учителя от 02.09.1934 г.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 101, 14.10.1934, с. 2. ..........................................................................     306
95. Статията „Кооперация или задруга”. продължение
/ Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 102, 28.10.1934, с. 1. ..........................................................................     306
96. Из Словото на Учителя .
      Новите принципи и методи за възпитанието на човека.
      Из беседа, държана на 02.09.1934 г.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 102, 28.10.1934, с. 2. ..........................................................................     309
97. Трудова задруга „Братство”. трети опит ...............................................     309
98. Зов за реализиране на Трудова задруга „Братство”
      и Проекто-договор за основаване на трудова задруга
      „Братство” ...............................................................................................    312
98.1. Зов за реализиране
на Трудова Задруга „Братство” (7.07.1945) .................................................     312
98.2. Проекто-договор за основаване
на Трудова Задруга „Братство” ..................................................................     315
99. Национализация и експроприация .......................................................     319
Комуни, кооперации, задруги / Вергилий Кръстев .....................................     322


IV. КОЙ ДВИЖИ СВЕТОВНИТЕ СЪБИТИЯ И КОЙ УПРАВЛЯВА
     СВЕТА В СТРАНИТЕ, ОБЩЕСТВОТО , ДОМА.
     ВЕСТНИК „БРАТСТВО ”, СЕВЛИЕВО .
     Г. 7, бр. 103 (7.11.1934) – Г. 17, бр. 322 (1.12.1944).
     Магнетофонен запис на Вергилий Кръстев през 1982 г.
     във вилата на Сава Калименов в Горна баня .......................................     324

БРАТСКИЯТ ЖИВОТ В СТРАНАТА
100. Братският живот в страната и чужбина ...............................................     325
Kой движи световните събития ?
101. Югославянско сближение .....................................................................     329
102. Полемика с проф. Стефан Консулов ....................................................     330
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев .........................................     331
Статията „Научни и ненаучни обяснения на живота”
/ Ст. Консулов.
– В: Природа и наука.
Г. 8, кн. 10, юни, 1938, с. 145–147. ..................................................................     331
103. Статията „Науката и живота” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 221, 26.06.1938, с. 1. .........................................................................     333
104. Из Словото на Учителя .
        Някой си стотник. 29 неделна беседа, държана
        от Учителя на 1 май 1938 г., София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 221, 26.06.1938, с. 2. .........................................................................     335
105. Статията „Науката и живота”. продължение
/ Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 222, 10.07.1938, с. 1. .........................................................................     336
106. Из Словото на Учителя .
        Който не носи кръста си. Из З0 неделна беседа,
        държана от Учителя на 8 май 1938 г., София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 222, 10.07.1938, с. 2. .........................................................................     339
107. Спомени от миналото .............................................................................     340
        Статията „Спомен от миналото” / Дочо Т. Станев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 223, 17.07.1938, с. 3. .........................................................................     340
Стихотворения (Поздрав от планината; Елате на Рила)
/ Димитрина Антонова.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 226, 16.10.1938 .................................................................................     341
108. Окултната литература ...........................................................................     342
Статията „Що е окултизъм” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10. Притурка. ..............................................................................................     343
109. Годината на Големия брат .....................................................................     345
109.1. Статията „Балансът на съвременната цивилизация”
/ Георги Радев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 235, 26.02.1939, с. 1. .........................................................................     346
109.2. Ден първи!. Стихотворение / Пламен [Сава Калименов].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 1. .........................................................................     347
109.3. Статията „Годината на Големия брат” / Георги Радев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 1. .........................................................................     348
109.4. Отново. Стихотворение / S.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 1. .........................................................................     350
109.5. Статията „Пролет в пролетта” / Неделчо Попов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 1. .........................................................................     351
110. Из Словото на Учителя .
110.1. Големият брат. Из беседа, държана на 31.12.1938 г.
12 ч. вечерта, София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 6. .........................................................................     352
110.2. Съобщение за преиздание на книгата „Големия брат”
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 236, 22.03.1939, с. 6. .........................................................................     353
110.3. Малкият брат. Из беседа, държана
на 1 януари 1939 г., София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 234, 12.02.1939, с. 2–3. ......................................................................     354
Големият и малкият брат и 1999 година
/ Вергилий Кръстев ........................................................................................     359
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев ..........................................     360
111. Николай Райнов ......................................................................................     361
Статията „Николай Райнов” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 234, 12.02.1939, с. 2–3. ......................................................................     365
Декларация ....................................................................................................     366
112. Кой движи световните събития? ...........................................................     366
Статията „Кой движи световните събития” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 240, 14.05.1939, с. 1. .........................................................................     367
113. Из Словото на Учителя .
        Причина на страданията.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 240, 14.05.1939, с. 2. ........................................................................     369
114. Французи на Рила при Учителя ...........................................................     369
114.1. Статията „Французи при Учителя Дънов” / Алфр. Ломоние.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 246, 22.11.1939, с. 1–2. .....................................................................     370
114.2. При Езерото на чистотата. Благодарствено писмо
/ Тони Белмен ...............................................................................................     371
114.3. Рила – Езерата. Благодарствено писмо , Рила, 13.8.1939 г.
/ Ал. Ломоние ................................................................................................     372
114.4. Слово на Учителя. Посрещане на френската група. ........................     373
114.5. На изпращане французите.
Приветствие към Учителя. изгрев, 28.8.1939 г. ............................................     374
114.6. Гости от чужбина .................................................................................     375
114.7. Французи при Учителя на Рила .........................................................     376
114.8. Вести от чужбина ................................................................................     377
114.9. Идеите на Всемирното братство в чужбина ......................................     377
114.10. Едно мнение за Паневритмията .......................................................     378
Французи в България / Вергилий Кръстев ..................................................     378
Лъжеучителя Михаил Иванов / Вергилий Кръстев .....................................     378
115. Невежеството на учения и отричането на Бога ...................................     381
Статията „За невежеството на учения”. отговор на статия
на психиатъра д-р Кирил Чолаков срещу Учителя Дънов
/ Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 263, 23.06.1940, с. 1, 3. .....................................................................     382
116. Из Словото на Учителя.
        И ще родиш син. Из беседа, държана от Учителя
        на 28.01.1940 г., София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 263, 23.06.1940, с. 2. ........................................................................     385
117. Невежеството на учения и отрицанието на духовната
        същност на живота.
Статията „Невежеството на учения”. отговор на статия
на психиатъра д-р Кирил Чолаков срещу Учителя Дънов.
Продължение / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 264, 14.07.1940, с. 1–3. .....................................................................     386
118. Из Словото на Учителя .
        Слава во вишних Богу. Из беседа от Учителя, държана
        на 11.02.1940 г., София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 264, 14.07.1940, с. 2. .........................................................................     390
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев .........................................     391
119. Из Словото на Учителя .
        Истинският човек. Из беседа, държана от Учителя
        на 4.06.1939 г., София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 246, 22.09.1939, с. 2–3. .....................................................................     392
КОЙ УПРАВЛЯВА СВЕТА
120. Цензурата ..............................................................................................     396
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев .........................................     397
121. Наука или ограничение .........................................................................     398
Статията „Наука или ограничение” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 272, 15.02.1941, с. 1, 4. .....................................................................     398
122. Из Словото на Учителя .
        Като роди дете. Из беседа от Учителя, държана
        на 6.10.1940 г., София–Изгрев
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 272, 15.02.1941, с. 2. .........................................................................     400
123. Основа на новото учение ......................................................................     401
Статията „Основа на новото учение” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 273, 9.03.1941, с. 1, 4. .......................................................................     401
124. Из Словото на Учителя .
        Словото стана плът. Из беседа от Учителя, държана
        на 27.10.1940 г., София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 273, 9.03.1941, с. 2. ..........................................................................     404
125. Новото българско село .........................................................................     405
Статията „Новото българско село’” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 274, 22.03.1941, с. 1. ........................................................................     405
126. Из Словото на Учителя .
        Старото и новото. Из беседа, държана
        на 1.12.1940 г., София–Изгрев
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 274, 22.03.1941, с. 2. ........................................................................     407
127. Русия и Славянството ...........................................................................     408
128. Цар Борис III умира на 28 август 1943 г. ...............................................     410
Бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев .........................................     411
128.1. Статията „По стъпките му” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 312, 22.09.1943, с. 1. ........................................................................     412
128.2. Статията „Царството Божие на земята”
/ Пламен [Сава Калименов].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 312, 22.09.1943, с. 1. ........................................................................     413
129. СССР навлиза с армията си в България. .............................................     416
Статията „Ден първи = День первый” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 316, 22.091944, с. 1, 3. ......................................................................     416
130. Мисията на Славянството и духът на творчеството.
бележки на съставителя д-р Вергилий Кръстев .........................................     422
Статията „Мисията на славянството” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 316, 22.09.1944, с. 3. ........................................................................     422
131. Великото дело .......................................................................................     424
Статията „Великото дело” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 317, 1.10.1944, с. 1, 3. ......................................................................     425
132. Из Словото на Учителя .
        Той иде!. Из беседа, държана от Учителя
        на 12.07.1944 г., Петровден, с. Мърчаево, Софийско.
– В: Братство, Севлиево,
Г. 16, бр. 317, 1.10.1944, с. 2. ..........................................................................     428
133. Мисията на Русия ..................................................................................     430
Скити. Стихотворение / Александър Блок.
прев. Младен Исаев. ....................................................................................     431
Из „Скити” / Александър Блок. ....................................................................     433
134. Отечественият фронт ............................................................................     434
Что дают миру славяне?. из Соучастие душ
/ Константин Бальмонт.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 16, бр. 320, 15.11.1944, с. 3. .........................................................................     435
135. Из Словото на Учителя .
        Пред прага на Новата епоха. Отечествения фронт в природата,
        човека и обществото. Резюме от беседа, държана от Учителя
        на 22.10.1944 г. София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 320, 15.11.1944, с. 2–3. ......................................................................     436
136. Ето, един идеен човек! ..........................................................................     442
137. Кой как се ражда за учението ...............................................................     444
138. Кога и как го оженват човека ................................................................     446
139. Печатница „Братство” след 9 септември 1944 г. ..................................     448
140. Творчеството на Сава Калименов след 9 септември 1944 г. ...............     449
Статията „Мисията на България” / Пламен [Сава Калименов].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 282, 22.09.1941, с. 1. .........................................................................     450
141. Пожелания към бъдните поколения .....................................................     452
142. Завещанието на Сава Калименов .........................................................     453


V. МИСИЯТА НА СЛАВЯНСТВОТО ..................................................................     456

1. Мисията на славянството
1.1. Статията „Мисията на славянството” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 7, бр. 98, 22.09.1934, с. 1. ............................................................................     457
1.2. Статията „Предназначението на славяните”
/ И. А. Изворски [Иван Антонов].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 9, бр. 175, 27.12.1936, с. 1. ..........................................................................     459
1.3. Статията „Славянството” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 222, 10.07.1938, с. 1. .........................................................................     460
1.4. Статията „Славянството” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 11, бр. 238, 16.04.1939, с. 1. .........................................................................     462
1.5. Славянската стихия / Георги Томалевски.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 268, 15.11.1940, с. 3. .........................................................................     463
1.6. Статията „Славянството” / Пламен [Сава Калименов].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 281, 1.08.1941, с. 1. ..........................................................................     465
1.7. Статията „Разтворете сърдцата си! / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 318 (3), 15.10.1944, с. 1. ....................................................................     467
1.8. Статията „Русия, славянството и човечеството”
/ Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 318, 15.10.1944, с. 1. .........................................................................     468
1.9. Из Словото на Учителя .
       Плодовете на Любовта. Из беседа, държана
       на 25 август 1944 г. на в. Острец, Витоша.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 318, 15.10.1944, с. 3. ........................................................................     473
1.10. Статията „Русия, славянството и човечеството”.
         Продължение / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 319 (4), 1.11.1944, с. 1, 4. ..................................................................     474
1.11. Из Словото на Учителя .
                     Сиромах и богат. Из беседата, държана в хижа
                    „Брокс”–Витоша, на 26 август 1944 г.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 319 (4), 1.11.1944, с. 2. .....................................................................     476
1.12. Славянската стихия / Георги Томалевски.
Из книгата „Сигнали”: есета. София: Хемус, 1940.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 320 (5), 15.11.1944, с. 1. ...................................................................     477
1.13. Статията „Обединение на славянството”
/ Пламен [Сава Калименов].
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1. .........................................................................     479
1.14. Възхвала на славянството. Стихотворение / Роселин.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1. .........................................................................     480
1.15. Из Словото на Учителя .
                     Деветте съществени причини за щастието и
                     нещастията на хората. Из беседа, държана от Учителя
                     на 19.11.1944 г., София–Изгрев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 2–3. ......................................................................     481
1.16. Учителят за България и българите.
– В: Калименов, Сава. На българина. Т. 1. ръкопис ...................................     487
1.17. Учителят за славянството. Из беседи.
Записал Сава Калименов ............................................................................     490
1.18. За славянството. Из книгата „Изворът на доброто” ..........................     492
2. Новое небо и новая земля. посветено на братята славяни
2.1. Статията „Ключ социальной жизни” / Георги Радев.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 212, 3.04.1938, с. 1. ..........................................................................     495
2.2. Статията „Новое небо и новая земля” / Николай Калертс.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 212, 3.04.1938, с. 1. ….......................................................................     496
2.3. Статията „О беседах” / А. Н.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 212, 3.04.1938, с. 1, 2. .......................................................................     497
2.4. Из Словото на Учителя .
       Великое Всемирное братство.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 212, 3.04.1938, с. 2. ..........................................................................     499
2.5. Статията „В стране роз. в гостях у великаго Учителя”
/ Ел. Кидалова.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 212, 3.04.1938, с. 3, 4. ......................................................................     503
2.6. Из Словото на Учителя
2.6.1. К великой цели. Условия обединения славян.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 318 (3), 15.10.1944, с. 3. ....................................................................     507
2.6.2. Высокий идеал / Петр Донов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 5. ..........................................................................     509
3. Югославянско братство и Балканска федерация
3.1. Статията „Балканска федерация” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 2, бр. 19, 1.05.1930, с. 1, 2. ..........................................................................     510
3.2. Статията „Балканската федерация” / Сава Калименов.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 3, бр. 40, 15.11.1931, с. 2–3. ........................................................................     513
3.3. Статията „Животът е благо / Сава калименов
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 69, 14.10.1933, с. 1. ...........................................................................     516
3.4. Статията „Ледовете се топят”.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 78, 24.12.1933, с. 1. ...........................................................................     518
3.5. Сърби и българи. Преглед.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 78, 24.12.1933, с. 1. ...........................................................................     519
3.6. „Към братята сърби!” (Гласът на българския народ)
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 90, 22.04.1934, с. 1. ...........................................................................     519
3.7. Убийството на крал Александър. Преглед.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 6, бр. 101, 14.10.1934, с. 3. .........................................................................     522
3.8. Статията „България по нов път” / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 9, бр. 178, 24.01.1937, с. 1. .........................................................................     523


VI. ИЗБРАНИ УВО ДНИ СТАТИИ НА САВА КАЛИМЕНОВ
      ВЪВ ВЕСТНИК „БРАТСТВО ” ..................................................................     525

1. Правото на силния.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 9, бр. 167, 22.09.1936, с. 1. .........................................................................     526
2. Външна и вътрешна дейност / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 248, 20.10.1939, с. 1. ........................................................................     527
3. Великата сила / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 249, 3.11.1939, с. 1. ..........................................................................     529
4. Мир, с любов и правда.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 251, 10.12.1939, с. 1. ........................................................................     530
5. Всред бурното море.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 251, 10.12.1939, с. 1. ........................................................................     531
6. Новогодишни пожелания / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 252, 1.01.1940, с. 1. ..........................................................................     533
7. Отговорност / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 253, 14.01.1940, с. 1. ........................................................................     534
8. Съвременният морал и това, което стои над него.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 255, 18.02.1940, с. 1,3. .....................................................................     535
9. Възкресение / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 259, 28.04.1940, с. 1. ........................................................................     537
10. Срещу течението / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 260, 12.05.1940, с. 1. ........................................................................     538
11. Ще изтече.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 261, 27.05.1940, с. 1. ........................................................................     539
12. Все още не е късно.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 12, бр. 262, 10.06.1940, с. 1. ........................................................................     540
13. С нови сили напред / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 265, 22.09.1940, с. 1. ........................................................................     542
14. Истинска победа.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 265, 22.09.1940, с. 3. ........................................................................     543
15. Към новият свят / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 266, 15.10.1940, с. 1. ........................................................................     544
16. Боже пази България.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 267, 1.11.1940, с. 1. ..........................................................................     545
17. Това, което иде / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 268, 15.11.1940, с. 1. ........................................................................     545
18. Мир.
– В: Братство, Севлиево.
Г.13, бр.269, 1.12.1940, с.1. ............................................................................     546
19. Новогодишен привет / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 270, 1.01.1941, с. 1. .........................................................................     548
20. Творчество.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 271, 15.01.1941, с. 1. .......................................................................     549
21. Слънце зад облаците / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 275, 6.04.1941, с. 1. .........................................................................     550
22. Възкръсналият човек / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 276, 20.04.1941, с. 1. ........................................................................     552
23. Златен век / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 277, 6.05.1941, с. 1. .........................................................................     553
24. Човекът дух и човекът сянка / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 278, 8.06.1941, с. 1. .........................................................................     555
25. Генералната линия / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 279, 22.06.1941, с. 1. .......................................................................     556
26. Мълчание / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 13, бр. 280, 7.07.1941, с. 1. .........................................................................     557
27. Ще победи любовта / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 283, 1.10.1941, с. 1. .........................................................................     558
28. В името на Христа / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 284, 15.10.1941, с. 1. ........................................................................     559
29. Временното и вечното / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 285, 1.11.1941, с. 1. ..........................................................................     561
30. Изграждай само върху правдата / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 286, 15.11.1941, с. 1. ........................................................................     562
31. Внимание / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 287, 15.12.1941, с. 1. ........................................................................     564
32. Старата и новата култура.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 287, 15.12.1941, с. 1. ........................................................................     565
33. Мир, Братство и Любов между всички хора и народи
      по цялата земя! / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 288, 1.01.1942, с. 1. ..........................................................................     567
34. Духът Христов / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 289, 15.01.1942, с. 1. ........................................................................     568
35. Великата пролет / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 291, 5.04.1942, с. 1. ..........................................................................     569
36. Великата жертва / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 292, 10.05.1942, с. 1. ........................................................................     570
37. Очакваното / С. К.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 294, 1.07.1942, с. 1. ..........................................................................     571
38. Чудната страна / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 294, 1.07.1942, с. 1. ..........................................................................     573
39. Гласът Божий / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 14, бр. 295, 15.08.1942, с. 1. ........................................................................     574
40. Кой е този народ / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 296, 22.09.1942, с. 1. ........................................................................     575
41. Сейте / С. К.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 297, 15.10.1942, с. 1. ........................................................................     578
42. Човек и Бог / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 298, 1.11.1942, с. 1. ..........................................................................     580
43. Ключът на нещата / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 299, 15.12.1942, с. 1. ........................................................................     581
44. Към възход.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 299, 15.11.1942, с. 1. ........................................................................     582
45. Боже, пази България.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 300, 1.01.1943, с. 1. ..........................................................................     584
46. Да служим на Бога / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 302, 20.02.1943, с. 1. ........................................................................     585
47. Към примирие.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 303, 7.03.1943, с. 1. ..........................................................................     586
48. Вечно възкресение.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 306, 25.04.1943, с. 1. ........................................................................     588
49. Когато Бог ни пази.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 308, 10.06.1943, с. 1. ........................................................................     590
50. По правия път / Пламен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 309, 1.07.1943, с. 1. ..........................................................................     592
51. В ръцете на Бога.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 311, 25.07.1943, с. 1. ........................................................................     593
52. Благодарност.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 16, бр. 313, 15.10.1943, с. 1, 3. ....................................................................     596
53. Гласът на природата / С. К.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 16, бр. 314, 15.11.1943, с. 1. ........................................................................     600
54. Да бъдем готови.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 320, 15.11.1944, с. 1, 4. ....................................................................     602
55. Да бъдем готови! / С. К.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1, 4. ......................................................................     605
56. Правото на силния в ново осветление.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 17, бр. 322, 1.12.1944, с. 1, 4. ......................................................................     608


VII. СПОДЕЛЕНИ МИСЛИ / Сава Калименов .................................................     611

1. Учителят Дънов и Бялото Братство ........................................................     612
1.1. Учението на Всемирното Бяло Братство .............................................     612
Закон за Единството
1.2. Микрокосмос и Макрокосмос ................................................................     613
Космично съзнание
1.3. Полярност ..............................................................................................     614
Любовта
1.4. Няма смърт! ...........................................................................................     615
1.5. Учителят ................................................................................................     617
1.6. Учителят. Денят на Учителя и мястото на Учителя .............................     620
1.7. Петунии. стихотворение .......................................................................     627
1.8. Изгревът е свещен и неприкосновен ...................................................     629
1.9. Не даваме „Изгрева”! ...........................................................................     631
1.10. Рила – Седемте езера. съборният ден –
25 август, 1968 г. Молитвеният връх ...........................................................     633
1.11. Еделвайс (1925 г.) .................................................................................     641
1.12. Ний сме най-щастливите хора на света!.
Рила – Седемте езера (август, 1970 г.) ........................................................     642
1.13. Псалом 53 .............................................................................................     648
Заповедта на Учителя .................................................................................     652
2. Към българина. Т. 1 ..................................................................................     653
2.1. Българино! .............................................................................................     653
2.2. Великият и вечен природен закон
– добро и зло (1972 г.) ...................................................................................     665
2.3. Давай – давай и прощавай (1972 г.)........................................................     673
2.3.1. Давай! ..................................................................................................     673
2.3.2. Прощавай .............................................................................................     678
2.4. Бъди творец ............................................................................................     679
3. Идвайте светли души ................................................................................     685
3.1. Идвайте светли души .............................................................................     685
3.2. Светлината .............................................................................................     690
Любовта на Бога
3.3. Езикът на цветните лъчи .......................................................................     695
3.4. Тази безкрайна светлина! .....................................................................     700
3.5. Да се превърнеш в светлина! ...............................................................     701
3.6. Най-силният удар ...................................................................................     706
3.7. Всички сили – за делото на Бога! .........................................................     708
3.8. Ела, Божествен огън! .............................................................................     714
3.9. Вярвай в Бога – вярвай в Любовта! .....................................................     717
3.10. Животът е толкова хубав! ...................................................................     720
3.11. Хлябът ..................................................................................................     722
3.12. Това са ти! ............................................................................................     731
3.13. Гледай небето! .....................................................................................     734
3.14. Брястът .................................................................................................     739
3.15. Поема за възрастта .............................................................................     742
4. Учете български! Зов на Духа .................................................................     750
4.1. Към будните души ..................................................................................     750
4.2. Предупреждение ....................................................................................     757
4.3. Заключение ............................................................................................     759
4.4. Учителят .................................................................................................     770
5. Ще загине ли културата ............................................................................     777
5.1. Ще загине ли културата? .......................................................................     777
5.2. Има бъдеще! ...........................................................................................     780
5.3. Събуди се ти, който спиш! .....................................................................     783
5.4. Познай себе си! ......................................................................................     793
5.5. Това си ти! ..............................................................................................     795
5.6. Това, което ти направиш .......................................................................     797
5.7. Закона на единството ............................................................................     798
5.8. Яж с любов! ............................................................................................     800
5.9. Задача № 1 .............................................................................................     803
5.10. Махни оградата! ...................................................................................     808
5.11 С песен ще победим! .............................................................................     812
5/12 Добре дошли братя! ..............................................................................     814
5.13. Иде! .......................................................................................................     819
Няма да има вече врагове!
Той да обнови света!
5.14. Без страх! ............................................................................................     821
5.15. Светът не е материален! ....................................................................     823


VIII. ОКУЛТИЗМЪТ В ТВОРЧЕСТВОТО НА САВА КАЛИМЕНОВ.
         Публикации .........................................................................................     832

1. Що е окултизъм?
Севлиево: Братство, [1934]. 48 с.
(Библиотека Братство) ……………………….......................................…….…..     833
Прераждане ..................................................................................................     835
Карма ............................................................................................................     838
Единство .......................................................................................................     841
Заключение ..................................................................................................     843
2. Човек и Бог
Севлиево: Ив. Калименов, 1931. 40 с.
(Библиотека Братство; 1) .............................................................................     843
Увод ..............................................................................................................     843
Човек ............................................................................................................     844
Бог .................................................................................................................     846
Вселена .........................................................................................................     847
Прераждане ..................................................................................................     848
Карма ............................................................................................................     850
Новият човек ................................................................................................     852
Бялото братство ...........................................................................................     853
Учителят ........................................................................................................     854
Беседите .......................................................................................................     854
Ученикът .......................................................................................................     855
Чистота .........................................................................................................     855
Медитация ....................................................................................................     856
Молитва ........................................................................................................     857
Съсредоточение ...........................................................................................     858
Съзерцание ..................................................................................................     858
Силата на вярата .........................................................................................     859
Един Бог ........................................................................................................     860
Една религия ................................................................................................     861
Единно човечество ......................................................................................     862
Един общочовешки език ..............................................................................     863
Към природата .............................................................................................     865
3. Живот за всички.
Севлиево: книгоизд. Братство, [1942]. 56 с. ................................................     867
Сутринни гимнастики ...................................................................................     867
Паневритмия ................................................................................................     867
Отворените двери ........................................................................................     870
4. Пиеси и драми ..........................................................................................     872
4.1. Ново село. социална пиеса в 4 действия.
Севлиево: книгоизд. Братство, [1940]. 80 с. ................................................     872
4.2. Мост към бъдещето. социална драма.
Севлиево: книгоизд. Братство, [1946]. 48 с. ................................................     874
5. Подбрани преводи на Сава Калименов ..................................................     877
5.1. Предговор на книгата на Ибсен, Хенрик. Бранд.
драматична поема в 5 действия.
Севлиево: Ив. Калименов, [1921]. 184 с. .....................................................     877
5.2. Предговор на книгата на Лодж, Оливър Дж.
Защо вярвам в безсмъртието на човека.
Севлиево: книгоизд. Братство, [1932]. 122 с.
(Психична библиотека) ................................................................................     877
5.3. Предговор на книгата на Купър, Ървинг С.
Прераждането. надеждата на човечеството.
Севлиево: книгоизд. Братство, 1941. 112 с. ................................................     879
6. Представяне на нови книги във вестник „Братство”, Севлиево  ..........    882
6.1. Нашата задача.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 3, бр. 37, 20.10.1931. ..................................................................................     882
6.2. Чиста храна.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 3, бр. 37, 20.10.1931. ..................................................................................     883
6.3. Що е човек.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 3, бр. 37, 20.10.1931. ..................................................................................     884
6.4. Човек е безсмъртен.
– В: Братство, Севлиево.
Г. 3, бр. 37, 20.10.1931. ..................................................................................     885
7. Приложения на вестник „Братство”, Севлиево
7.1. Да бъде светлина!
Безпл. прил. на Братство, Севлиево.
Г. 10, бр. 208, 20.02.1938 ...............................................................................     888
7.2. И светлината свети!
Безпл. прил. на Братство, Севлиево.
Г. 15, бр. 309, 1.07.1943 .................................................................................     889


IX. СПОМ ЕНИ ЗА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ
     / записани от Сава Калименов ..............................................................     891

1. Изчезването от заключената стая.
Случай във Велико Търново / разказал Боян Боев .................................     892
2. Поднасяне на плодовете и заключената стая.
Случай в София, ул. „Опълченска” № 66
/ разказала Еленка Цочева ........................................................................     892
3. Напускане на ареста. Случаят в „Обществената безопасност”
/ из спомените на Петър Н. Камбуров – Казанлък .....................................     893
4. Случка във влака
/ из спомените на Петър Н. Камбуров – Казанлък .....................................     893
5. Как купих хартия за беседите
/ из спомените на Петър Н. Камбуров – Казанлък .....................................     895
6. Оградата на „Изгрева”
/ из спомените на Петър Н. Камбуров – Казанлък .....................................     895
(също и в:
Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 271, 15.01.1941, с. 3)
7. Отговор от вестник „Братство”
/ из спомените на Руси Караиванов от с. Ветрен ......................................     897
8. Съветският офицер
/ из спомените на Руси Караиванов от с. Ветрен ......................................     898
9. За членуването в Теософското общество
/ из спомените на Тодор А. Попов – Ямбол ................................................     899
10. Учителят и Николай Райнов
/ из спомените на Тодор А. Попов – Ямбол ................................................     900
11. Как ме излекува Учителят
/ из спомените на Тодор А. Попов – Ямбол ................................................     901
12. Малко повече воля
/ разказва Сава Калименов ........................................................................     902
13. Булката, която избра баща ми
/ разказва Сава Калименов ........................................................................     902
14. Частната собственост
/ разказва Сава Калименов ........................................................................     903
15. Как света приема Учителя .....................................................................     904
15.1. Как Изтока приема Учителя. Далай Лама за Учителя
/ из записки на Боян Боев ..........................................................................     904
15.2. Онисабуро Дегучи за Учителя
/ из записки на Боян Боев ..........................................................................     904
15.3. Професор Алберт Айнщайн за Учителя
/ из записки на Боян Боев ..........................................................................     904
15.4. Папа Йоан ХХIII за Учителя ................................................................     905
15.5. Архиепископ Хюлет Джонсън за Учителя .........................................     906
15.6. Главният равин Даниел Цион за Учителя .........................................     906
15.7. Българската Православна църква и Учителя ...................................     908


X. ТВОРЧЕСКИЯТ ДУХ, ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ
    И САВА КАЛИМЕНОВ (29.Х.1901 – 3.ІХ.1990 г.)
    / авт.-състав. Вергилий Кръстев .............................................................     912

1. Творческият Дух действува ....................................................................     913
2. Писмо до Стефка Калименова (20.04.2001 / 12.08.2001) ..........................     918
3. П.С. Деца по плът и деца по дух .............................................................     921
4. Писмо до Елена Николова (03.05.2002) ....................................................     923
5. Картичка от Иоанна Стратева (18.06.2002) ..............................................     924
6. Творческият Дух на Сава Калименов – магнетофон 1982 г. ..................     925
7. 100 години от публикацията на първата беседа
     на Учителя Дънов ...................................................................................     927
8. За Христовия Дух няма време и пространство ......................................     929


XI. ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ.
      беседа от Учителя, държана на 11.09.2013 г., София
      / дешифрирана от Паша Теодорова ......................................................     932

Сканирани материали
Високият идеал. ръкопис, с. 1-2 ..................................................................     942
Високият идеал. [София], [1923], с. 3-4. .......................................................     944
Високият идеал. 2.изд. София: Просв. к-т, [1926], с. 3-4. ............................     946
Високият идеал. 3. изд. Севлиево, [1945], с. 3-4. ........................................     948
Братство, Севлиево. Г. 5, бр. 51, 15.10.1932. ................................................     950
Към Всемирно Братство. – С. 1. ...................................................................     950
Словото на Учителя. Пътят към свободата. – С. 2. ....................................     951
Братство, Севлиево. Г. 8, бр. 161, 24.05.1936. ..............................................     952
Паневритмия. – С. 1. .....................................................................................     952
Словото на Учителя.
Влиянието на слънчевата енергия. – С. 2. .................................................     953
Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 212, 3.04.1938. ..............................................     954
Новое небо и новая земля / Николай Калертс. – С. 1. ...............................     954
Словото на Учителя.
Великое Всемирное Братство. – С. 2. .........................................................     955
Братство, Севлиево. Г. 10, бр. 222, 10.07.1938. ............................................     956
Славянството. – С. 1. ...................................................................................     956
Словото на Учителя. Който не носи кръста си. – С. 2. ...............................     957
Братство, Севлиево. Г. 11, бр. 238, 16.04.1939. ............................................     958
Славянството. – С. 1. ...................................................................................     958
Словото на Учителя. Нито в Израиля. – С. 2. .............................................     959
Братство, Севлиево. Г. 13, бр. 281 (17), 1.08.1941. .......................................     960
Славянството. – С. 1. ...................................................................................     960
Словото на Учителя.
В негово име ще се надяват народите. – С. 2. ………..........................…....     961
Братство, Севлиево. Г. 14, бр. 282 (1), 22.09.1941. .......................................     962
Мисията на България. – С. 1. ......................................................................     962
Словото на Учителя. Бог. Любовта. – С. 2. .................................................     963
Братство, Севлиево. Г. 15, бр. 300 (5), 1.01.1943. ........................................     964
Учителят. – С. 1. ...........................................................................................     964
Словото на Учителя.
Отмерени принципи и изявени факти. – С. 2. …….......................…….......     965

Братство, Севлиево. Г. 17, бр. 322, 1.12.1944. .............................................     966
Да бъдем готови!. – С. 1. .............................................................................     966
Словото на Учителя.
Пред прага на Новата епоха. – С. 2. ……………..........................................     967
Съдържание ................................................................................................     968ИЗГРЕВЪТ
на Бялото Братство пее и свири, учи и живее
ТОМ 30
САВА КАЛИМЕНОВ И ВИСОКИЯ ИДЕАЛ


Съставител и редактор
Вергилий Николов Кръстев


Компютърен набор
Яна поп Янева – София
Ефросина Ангелова-Пенкова (с. 968-992)

Коректура
Нонка Матеева Атанасова – с. Ботево, Видинско


Подреждане, оформление и съдържание
Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова


Компютърна обработка на илюстративния и снимков материал
Вихър Ангелов Пенков


Предпечатна подготовка
Ефросина Ангелова-Пенкова


Издател
Житен клас, София, 2015
web site: httpwww.izgrevat.com

Печатница
Симолини, София