www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХХXI


СЪДЪРЖАНИЕ

Изгревът, том 31
ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО
Сборник от деянията человечески на Изгрева,
след Школата на Учителя Дънов 1922–1944 година


I. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА СЪВМЕСТНАТА ИМ РАБОТА
    С МАРИЯ ТОДОРОВА. Спомени 1972–1976 г.
    Магнетофонен запис, 14 май – 29 юни 2006 г. ................................,,,,,,,,,,,,.....   3

Защо и как е написан и публикуван този материал.....................................,,.....   4
1.   Торбата, която трябваше да се напълни.............................................,,..,......   5
1.1.   Изповедникът..............................................................................,,,,,,,,,,,,,,....   5
1.2.   Приемникът.............................................................................,,,,,,,,,,,,,..,,......   7
1.3.   Заключване на външните условия........................................,,,,,,,,,,,,.,...,....   8
1.4.   Защо се разруши Изгревът?...................................................,,,,,,,,,,,,,,,.......   9
1.5.   Ролята на изповедникът е да ги изчисти отвътре................,,,,,,,,,,,,,........  10
Какво означава 14 май като дата........................................................................  11
2.   Пробуждане и новораждане..........................................................................  11
2.1.   Странни съвпадения...................................................................,,,,,,,,,,,,....  11
2.2.   Среща с евангелистите и с Евангелието............................,,,,,,,,,,,,,,.......,..  13
2.3.   Срещата със Словото на Учителя Дънов................................,,,,,,,,,,,,,,,....  14
2.4.   Обрулената круша...................................................................,,,,,,,,,,,,,.......  14
2.5.   Томчето на Учителя Дънов проговарва..............................,,,,,,,,,,,,,..........  15
2.6.   Живите павета на царския път.........................................,,,,,,,,,,,,,....,........  16
2.7.   Пророчеството за Своге от детинството ми..........................,,,,,,,,,,,,,.,......  17
2.8.   На квартира в кабинета на шефа...................................,,,,,,,,,,,,........,.......  17
2.9.   Преживяване в невидимия свят...........................................,,,,,,,,,,,,.....,....  18
2.10. Разпъването на кръста на Учителя Дънов...........................,,,,,,,,,,,,...,.....  18
2.11. Скиптърът на главния жрец на храма на Аполон.................,,,,,,,,,,,,,,.......  19
2.12. Живото посвещение и акт на Божествения Дух................,,,,,,,,,,,,,,.,........  20
2.13. Как се отстоява Словото на Учителя Дънов............................,,,,,,,,,,,,,,....  20
2.14. Как се написа „Космогонията” от „Изгревът”, том І..............,,,,,,,,,,,,........  21
3. Първа среща. Първата среща с Мария Тодорова.............,,,,,,,,,,,,,,,..............  22
3.1.   Изборът на ръководство.....................................................,,,,,,,,,,,,,...........  22
3.2.   Пророческата сила................................................................,,,,,,,,,,,,,.........  23
3.3.   Програмата на „Изгревът” се задейства....................,,,,,,,,,,,,,..................  23
3.4.   Кой разреши да се играе отново Паневритмия
         след забраната от 1957 г. ..................................................,,,,,,,,,,,,,,...........  24
3.5.   Записът на Паневритмията на 5 март 1971 г. .................,,,,,,,,,,,,,,,....,........  25
3.6.   Гладът в името на една идея...........................................,,,,,,,,,,,,,......,.......  26
3.7.   Протоколът за Паневритмията от 27 май 1990 г. .................,,,,,,,,,,,,,,,,,.....  26
3.8.   Назначиха жена да ги ръководи.............................................,,,,,,,,,,,,.......  26
3.9.   Първата ми среща С Мария Тодорова.............................,,,,,,,,,,,,,,,............  28
3.10. Върволицата от хора, които ми пречеха...............................,,,,,,,,,,,,,.......  29
3.11. Как се записваха спомените на Мария Тодорова........…,,,,,,,,,,,,,,,…........  30
3.12. Гоненията идваха отвсякъде и от всекиго....................,,,,,,,,,,,,,................  31
3.13. Крадците на сила и енергия.......................................................,,,,,,,,,,,,,,...  32
3.14. Изпратен на заточение и интерниран от властите................,,,,,,,,,,,,,,......  33
3.15. Заключената врата се отваря..............................................,,,,,,,,,,,,,.........  34
3.16. Унищожението бе умишлено............................,,,,,,,,,,,,,,........,....................  35
4.   Първи опити за съвместна работа.............................,................,.................  36
4.1.   Пречките и опустошенията.....................................................,,,,,,,,,,,,,,.......  36
4.2.   Обстановката в която съм попаднал.................................,,,,,,,,,,,,,....,.......  37
4.3.   Малката стаичка на Пепеляшка от приказката.....................,,,,,,,,,,,,,,.......  38
4.4.   Условия за работа в бъдеще и светлите дни..................,,,,,,,,,,,,,,...,.........  38
4.5.   Времето на Школата бе в тяхното съзнание..................,,,,,,,,,,,,,..,...........  39
4.6.   Защо нямам тези светли дни?..........................................,,,,,,,,,,,,,,,,...........  40
5.   Грижи за дом и за зимнина...................................................................,........  40
5.1.   Човек на семейството.............................................,,,,,,,,,,,,................,.......  40
5.2.   Трите чудеса с Борис.........................................................,,,,,,,,,,,,...,.........  41
5.3.   Нарушеното кръвоснабдяване в мозъка......................,,,,,,,,,,,,,.....,..........  42
5.4.   Сънят на Мария за италианците..........................................,,,,,,,,,,,,,.........  42
5.5.   Защо я имаше пейката на двора.....................................,,,,,,,,,,,,,.......,......  43
5.6.   Знамението от Невидимия свят..................................................,,,,,,,,,,,,,,,.  43
5.7.   Има нещо, което се случва.......................................................,,,,,,,,,,,,,.....  44
5.8.   Летуването на Рила...................................................,,,,,,,,,,,,.....................  44
5.9.   Подготовката за зимнината.....................................................,,,,,,,,,,,,,......  45
5.10. Всеки обед по 5–6 човека на масата.......................................,,,,,,,,,,,,......  45
5.11. Невидимата мрежа в малката стая...............................................  46
6.   Половин заплата за издръжка на две кучета и един котарак.....................  47
6.1.   Силата Божия не влиза в разрушени тела......................,,,,,,,,,,,,,......,.......  47
6.2.   Половин лекарска заплата за издръжка на
         Борис и Мария................................................................,,,,,,,,,,,,..............,..  47
6.3.   Майстор Борис..........................................................................,,,,,,,,,,,,..,....  48
6.4.   Как се изгонваше Майстор Борис?............................................,,,,,,,,,,,,,....  49
    6.5.   Големите песове се хранеха с моята половин
             лекарска заплата цели 3 години!..........................................,,,,,,,..,.......  49
7.   Храни куче да те лае. храни куче да те разкъса.................................,.......  52
7.1.   Живият Пророк...................................................................,,,,,,,,,,,...,......,...  52
7.2.   Кражбата на време и сили, средства и младост ......................,,,,,,,,,,,,,...  52
7.3.   Многото врагове на Борис...................................................,,,,,,,,,,,,........,..  53
7.4.   Кражбата на идеите ми............................................................,,,,,,,,,,,,.......  54
7.5.   Разговори за боб и леща..............................................................,,,,,,,,,,,,..  54
7.6.   Черупките, изхвърлени на брега на морето
          и снимките............................................................................,,,,,,,,,,,,,....,....  55
7.7.   Дебелият кол за злите кучета...................................................,,,,,,,,,,,,.....  56
7.8.   Двата песа разкъсват крака на комшията му.........................,,,,,,,,,,,,...,...  57
7.9.   Храни куче да те лае. храни куче да те разкъса.....................,,,,,,,,,,,,.....  58
8.   Цената на трите обещания.......................................................................,....  58
8.1.   Как се разказваха опитностите на Мария Тодорова.......,,,,,,,,,,,,.....,.......  58
8.2.   Опитностите на Мария Тодорова не се повтарят ...................,,,,,,,,,,,,,,,...  59
8.3.   Опитностите не се повтарят, а те се допълват..........................,,,,,,,,,,,,,,,.  60
8.4.   Тетрадките на Мария Тодорова изчезват...............,,,,,,,,,,,,,,..................,..  60
8.5.   Провалът през 1975 година на местността
         „Секирица” на Рила...............................................................,,,,,,,,,,,,....,....  61
8.6.   Трите изисквания към Мария Тодорова……….............,,,,,,,,,,,,,,...........,....  62
8.7.   Кой бе спасителят на Мария Тодорова?........................,,,,,,,,,,,,,..........,....  62
8.8.   Чувалът с архива на Мария Тодорова изчезва.....................,,,,,,,,,,,,,....,..  63
8.9.   Медальонът на Мария Тодорова.......................................,,,,,,,,,,,,,.,..........  64
8.10. Защо пристигнаха двете тетрадки.............................................,,,,,,,,,,,,,,,..  65
8.11. Песнарката на Мария Тодорова изчезва........................,,,,,,,,,,,,,,.............  65
8.12. Несвършената работа на Мария Тодорова......................,,,,,,,,,,,,,,,,..........  66
8.13. Предателството към „Изгревът”, том V
         и възмездието..........................................................................,,,,,,,,,,,,,......  66
8.14. Хулата срещу Святият Дух не се прощава.............................,,,,,,,,,,,,,,,.....  67
8.15. Аз не я предадох.........................................................,,,,,,,,,,,,,...................  68
9.   Как бе открадната оранжевата тетрадка...................................,.................  68
9.1.   Най-подходящото време.........................................................,,,,,,,,,,,,,,......  68
9.2.   Няма нито тефтерчета, нито записки, няма нищо!..............,,,,,,,,,,,,,,,......  69
9.3.   Собствените води........................................................,,,,,,,,,,,,,...............,...  69
9.4.   Голямото разиграване.........................................................,,,,,,,,,,,,,......,....  70
9.5.   Възгордяване и смирение...........................................................,,,,,,,,,,,,,,..  70
9.6.   Имам нещо в торбата...............................................................,,,,,,,,,,,,,,,.....  71
9.7.   Книгата „Учителят” от 1947 година......................................,,,,,,,,,,,,.....,.....  71
9.8.   Вътрешната Школа бе затворена за тях...........................,,,,,,,,,,,,,,,,..,......  72
9.9.   Отклонението и лъжата........................................................,,,,,,,,,,,.....,.,....  72
9.10. Стенограмите на Савка Керемидчиева.....................................,,,,,,,,,,,,,....  73
9.11. Оранжевата тетрадка................................................................,,,,,,,,,,,,,.....  74
9.12. Последното желание на Мария..................................................,,,,,,,,,,,,,...  75
9.13. 30 години след заминаването й.....................................................  76
10. Как бяха записвани опитностите на Мария Тодорова.................................  77
10.1.   Мъчение, мъчение и пак мъчение...............................................  77
10.2.   Другият свят на миналото............................................................  78
10.3.   Пътници в пътя на отклонението.................................................  78
10.4.   Никаква мира. а трябва секира....................................................  79
10.5.   Мария Тодорова бе вързана отвътре и отвън ...........................  79
10.6.   Как Мария Тодорова разказваше.................................................  80
10.7.   Булото на забравата.....................................................................  81
10.8.   Те бяха блокирани – психически, умствено и
           физически......................................................................................  81
10.9.   Този народ роди онези, които унищожаваха
           всичко останало от Учителя Дънов.............................................  82
10.10. Онези, които стигнаха до края на отклонението........................  83
11. Онези, които трябваше да дойдат през 1975 година..................................  83
11.1.   Разочарованието на младите беше изцяло и
           поголовно.......................................................................................  83
11.2.   Само снимките доказваха, че е имало Учител
           и Школа..........................................................................................  84
11.3.   Годината 1975 какво роди?..........................................................  85
11.4.   Изгревът е мястото на Черната ложа и
           на Бялата ложа.............................................................................  85
11.5.   Първото пророчество на Учителя Дънов
           през 1975 година...........................................................................  86
11.6.   Второто пророчество през 1975 година......................................  87
11.7.   България се строи с жилища.......................................................  87
11.8.   Споразуменията в Ялта и заблужденията..................................  88
11.9.   Летуване на Рила 1971–1972 и
           1974–1975 година.........................................................................  88
11.10. Регистрацията на Рила................................................................  89
11.11. Лагер в местността „Секирица”...................................................  90
11.12. Палатката на Елена Андреева....................................................  91
11.13. Погромът след лагера на „Секирица”.........................................  91
11.14. Мария заболява............................................................................  92
11.15. Завързаните за Веригата.............................................................  92
12. Котаракът Мачо..............................................................................................  93
12.1.   Разиграването от един котарак...................................................  93
12.2.   Сега сме зима. През зимата не се оре и сее.............................  94
12.3.   Символичният отговор за пълния провал..................................  95
12.4.   Наливане от пусто в празно........................................................  95
12.5.   Котаракът Мачо реве като магаре..............................................  96
12.6.   Прекъсване на невидимата нишка на разговора
           от котарака Мачо..........................................................................  97
12.7.   Кой беше този дух в котарака, който ми пречеше.....................  98
12.8.   Писаната мацана на капандурата...............................................  98
12.9.   Пребитият котарак.......................................................................  99
12.10. Котаракът Мачо изчезва..............................................................  99
12.11. Котаракът Мачо и врагът.............................................................100
13. Сладкишите и капана за мишката................................................................101
13.1.   Къщната помощница Станка.......................................................101
13.2.   Момичето, което бива пребивано от бой...................................102
13.3.   В търсене на домашна прислужница…......................................102
13.4.   От домашна прислужница става слугиня и робиня...................103
13.5.   Дворът на Мария Тодорова.........................................................103
13.6.   Робиня в дома и робски труд......................................................104
13.7.   Как Мария приготовлява ястията................................................104
13.8.   Братските празници. късметчета за Нова година......................106
13.9.   Денят на Учителя – 27 декември.
           Сладкишите ме чакаха.................................................................106
13.10. Капанът за мишките .....................................................................107
14. Болният Борис и истинския Борис ...............................................................108
14.1.   Как се даде кода за стенограмата на
           Савка Керемидчиева....................................................................108
14.2.   Мозайкаджийска бригада.............................................................109
14.3.   Творчеството на Борис Николов – „Мисли на ученика”,
    „Пътят на ученика”, „Окованият ангел”......................................110
14.4.   Стенограмите на Савка................................................................111
14.5.   Борис се разболява......................................................................111
14.6.   Уточнения за изхода на болестта................................................112
14.7.   Лечението на Борис......................................................................112
14.8.   Банките с разтвор – хранилка за Борис......................................113
14.9.   Борис буйства и бълнува.............................................................114
14.10. Печеме се в подница под връшника...........................................115
14.11. Силата на песните на Учителя Дънов........................................115
14.12. Два пъти ръководител и промена от 180°..................................116
14.13. Разрушение и ликвидация...........................................................115
14.14. Вързаният майстор Борис...........................................................117
14.15. Застрашен от жените през 1948 г...............................................117
14.16. Защо бе гонена и хулена Мария.................................................117
15. Жизненият кредит за Борис Николов и голямата лъжа.............................118
15.1.   Доброжелателният дух................................................................118
15.2.   Страхът отвътре и страхът отвън...............................................118
15.3.   Болнично лечение или домашно лечение.................................119
15.4.   Предателствата вървяха едно след друго................................119
15.5.   Кой ликвидира Братството..........................................................120
15.6.   Как съм лекувал Борис Николов.................................................120
15.7.   Двете съновидения......................................................................121
15.8.   Моят жизнен кредит бе откраднат и бях измамен.....................121
15.9.   Какво видяха двамата му братя и сестра Цанка........................122
15.10. Изкачване на Салоните – Рила, 1973 г.......................................123
15.11. Кражбата на чувалите и предателствата...................................123
16. На лагер на Салоните с Мария и с Борис....................................................124
16.1.   Годишната си отпуска в хижата на 7-те
           Рилски езера.................................................................................124
16.2.   Кои бяха ръководителите на Братския лагер
           на Рила..........................................................................................125
16.3.   Конфликтите.................................................................................126
16.4.   На път за Салоните, изгонен и
           изхвърлен от лагера.....................................................................126
16.5.   Моето ново място за палатката ми на Салоните.......................127
16.6.   На лагеруване на Рила, 1973 г. ..................................................127
16.7.   Как закарахме багажа на Салоните през 1973 г. ......................128
16.8.   Посрещане на гостите на Салоните............................................129
16.9.   На поклонение в Мека и на Салоните.........................................129
16.10. Неизпълненията на задълженията към властта........................130
16.11. На среща с младото поколение...................................................131
16.12. Посрещане на гостите на салоните при
            Борис и Мария..............................................................................131
16.13. Легендата за полегналия великан на Рила................................132
16.14. Каменарът изчуква с длето надписи...........................................132
16.15. Вграждане на етерният ми двойник в скалите...........................133
16.16. Отново излъган и обран с непечатаните беседи.......................133
16.17. Жертвата ми бе за Школата на Учителя Дънов.........................134
16.18. Кои са тези, които режат дървото...............................................135
17. Цената на саможертвата...............................................................................136
17.1.   Срещата ми с Мария Тодорова.
           Историческата връзка...................................................................136
17.2.   Е-е-е, пак нещо сложи в торбата!................................................137
17.3.   И преди и сега Учителя Дънов се отхвърля...............................138
17.4.   Пророческото съновидение на Мария........................................138
17.5.   Опитността на един ученик е опитност
           на цялата Школа...........................................................................139
17.6.   Защо се изметваше Борис в решенията си................................140
17.7.   Защо се изкарваше виновна във всичко Мария.........................140
17.8.   Анонимните писма........................................................................141
17.9.   Голямото чудо!..............................................................................142
17.10. Десятъкът на мозайкаджийската бригада..................................142
17.11. Комунистите разрешават въпроса с пенсиите..........................143
17.12. Гръцката халва.............................................................................143
17.13. Социална пенсия за Мария Тодорова........................................144
18. Пророчества и ясновидци.............................................................................145
18.1.   Нямаше ги образите от Словото на
           Учителя Дънов..............................................................................145
18.2.   Условията на Учителя и условията на
           последователите му.....................................................................145
18.3.   Търси се онзи, който да замести Учителя Дънов......................146
18.4.   Майсторът Борис..........................................................................146
18.5.   Кога може човек да се срещне с Учителя Дънов.......................147
18.6.   На гости в Айтос при Надка Куртева...........................................148
18.7.   Пророчеството за царската корона от
           възрастната сестра.......................................................................148
18.8.   Надка Тихолова.............................................................................149
18.9.   Всички пророци и ясновидци на Изгрева се
           провалиха......................................................................................150
19. Изповедникът и свидетеля............................................................................150
19.1.   Предупреждението от небето......................................................150
19.2.   Отнеха ми жизнения кредит и с него ме окрадоха.....................151
19.3.   Мария и Борис играят Паневритмия
           на „Харамията”..............................................................................152
19.4.   Цветната градина в двора на Мария...........................................153
19.5.   Коментарът на песните на Учителя.............................................153
19.6.   Тщеславният род и ръководител на
           Братския съвет..............................................................................154
19.7.   Общата трапеза на салоните и бурята.......................................155
19.8.   Дъждът, който не спря..................................................................156
19.9.   Обърнатото братство с корема си нагоре...................................157
20. Атаките на черните сили върху „Малкият дом”............................................158
20.1.   Мировата любов и Космичната обич...........................................158
20.2.   Невероятните борби на Изгрева..................................................158
20.3.   Обстрелът на „Малкият дом” със снаряди..................................159
20.4.   Атаките чрез острия ревматичен пристъп...................................159
20.5.   Мировият самозванец и лъжец....................................................160
20.6.   Магическите операции срещу
           Мария Тодорова............................................................................160
20.7.   Записът на песните на Учителя от братя Янкови.......................161
20.8.   Записът на хор от Франция на плоча и
           артилерийски огън срещу „Малкият дом”....................................161
20.9.   Голямата атака..............................................................................162
20.10. Двата концерта в зала „България”
           на михайловистите от Франция..................................................163
20.11. Гаврата и подигравката...............................................................163
20.12. Атентатът......................................................................................163
21. Всяка къща, трябва да има гръмоотвод.
      Гръмоотводът на покрива на „Малкият дом”...............................................165
21.1.   Братският съвет и песента „Писмото”.........................................165
21.2.   Как се издаде книгата „Учителят”................................................166
21.3.   Георги Томалевски и книгата „Учителят”....................................166
21.4.   Лиляна Табакова...........................................................................168
21.5.   Лиляна Табакова – да, но
           Кръстьо Христов – не!..................................................................168
21.6.   Песнарката се отпечатва без корекция......................................169
21.7.   „Българска идилия”......................................................................169
21.8.   Реакцията срещу Песнарката......................................................169
21.9.   Двата черни тефтера с нотните записи......................................170
21.10. Най-голямата беля и най-голямото зло......................................170
21.11. Оригиналите се укриват...............................................................171
21.12. Светлите и добри времена..........................................................171
21.13. Апокрифното издание на песните на Учителя...........................171
21.14. Живи ли са днес музикантите от Изгрева...................................172
22. Туристът с раницата и белите коне на руснаците.......................................173
22.1.   Защо се изгарят братските пари и десятък................................173
22.2.   Законите на държавата................................................................173
22.3.   Майстор Борис..............................................................................174
22.4.   Хидрата да се унищожи...............................................................174
22.5.   Писма от затвора..........................................................................175
22.6.   Храна за затворника в София.....................................................176
22.7.   Храна за затворника в Пазарджик през 15 дни..........................176
22.8.   Бригадата на Петър Филипов......................................................177
22.9.   Никита Хрушчов............................................................................177
22.10. Сънят на Мария Тодорова за белите коне.................................177
22.11. Бягството в планината.................................................................178
23. Истината и лъжата в лоното на планината.................................................178
23.1.   Борис и Мария на планина..........................................................178
23.2.   Голямата върволица....................................................................179
23.3.   Възразни отвътре и отвън...........................................................179
23.4.   Записът на магнетофон...............................................................180
23.5.   На почивка в местността „Секирица”..........................................180
23.6.   Отново на почивка в „Секирица”.................................................180
23.7.   Мария и Борис на „Секирица”......................................................181
23.8.   Посетителите на Борис Николов на „Секирица”........................181
23.9.   Адресните карти...........................................................................182
23.10. Джипката с милицията.................................................................182
23.11. Да отсечеш бор на 100 години, висок 30 метра!........................183
23.12. Трябва ни пиано на „Секирица”...................................................183
23.13. Новите посетители на „Секирица”...............................................184
23.14. Истината за Майстор Борис се укрива
           над 50 години................................................................................184
23.15. Идва камион с палатки за лагер при мен....................................185
23.16. Опаковане на палатките и багажа за София..............................186
23.17. Разтуряне на лагера и изгонване от милицията .......................186
23.18. Решението на небето...................................................................187
23.19. Дойде време да се заплаща за безобразията ...........................187
23.20. Трите свещеника пеят на гроба на Мария..................................187
23.21. И сега си вървят отклонени!.........................................................188
24. Късметчетата от баницата.............................................................................189
24.1.   Подготовката за бъдни вечер от Мария......................................189
24.2.   Късметчетата от баницата...........................................................189
25. Как записах изпълнението на песните на Учителя
      на пиано от Мария Тодорова........................................................................190
25.1.   За какво служеха песните на Учителя
           при Мария......................................................................................190
25.2.   Подготовка за записи. разиграванията
           са безкрайни!.................................................................................191
25.3.   Остри ревматични пристъпи........................................................192
25.4.   Подута от всякъде, за да не се записва......................................192
25.5.   Как гостите идваха и пречеха за записите..................................192
25.6.   Пълен блокаж! – не може да си движи пръстите.......................193
25.7.   Снопът от черна светлина...........................................................193
25.8.   Разперените ръце над главата й.................................................194
25.9.   Отново е атакувана от ставния ревматизъм..............................194
25.10. Пeнтаграмата на Мария Тодорова..............................................195
25.11. Как ми откраднаха касетките със записите
           на Мария........................................................................................195
25.12. Идеята за новата песнарка..........................................................196
25.13. Заключените песни на Мария с 9 катинара................................196
25.14. Щайгата с портокали....................................................................197
25.15. Предателството на Майстор Борис............................................198
25.16. Колко струваше това предателство............................................198
26. Изпитът на ученика и орелът от небесата...................................................199
26.1.   Защо докараха палатките на моето място.................................199
26.2.   Какво стана с отсечения бор.......................................................199
26.3.   Безумието......................................................................................200
26.4.   Един от двамата ще си замине от този свят..............................200
26.5.   Мария е вече болна......................................................................201
26.6.   Социална пенсия за Мария Тодорова........................................201
26.7.   Жертвата, но в името на какво....................................................202
26.8.   Акцията на Бялото Братство през 1975 г....................................202
26.9.   Къде са песните на Учителя........................................................203
26.10. С крилата на орела.......................................................................204
27. Трите неизпълнени желания.........................................................................204
27.1.   Цената за един златен Пентаграм.
           Първата молба.............................................................................204
27.2.   Златният Пентаграм в действие.................................................205
27.3.   Втората молба – да получа медальона.....................................206
27.4.   Третата молба – да ми се предадат всички
            нейни тетрадки, тефтерчета, бележки......................................207
27.5.   Трите желания, обещани от Мария,
            но неизпълнени от Борис............................................................208
28. Снахата Мария и зълвата Цанка Екимова...................................................208
28.1.   Връзката между Мария и Борис..................................................208
28.2.   Да се премахне връзката между Мария и Борис.......................209
28.3.   Защо всички отхвърлят Мария....................................................209
28.4.   Да се изгони Мария от бараката на Изгрева..............................210
28.5.   Разгонената кучка и песът...........................................................210
28.6.   Двете чудовища се събират.........................................................211
28.7.   Тетрадката на Цанка с опитностите............................................212
28.8.   Сънят на Цанка се сбъдва...........................................................212
28.9.   Кой е истинския Борис..................................................................212
28.10. Парите на Стефанка Петрова......................................................213
28.11. Цанка си учи урока чрез брат си Борис.......................................213
28.12. Имотът на Тената (Стефан Дойнов)............................................214
28.13. Къщата на Цанка в Габрово.........................................................214
28.14. Млади жени търсят Софийско жителство
           и апартаменти...............................................................................215
28.15. Малката Мария се явява при Борис...........................................215
28.16. Обсебването на малката Мария.................................................216
28.17. Изнасилването и превзетото тяло..............................................216
28.18. Архивът на Савка на Бивака.......................................................217
28.19. Непечатаните беседи се изваждат на негатив..........................217
28.20. Подготвяне на стария ръкопис....................................................218
28.21. Павлина Даскалова от Търново..................................................218
28.22. Променят Словото на Учителя Дънов........................................219
28.23. Уволнение дисциплинарно..........................................................219
28.24. Лъжата е винаги лъжа..................................................................220
28.25. Кой бе този, който отклоняваше Мария......................................220
28.26. Как се записаха на магнетофон песните
           на Учителя.....................................................................................221
28.27. Кои бяха враговете.......................................................................221
28.28. С какво направих чадър над главата на Мария.........................222
28.29. Бавното изпълнение на песните..................................................222
28.30. Няма ги музикантите.....................................................................223
28.31. Защо музикантите не могат да слушат
           изпълнението на Мария Тодорова..............................................223
28.32. Работата ми с Мария Златева.....................................................224
28.33. Програмата с песните..................................................................225
28.34. Етерният двойник създава музиканта.........................................225
28.35. Кой свърши работата на всички музиканти................................226
28.36. Как се изслушваха песните на Мария.........................................226
28.37. Съновидения, сънища..................................................................227
Заключителни слова............................................................................................232


II. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА ПЕСНИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО
    И МУЗИКАНТИТЕ НА ИЗГРЕВА
    Магнетофонен запис, 13 дек. 2006 г. – 18 февр. 2007 г. .............................234

1.   Двата черни тефтера.....................................................................................235
1.1.   Как беше направен записа на Мария Тодорова.    
         Противодействията........................................................................235
1.2.   Атаките през деня и през нощта...................................................240
1.3.   Развръзката през 1975 г. на „Секирище”......................................244
1.4.   Провалът на Мария Тодорова.......................................................246
1.5.   Съдбата на магнетофонния запис на
         Мария Тодорова.............................................................................247
1.6.   Защо черният тефтер изчезна......................................................249
1.7.   Кой открадна Песнарката на Мария Тодорова............................252
1.8.   Архивът от 4-те чувала изчезват..................................................253
1.9.   Как да съхраним, когато няма нищо.............................................255
1.10. Всичко се укрива от мен................................................................256
1.11. Работата ми с Мария Златева......................................................257
2. Апокрифното издание на песните на Учителя, 1980 г. ................................258
2.1.   Песните на духовните групи..........................................................258
    2.2.   Братските песни на военните капелмайстори..............................260
    2.3.   Песните на Учителя в черния тефтер...........................................261
    2.4.   Как се създаде апокрифното издание на песните
                     на Учителя.......................................................................................263
    2.5.   Нови опити за работа с апокрифното издание............................265
    2.6.   Защо не може да открием двата тефтера....................................267
3.   Песните на Всемирното Братство................................................................269
3.1.   Етапи на създаване на песните....................................................269
3.2.   Братските песни в издания от 1921–1922 г. ................................270
3.3.   Ново издание на Братските песни................................................272
3.4.   Възбрана на концерт от Братския съвет......................................273
3.5.   Концепцията за ново издание на „Братски песни”.......................276
3.6.   Кои са „Братски песни”...................................................................279
4.   Пашитни и оратни коне..................................................................................280
4.1.   Пашитни и оратни коне..................................................................280
4.2.   Защо изчезна Песнарката на Мария Тодорова............................285
4.3.   Как се записваха песните на Учителя...........................................291
4.4.   Как изчезнаха двата Черни тефтера с
         песните на Учителя........................................................................297
4.5.   Кой издаде апокрифното издание на
         песните на Учителя........................................................................303
4.6.   Музикантите на Изгрева.................................................................305
4.7.   Кой е най-добрият певец на Изгрева............................................309
4.8.   Счупената стълба...........................................................................314
    4.9.   Песните на Учителя и Песнарките
             на Кирил Икономов.........................................................................315
4.10. Коментарите за песните на Учителя в
         двете Песнарки...............................................................................321
4.11. Мария Златева и двете Песнарки: на
         Кирил Икономов и Мария Тодорова..............................................326
4.12. Кирил Икономов в „Изгревът”........................................................328
4.13. Песните на Учителя като издание
         по Програмата „Изгревът”..............................................................329
4.14. Исторически паралели и пътят на предателите..........................335
4.14.1.   История и факти............................................................335
4.14.2.   Духът на истината и
      Духът на плагиатството................................................338
4.14.3.   Кражбите на чуждоземците към музиката
              и молитвите, дадени от Учителя Дънов......................339
4.15. Концепцията за новата Песнарка на
         песните на Учителя........................................................................345
4.16. Етапите и пътя на музикантите.....................................................350
4.17. Първите концерти след 1990 г.......................................................352
4.18. Антрактите.......................................................................................354
4.19. Как трябва да се изучава музиката на
        Учителя Дънов? (Изгревът. Т. 9.
        София: Житен клас, 1999, с. 857–859.
        ISBN 954-90041-9)............................................................................356
5.   Песните на Учителя Дънов............................................................................359
5.1.   Да се определиш по кой път да вървиш........................................359
5.2.   Как бе дадена песента „Фир-Фюр-Фен” на събора
         в гр. Търново 1922 г. .......................................................................362
5.3.   Музиканти и материали за музиката
         в поредицата „Изгревът”.................................................................364
    5.3.1.   Галилей Величков (21.ХI.1911–3.ХII.1985)
5.3.2.   Мария Тодорова (21.ІI.1898–18.VII.1976)
5.3.3.   Мария Златева (20.ІІІ.1905–4.ІI.1996)
5.3.4.   Борис Николов (18.ХІІ.1900–22.ХІI.1992)
5.3.5.   Николай Дойнов (18.ХІІ.1904–1999)
5.3.6.   Нестор Илиев (1915–1986)
5.3.7.   Елена Андреева (3.VІІІ.1899–2.ІІІ.1990)
5.3.8.   Вергилий Кръстев (21.III.1938)
5.3.9.   Драга Михайлова (27.ХI.1910–)
5.3.10. Илия Узунов (5/18.ХI.1905–)
5.3.11. Наталия Чакова (9.Х.1902–10.Х.1987)
5.3.12. Петър Камбуров (1.ХII.1899–1969)
5.3.13. Цанка Екимова (25.IХ.1902–1984)
5.3.14. Крум Въжаров (3.IV.1908–2.III.1991)
5.3.15. Станка Иванова Тотева (2.ХI.1920–)
5.3.16. Симеон Арнаудов (11.IV.1904–1991)
5.3.17. Райна Стефанова Георгиева (29.V.1909–)
5.3.18. Маргарита Рангелова Стратева – Гита
           (16.VII.1910–)
5.3.19. Йорданка Димитрова Колева
           (10.I.1910–26.III.1993)
5.3.20. Драган Петков (19.Х.1910–21.VIII.1992)
5.3.21. Боян Златарев (14.ХI.1908–22.V.1986)
5.3.22. Гради Минчев (22.VI.1912–12.VIII.1992)
5.3.23. Атанас Минчев (08.VIII.1914–29.V.1993)
5.3.24. Иван Антонов (19.VIII / 1.IХ.1899–29.Х.1964)
5.3.25. Стефка Няголова /по мъж
            (1.ХI.1903–19.II.1995) (Стойкова по баща)
5.3.26. Йотка Младенова (22.V.1919–30.Х.1995)
5.3.27. Ангел Вълков (14.ХI.1899–1985)
5.3.28. Анина Бертоли (28.I.1912–2.VII.1989)
5.3.29. Мариета Бертоли (28.VIII.1916–)
5.3.30. Стоянка Илиева (27.VII.1899–25.IХ.1981)
5.3.31. Димитър Грива (30.ХI.1914–24.II.1994)
5.3.32. Катя (Екатерина) Грива
            (16.IХ.1902–9.VII.1974)
5.3.33. Мария Арсова (14.VI.1925–)
5.3.34. Димитрина Антонова (25.Х.1898–30.Х.1976)
5.3.35. Веска Величкова (16.ХI.1914–)
5.3.36. Виола Йорданова (Бауман по мъж)
            (29.03.1911–)
5.3.37. Величка Няголова (27.VI.1941)
5.3.38. Юрдан Симеонов (06.III.1895–04.VIII.1969)
5.3.39. Ружа Кисьова за майка си Ирина Кисьова
            и дедо си Хенрих Споуста
5.3.40. Тодор Маринчевски (6 / 19.II.1915–)
5.3.41. Филип Стоицев (25.VII.1907–2001)
5.3.42. Жечо Панайотов (13.IХ.1893–15.III.1984)
5.3.43. Николай Дойнов (18.ХII.1904–3.Х.1999)
5.3.44. Дора Карастоянова (7.III.1901–8.Х.1991)
5.3.45. „Бистрица и бъдната Паневритмия”:
             магнетофонен запис на Пеню Ганев
             от Вергилий Кръстев.
5.3.46. „Паневритмията – хармония на Духът
            чрез мелодия, текст и движение”
            от Николай Дойнов
5.3.47. „Как да се запази чистотата на Паневритмията?”
            от Величка Няголова
5.3.48. „България гори, запалена от българи
    по плът, но чужденци и врагове по дух.
            България се разрушава”
5.3.49. Още за архива на Анина Бертоли
            при семейство Гобо
    5.3.50. Пеню Ганев (4.Х.1897–16.V.1992)
5.3.51. Песните на Величка Няголова
5.3.52. Песни от Елена Казанлъклиева
5.3.53. „Паневритмия от Беинса Дуно”
            от Светозар Няголов
5.3.54. Песните от съборите на Синархическата
            верига и кога се изпълняват
5.3.55. Милка Периклиева (4.I.1908–22.ХII.1976)
5.3.56. Николай Дойнов – „Паневритмията”
5.3.57. „Къде е истинската Паневритмия?”
            от Вергилий Кръстев
5.3.58. „Исторически и политически личности,
            свързани с опитите за въвеждане на
            Паневритмията в българските училища
(1939–1943 г.)” от Вергилий Кръстев
5.3.59. Весела Несторова (23.ХІІ.1909–2002)
5.3.60. „Дискусия за Паневритмията”
            от Вергилий Кръстев
5.3.61. Димитър Сотиров (1905–1997)
5.3.63. Концерт-рециталите на „Изгревът”
            и тяхното създаване от Вергилий Кръстев
5.3.64. Буча Бехар (1903–1978)
5.3.65. Лиляна Табакова (1/4.I.1906–1.IV.1995)
5.4.   Цветана (Лилиана) Табакова ни очаква цели 24 години!.
         Вергилий Кръстев за работата си с Цветана (Лилиана)
            Табакова – спомени и документи .................................................374
         Писмо с плик от Цветана (Лилиана) до
             Вергилий Кръстев – 7.01.1991...................................................375
         Пълномощно – 15.01.1991............................................................375
         Писмо от Цветана (Лилиана) Табакова
             до Вергилий Кръстев – 1.06.1991 .............................................375
         Приемно-предавателен протокол – 14.06.1991 .........................376
         Декларация – 3.12.1991 ...............................................................377
5.5.   Кражбата на архива на Анина Бертоли
         от семейство Гобо от Франция.....................................................377
Сканирани материали
    Писмо с плик от Цветана (Лилиана)
        до Вергилий Кръстев – 7.01.1991 ............................................379
    Декларация – 15.01.1991 ......................................................................380
    Приемно-предавателен протокол – 14.06.1991 ..................................381
    Пълномощно за печат – 3.12.1991 .......................................................382
6.   Архивът на Цветана (Лилиана) Табакова...................................................383
    6.1.   Етапите на работата с Лилиана Табакова...................................383
6.2.   Предаване на нейните спомени на 141 страници
         за работа.........................................................................................388
6.3.   Записите от 40 часа в 10 ролки по 4 писти..................................389
6.4.   Списъци по теми............................................................................389
    Теми от Учителя..........................................................................389
    За музиката на Учителя..............................................................390
6.5.   Материалите се открадват............................................................391
    Работа по теми от Словото на Учителя....................................391
6.6.   Кои бяха рушителите.....................................................................391
6.7.   Писмо за връщане на материалите получени
         от нея за работа – 01.06.1991.......................................................393
6.8.   Връщане на материалите обратно...............................................394
Приемо-предавателен протокол – 14.06.1991.........................394
    6.9.   Получаване на пълномощно за печат..........................................395
6.10. Защо не ми предадоха тетрадката с нейните
         записи с песните на Учителя........................................................396
6.11. Работата ми с магнетофонните записи от 40 часа.....................397
6.12. Въвежда материала на компютър и
         голямото разиграване...................................................................398
6.13. Спиране на работата по Лиляна Табакова.................................399
6.14. Голямото разиграване продължава.............................................400
6.15. Получавам част от архива на Лиляна без опис..........................401
6.16. Материалите на Кръстю Христов.................................................402
6.17. Какво остана от архива на Лиляна Табакова..............................403
6.18. Защо не ми предадоха архива на Лиляна Табакова..................405
6.19. Наводнение на кашоните с архива на
         Лиляна Табакова...........................................................................406
6.20. Кашона с ролките със записите на Лиляна.................................408
6.21. Как работих по това време в Бърза помощ.................................409
6.22. Къде остана тетрадката на Лиляна Табакова
         с песните на Учителя....................................................................410
7.   За песните на Учителя Дънов в „Изгревът”................................................411
    7.1.   Галилей Величков
7.2.   Мария Тодорова
7.3.   Мария Златева
7.4.   Борис Николов
7.5.   Нестор Илиев
7.6.   Елена Андреева
7.7.  Протокол от събрание за създаване на
        работна група по изучаване и проучаване на
        документация на Паневритмията
7.8.   Илия Узунов
7.9.   Пеню Ганев
7.10. Евангелските песни при Учителят Дънов
7.11. Приложения: факсимилета на коментираните
         евангелски песни
7.12. Весела Несторова
7.13. Справка за Паневритмията по томовете
         на „Изгревът”
7.14. Певиците на концерт-рециталите на „Изгревът”
7.15. Как се създаваха песните на Учителя Дънов
         и братските песни
7.16. Концерт-рециталите в Интернет и на компактдискове

III. БИЧЪТ БОЖИЙ НАД БЪЛГАРИТЕ
    / автор и състав. Вергилий Кръстев..................................................413

1.   Съборът през 1922 г......................................................................................414
2.   Белите тояги на Оранжевата гвардия.........................................................415
3.   Съборът през 1923 г., който бе забранен....................................................416
4.   Бичът Божий срещу българите се задействува
      (7.02.2012 г., София).....................................................................................419
5.   Възбрана на съборите на Бялото Братство................................................424
6.   Възмездието..................................................................................................425
7.   Школа или академия (1.05.2011 г., София).................................................426
8.   Бележки към материала на Минчо Сотиров
      от „Изгревът”, том 25.....................................................................................430
Сканиран материал
    Телеграма на Минчо Сотиров за кончината
    на Учителя Дънов....................................................................................437
9.   Бележки за Тодор Божков от „Изгревът”,
    том 25 (13.VІІ.2011 г., сряда, София).....................................................438
10. Разказани случки за Тодор Божков от приятелите му
    в „Изгревът”..............................................................................................439
11. Разказва брат Желю Танев...........................................................................440
12. „Последен, незабравим и вечен” / Тодор Божков........................................440


IV. ДОМЪТ ГОСПОДЕН И СЪДБАТА НА СВЕТА
    / автор и състав. Вергилий Кръстев..................................................443

1.   Историческите събития в България предизвикани
от съвпада на планетите Сатурн и Уран
от 1897 година до 2034 г. ......................................................................444
1.1.   Съвпад на планетите Сатурн и Уран
    в знака Скорпион през 1897 г. за България..............................444
1.2.   Съвпад на планетите Сатурн и Уран
    в знака Телец през 1942 г. за България...................................445
1.3.   Съвпад на планетите Сатурн и Уран
    в знака Стрелец през 1988 г. ....................................................446
2.   Бягството на Гемето.....................................................................................448
2.1.   Първото бягство – в закован сандък............................................448
2.2.   Второто бягство – предрешен
    с американска униформа............................................................449
2.3.   Заради беглеца – осъден на 10 години затвор............................450
3.   Защо и за какво бяха убити Димитър Петков-баща,
Петко Д. Петков-син и Никола Д. Петков-син........................................453
3.1.   Димитър Петков (21.10.1858–26.02.1907)....................................452
3.2.   Петко Д. Петков (4.05.1891–14.06.1824).......................................452
3.3.   Никола Д. Петков (21.07.1893–23.09.1947)...................................454
4.   Символичната война и англо-американските
бомбардировки над България................................................................458
5.   Голямата лъжа на американците и англичаните
и невероятната им измама към българите............................................461
6.   Пророчеството на Славчо Радомирски........................................................466
7.   Балканската федерация и Славчо Трънски.................................................468
8.   България – пълен неутралитет.....................................................................471
8.1.   Учителят Дънов и българите от 1900–1922 г. .............................471
8.2.   Учителят Дънов и българите
    от 1922–1944 г. ...........................................................................472
8.3.   У чителят Дънов и българите от 1944–1989 г. ............................473
8.4.   Учителят Дънов и българите
    от 1989 г. до 2005 г. и до 2035 г. ................................................475
Самолетите търсят Учителя   
    ЧОВЕШКА И БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ.
    беседа от Учителя, държана на
    28 ноември 1943 г.
    – В: Дънов, Петър. Новото начало.
    утринни слова. София : [б.и.], [1948],
    с. 132–133. ..................................................................................478
Светлите духове и черните духове   
    НОВО ВОЮВАНЕ. 20 година, 37. лекция
    на Общия окултен клас, 25 юний, 1941 год.
    сряда, 5 ч.с., Изгрев.    
    – В: Дънов, Петър. Прав път. окултни
    лекции, Общ окултен клас, 20 година
    (1940–1941), том 2. София: Аск 93:
    Урания, 1998, с. 344–345. ..........................................................479
    ПРЕД НОВАТА ЕПОХА. 31. Утринно
    Неделно Слово, държано на 11 юни 1939 г.,
    5 ч.с. София–Изгрев.
    – В: Дънов, Петър. Изпитът на любовта.
    Утринни слова, осма година (1938–1939 г.),
    том 2. София: АСК 93: Урания, 1998,
    с. 234–235. ..................................................................................480
9.   Кой докара бурята през м. август 1949 г.
на 7-те рилски езера?.............................................................................482
10. Кой предизвика сушата, след това бурите,
градушките, наводненията в
България и Европа през 2002 г.?...........................................................485
11. Комунизмът и анархизмът – двата
едноутробни братя близнаци…….........................................................487
11.1.   Болшевизмът (1945–1989 г.)   
Болшевиките – бирниците на Бога   
    ГОСПОД МУ РЕЧЕ. 10. беседа от Учителя,
    държана на 18 май, 1924 г. София.
    – В: Дънов, Петър. Да възлюбиш Господа.
    беседи от Учителя. София, 1946, с. 76–77. .............................489
Болшевизмът е религията на труда
    ГОСПОД МУ РЕЧЕ. 10. беседа от Учителя,
    държана на 18 май, 1924 г. София.
    – В: Дънов, Петър. Да възлюбиш Господа.
    беседи от Учителя. София, 1946, с. 87–90. .............................490
Болшевиките са деца на монархистите   
    НИТО ТЪРЖИК. 7 беседа от Учителя,
    държана на 13 април, 1919 г. София
    – В: Дънов, Петър. Да възлюбиш Господа.
    беседи от Учителя. София, 1946, с. 96–97. .............................492
Болшевиките са незаконородените
деца на аристократите и царете    .
    КАТО ГО ВИДЯ ПЕТЪР. 8 беседа
    от Учителя, държана на 20 април –
    Великден, 1919 г. София.
    – В: Дънов, Петър. Да възлюбиш Господа.
    беседи от Учителя. София, 1946, с. 114. .................................493
След 1945 г. – религията на труда   
    ПРОТИВОРЕЧИЕ В СЪЗВУЧИЕТО.
    5. беседа от Учителя, държана на
    9 февруарий, 1919 г. София.
    – В: Дънов, Петър. Великите условия.
    беседи от Учителя. София, 1944,
    с. 88–89. ......................................................................................494
След 1945 г. – сегашния ред и порядък
           ще се измени   
    ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧОВЕКА.
    8. съборна беседа от Учителя, държана
    на 31. август, 1941 г. 10 ч. пр. об.
    София–Изгрев.
    – В: Дънов, Петър. Възможности за щастие.
    съборни беседи от Учителя.
    София, 1941, с. 146–147. ...........................................................494
Бог управлява всички народи и славяни   
    В НЕГОВО ИМЕ. 5. беседа от Учителя,
    държана на 14 ноемврий, неделя,
    10 ч. с. 1943 г., София–Изгрев.
    – В: Дънов, Петър. Вечно подмладяване.
    беседи от Учителя. София, 1944,
    с. 94–95. .......................................................................................497
Човешките души се развиват
           чрез страданието   
    ЗА ИМЕТО МИ: 4. беседа от Учителя,
    държана на 20 май 1923 г. в София.
    – В: Дънов, Петър. Петимата братя.
    беседи от Учителя. София, 1949,
    с. 68, 69–71. .................................................................................499
Бъдещето на славянството   
    ДЕТЕТО РАСТЕШЕ: 8. беседа от Учителя,
    държана на 30 март, 1919 г. София.
    – В: Дънов, Петър. Великите условия
    на живота. беседи от Учителя.
    София, 1944, с. 145–146. ............................................................501
11.2.   Анархизмът – едноутробният близнак
    на болшевизмът!...........................................................................501
12. Домът Господен и съдбата на света.
Великият повелител на живота...............................................................518
12.1.   Отложеният концерт-рецитал
    за 29 май 2004 г., София..............................................................518
12.2.   Руския и бoлшевишкия концерт-рецитал
    на 26 юни 2004 г., София.............................................................521
13. Учителят Дънов за българския народ...........................................................528
13.1.   Какво ще стане с българския народ?
    УЧИТЕЛИТЕ. беседа, държана
    на 7. декемврий 1914 г. София, 1917,
    с. 22–23. (Сила и живот. беседи,
    държани от Дънов по стенографски
    бележки. втора серия, 5).............................................................528
13.2.   Българският народ кой ще величае?
    Вселяване духа на убития Стефан
    в Савел – Павел
    ИСТИНАТА. беседа, държана на
    24. априлий 1916 г. София, 1917,
    с. 6. (Сила и живот. беседи, държани
    от Дънов по стенографски бележки.
    втора серия, 10)...........................................................................529
13.3.   Какво казва Господ на българите
    чрез Учителя Дънов?
    КАТО ГО ВИДЯ ПЕТЪР. 8 беседа от Учителя,
    държана на 20 април – Великден, 1919 г.
    София. – В: Дънов, Петър. Да възлюбиш
    Господа. беседи от Учителя. София, 1946,
    с. 118–119, 120, 124. ...................................................................529
13.4.   Защо българите ги определят като варвари?
    В ЕГИПЕТ. [беседа, държана на
    13. ноемврий 1921 г. в София].
    – В: Дънов, Петър. Сила и живот. беседи,
    държани от Петър Дънов по стенографски
    бележки, четвърта серия. София, 1922.,
    с. 119–121. ...................................................................................531
13.5.   Защо българите не са свободни?
    ОЗДРАВЯХА. беседа държана на
    13 януари 1924 г. – В: Дънов, Петър. Двата
    природни метода : беседи шеста серия.
    София, [1924], с. 213–214. ..........................................................532
13.6.   Как ще се повдигне българския народ?
    КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕН. 1. беседа
    от Учителя, държана на 16 март, 1924 г.
    София. – В: Дънов, Петър. Който дойде
    при мене. беседи от Учителя.
    София, 1950, с. 12–14.................................................................533
13.7.   Какво казва Божият закон за българите?    
    МОЕТО ЦАРСТВО. 21 [беседа, държана
    от Учителя, на 8 март 1925 г. гр. София.
    [София], [1925] (Русе: Малджиев), с. 24–25. .............................534
13.8.   България и българите питали ли са Бога
    как да управляват?   
    И ОБХОЖДАШЕ ИСУС ВСИЧКА
    ГАЛИЛЕЯ. 30 беседа, държана
    от Учителя, на 5.VII.1925 г. в гр. София.
    [София], [1926?] (Русе: Малджиев),
    с. 19–20. .......................................................................................535
13.9.   Какво е приготвил Бог за българите?     
    И ОБХОЖДАШЕ ИСУС ВСИЧКА
    ГАЛИЛЕЯ. 30 беседа, държана
    от Учителя, на 5.VII.1925 г. в гр. София.
    [София], [1926?] (Русе: Малджиев),
    с. 28–29. .......................................................................................535
13.10. Защо са се явили българите на земята?     
    ПОЗНАТ ОТ НЕГО. 13 беседа, държана
    от Учителя на 7 февруари, 1926 г.
    в гр. София. [София], 1926 (Русе: Малджиев),
    с. 19–21.........................................................................................536
13.11. Как приемат българите сила
    от Бялото Братство?
    ГЛАС В ПУСТИНЯТА. серия девета,
    10 беседа от Учителя, държана на
    12 декември, 1926 г. в гр. София.
    София, 1929, с. 15–17. ................................................................537


V. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА
    / автор и съставител Вергилий Кръстев............................................539
   
1.   Земетресенията в България..........................................................................540
1.1.   „Изгревът”, том ХХІ, с. 538–541.....................................................544
    Писмо от Учителя Петър Дънов
    до Величка Стойчева от 10.4.1913 г. .........................................544
    Писмо от Учителя Петър Дънов
    до Величка Стойчева от 21.4.1913 г. .........................................546
    Писмо от Учителя Петър Дънов
    до Кънчо Стойчев от 11.5.1913 г. ...............................................547
    Писмо от Учителя Петър Дънов
    до Величка Стойчева от 21.5.1913 г. .........................................547
    Писмо от Учителя Петър Дънов от 14.6.1913 г. .......................548
1.2.   Спомени на Елена Иларионова от нейната
    тетрадка.......................................................................................548
          Писмо на Учителя Дънов
    до Елена Иларионова от 9.4.1913 г. .........................................548
Сканирани материали
Писмо от Учителят П.К.Дънов до Величка Стойчева
     от 10.4.1913 г. (препис от тетрадката на Кортеза
     Гешева, майка на Мария Младенова от гр. София).......................551
Корица на тетрадка със спомени на Елена Иларионова
     и надписана от Борис Николов със сигли и името Вирго,
     т.е. Вергилий Кръстев........................................................................553
2.   Земетресението във Велико Търново
ВСЕМИРОВИЯТ Учител Беинса Дуно и
Велико Търново. Документална хроника. 
състав. Павлина Даскалова. ред. Димитър Калев.
[Варна] : Алфиола, 1995. Т. 1, с. 271–276.
ISBN 954-8139-10-3.................................................................................554
2.1.   Из спомените на сестра Елена Иларионова................................554
Писмо от Учителя Дънов
до Елена Иларионова от 9.4.1913 г. .........................................554
2.2.   Разрешаване на ребуса от П. К. Дънов........................................556
3.   Земетресенията
    Из Словото на Учителя Дънов с бележки
    на съставителя на „Изгревът”.................................................................557
    3.1.   Разговор с Учителя.........................................................................557
    3.2.   Земетресение в Търново. Бит на българина   
        ПО-ДРАГОЦЕНЕН. 31. беседа от Учителя,
        държана на 15 април, 1928 г.
        – В: Дънов, Петър. Синове на възкресението.
        десета серия, том 3. София, 1934,
        с. 228–229. ..................................................................................558
    3.3.   „Във време на земетресение се
        отделя голямо количество енергия”
        БУДНИЯТ ДЕН. 22. лекция от Учителя,
        държана на 20 април, 1928 г., София–Изгрев.
        – В: Дънов, Петър. Божествената мисъл.
        лекции от Учителя на Младежкия окултен
        клас, година 7 (1927–1928), том 1.
        София, 1942, с. 228–231, 244.....................................................559
    3.4.   Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за БУДНИЯТ ДЕН........................................................................561
    3.5.   „Причината за землетресенията в коя и да е
        част на земното кълбо са всички
        живи същества”   
        ЗА СЪДБА ДОЙДОХ. 1 [беседа държана
        от Учителя на 22.IV.1928 г., София].
        София, 1928, с. 1–13.     .................................................................561
    3.6.   Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за ЗА СЪДБА ДОЙДОХ, с. 1–13. ................................................565
    3.7.   „Какво ни показва землетресението?”   
        ЗА СЪДБА ДОЙДОХ. 1 [беседа държана
        от Учителя на 22.IV.1928 г., София].
        София, 1928, с. 14–28. ................................................................566
    3.8.   Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за ЗА СЪДБА ДОЙДОХ, с. 14–28. ..............................................569
    3.9.   Енергията от земетресението –
        за творчески цели   
        КОЙТО СЕ ОТМЯТА. 2 [беседа, държана
        от Учителя на 29 април 1928 г. в гр. София].
        София, 1928, с. 5–21.    ..................................................................570
    3.10. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за КОЙТО СЕ ОТМЯТА................................................................573
    3.11. „Землетресението е закон, който
        възстановява хармонията в света,
        уравновесява противодействуващите сили
        на земята”   
        ГЛАС ОТ ГРАДА. 3. [беседа, държана
        от Учителя на 6 май 1928 г., София].
        София, 1928, с. 3–23.    ..................................................................574
    3.12. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за ГЛАС ОТ ГРАДА......................................................................577
    3.13. Причината за земетресенията
        ПРИДОБИВАНЕ НА ЩАСТИЕ. 31. лекция
        от Учителя, държана на 30 май 1928 г.,
        София–Изгрев. – В: Дънов, Петър. Добри и
        лоши условия. лекции на Общия окултен клас
        на учениците от Всемирното Бяло Братство,
        7 година (1927–1928), том 3.
        София, 1937, с. 110–117. ...........................................................577
    3.14. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за ПРИДОБИВАНЕ НА ЩАСТИЕ,
        с. 110–117. Причината за земетресенията ...............................579
    3.15. „Няма по-велико нещо от сливане
        на душите с Първичния Дух!”     
        ПРИДОБИВАНЕ НА ЩАСТИЕ. 31. лекция
        от Учителя, държана на 30 май 1928 г.,
        София–Изгрев. – В: Дънов, Петър. Добри
        и лоши условия. лекции на Общия окултен
        клас на учениците от Всемирното Бяло
        Братство, 7 година (1927–1928), том 3.
        София, 1937, с. 121–134. ...........................................................580
    3.16. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за ПРИДОБИВАНЕ НА ЩАСТИЕ,
        с. 121–134. Сливането на душите
        с първичния Дух...........................................................................583
    3.17. „Катастрофите в природата са условия
        за пробуждане на човешкото съзнание”   
        ЩЕ БЪДАТ ПРЕДУПРЕДЕНИ. 26. лекция
        от Учителя, държана на 28 април, 1928 г.,
        София–Изгрев. – В: Дънов, Петър. Малки
        и големи придобивки. лекции на Общия
        окултен клас на учениците от Всемирното
        Бяло Братство, 7 година (1927–1928), том 2.
        София, 1936, с. 410–417. ...........................................................584
    3.18. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за ЩЕ БЪДАТ ПРЕДУПРЕДЕНИ. Как се
        пробужда човешкото съзнание?.................................................587
    3.19. Молитвите на праведните спират земетресенията
        ДОБРИ И ЛОШИ УСЛОВИЯ. 27. лекция от
        Учителя, държана на 2 май 1928 г.,
        София–Изгрев. – В: Дънов, Петър. Добри
        и лоши условия. лекции на Общия окултен
        клас на учениците от Всемирното Бяло
        Братство, 7 година (1927–1928), том 3.
        София, 1937, с. 18–21. ...............................................................587
    3.20. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за ДОБРИ И ЛОШИ УСЛОВИЯ.
        Праведните спират земетресенията..........................................589
    3.21. Земетресението – момент на разрушение
        и пречистване    .
        РАЗУМНИ ОТНОШЕНИЯ. 29 лекция
        от Учителя, държана на 16 май 1928 г.,
        София–Изгрев. – В: Дънов, Петър. Добри
        и лоши условия. лекции на Общия окултен
        клас на учениците от Всемирното Бяло
        Братство, 7 година (1927–1928), том 3.
        София, 1937, с. 60–61, 66–68. ....................................................589
    3.22. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев
        за РАЗУМНИ ОТНОШЕНИЯ.
        Божията тояга. .............................................................................591
4.   Място и време на земетресенията в България.
    Бележки на съставителя Вергилий Кръстев.
    Определеното място и време на земетресенията.................................591
    Ракитски, Цочо Димитров. По повод сказката
    за Кайзерлинг и модерната теософия.
    София: книгоизд. и печ. Изгрев, [1929], с. 104–113. .............................592
5.   Земетресенията и човешките съдби в България
    / Вергилий Кръстев...................................................................................599
6.   Земетресенията в света, отразени в поредицата „Изгревът”
/ Вергилий Кръстев...................................................................................601
7.   Вярата и Святият Дух. беседа, държана от Учителя
    на 11 август 1913 г., неделя, пред
    Софийския кръжок (публикувано в „Изгревът”,
    том ХІ. 1999, с. 542-545 като Слово на Учителя
    Дънов за 1913 г. .......................................................................................603


VI. НОВИЯТ ЖИВ ИЗГРЕВ
      / автор и съставител Вергилий Кръстев ................................................607

1.   Имотите на богатите братя / Борис Николов...............................................608
2.   Ул. „Опълченска” 66, Учителят и комунистите............................................608
3.   Едно хубаво място за почивка......................................................................610
4.   Новият жив Изгрев.........................................................................................611
5.   Кой запази гроба на Петър Дънов от поругаването му?.............................612
6.   Концерт-рецитала на 29 март 2014 година..................................................614
7.   Сканирани материали
    7.1.   Писмото............................................................................................617
    7.2.   Уставът на Бялото братство...........................................................618
    7.3.   Членската карта на Олга Славчева...............................................619
8.   Как ще се проповядва Словото на Учителя Дънов?....................................620
8.1.   Как ще се проповядва в чужбина? ................................................620
8.2.   Как са проповядвали апостолите?.................................................620
8.3.   Какво е знамение?...........................................................................621
8.4.   Как и от кога се е проповядвало
    Словото на Учителя Дънов?.......................................................621
8.5.   Онова по времето на Христа го има
    и при Учителя Дънов....................................................................621
8.6.   Кой и как ще превежда Словото на
    Учителя Дънов в чужбина?..........................................................622
8.7.   Святият Дух......................................................................................623
8.8.   Христовият Дух................................................................................626
8.9.   Пасхата на Третият завет...............................................................626
8.10. Каква е формата за общение на човешките
    души чрез „Изгревът”?.................................................................628
8.11. Каква е програмата на „Изгревът”
    за общение на човешките души във
    Вътрешната Школа на Учителя Дънов?.....................................628
    Чествувания на рождения ден на
    Петър Дънов.................................................................................630
9.   Разрушението на СССР.................................................................................631
    9.1.   Началото..........................................................................................631
    9.2.   Причините........................................................................................631
10. Кой разруши СССР като империя?...............................................................632
11. Къде е истинската Паневритмия?
    („Изгревът”, том ХХІІІ, с. 824–842.).........................................................634
    11.1.   Паневритмията в „Изгревът”
        („Изгревът”, том ХХІІІ, с. 843–874.).............................................634
    11.2.   Исторически и политически личности,
        свързани с опитите за въвеждане на
        Паневритмията в българските училища
         1938–1943 г.
        („Изгревът”, том ХХІІІ, с. 878–891.).............................................634
    11.3.   Учителят Дънов за Паневритмията.............................................634
12. Разрушителите на България след 1990 година...........................................635
13. Кои бяха онези, които управляваха България?...........................................636
14. Опровержение от Вергилий Кръстев............................................................637
15. Отзив за изданието на „Изворът на Доброто”
    на английски език от Вергилий Кръстев.................................................639
16. Канализацията в една окултна Школа..........................................................644
17. ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ СИЛИ
    В ПРИРОДАТА. 1 школна лекция на Общия
    окултен клас (2 година), 6.Х.1922, петък,
    7½–9 ч.в., Ст. София...............................................................................645
18. Завещание на Вергилий Кръстев, 4 май 2014 г. ........................................658
    18.1.   Архивът на „Изгревът”..................................................................659
        а)   Началото................................................................................659
        б)   Какво е положението днес, 3 май 2014 г. ...........................660
    18.2.   Какви борби съм водил за съхранение
        на Словото на Учителя и историята
        на Школата му..............................................................................661
    Пълномощно................................................................................668


VII. ПЕТЪР ФИЛИПОВ (1913–20.04.1984 г.)
      / автор и съставител Вергилий Кръстев..................................................669

1.   Срещи, разговори и разсъждения.................................................................670
    1.1.   Съотношение...................................................................................670
    1.2.   Приятелството (21.04.1987 г.)........................................................671
1.3.   Да съхраниш малкото (21.04.1987 г.)............................................673
1.4.   Екскурзии на Витоша (22.04.1987 г.).............................................674
1.5.   Групата на Петър Филипов
    (23.10.1988 г.)...............................................................................676
1.6.   Изворът на Петър Филипов на Рила
    (23.10.1988 г.)...............................................................................678
1.7.   Паневритмия на Рила и разривът
    (24.10.1988 г.)...............................................................................680
1.8.   Как трябва да се играе Паневритмия
    (24.10.1988 г.)...............................................................................682
1.9.   Петър и Братството (24.10.1988 г.)...............................................684
1.10. Бит и обхода...................................................................................686
1.11. Спиритизъм (24.10.1988 г.)............................................................687
1.12. Песните на Петър Филипов
    (24.10.1988 г.)...............................................................................688
1.13. Астрологът Петър Филипов
    (23.10.1987 г.)...............................................................................690
1.14. Моят хороскоп и Петър Филипов
    (24.10.1988 г.)...............................................................................692
1.15. Светът на Истината и светът
    на Заблуждението.......................................................................698
1.16. Истинският път...............................................................................700
Пояснение................................................................................................701
1.17. Спомени с брат Петър Филипов – 1987 г.
           / Марийка Георгиева Марашлиева
           (?–5.12.1991). Записала Пенка Краева.......................................702
1.18. Заминаването на Петър Филипов отбелязано
           на 40-я ден и след 1 година.........................................................703
1.19. Заминаването на Петър Филипов отбелязано
           след 3 години................................................................................703
1.20. Писмо на Марийка Марашлиева
           до Вергилий Кръстев (8.03.1984 г.).............................................704
2.   Петър Филипов в „Изгревът”
/ Вергилий Кръстев (18 юни 2013 г., Своге)...........................................704
3.   Петър Филипов (1913–1984 г.) / Павел Василев.........................................705
Бележки на съставителя.........................................................................707


VIII. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА СВЕТОЗАР НЯГОЛОВ.
    Спомени и наблюдения
/ автор и съставител Вергилий Кръстев
 (18 юни 2013 г., Своге)..........................................................................708

1.   Със Светозар Няголов на Изгрева...............................................................709
2.   Астрологът Светозар Няголов......................................................................709
3.   Светозар Няголов в групата на Петър Филипов.........................................710
4.   Разривът.........................................................................................................711
5.   Точно избраният човек..................................................................................712
6.   Светозар Няголов в „Изгревът”....................................................................713
7.   Садукейте и фарисейте в България и на Изгрева......................................713
8.   Кой е бащата на Светозар Няголов?...........................................................714
9.   Майката на Светозар Няголов, на име Стефка..........................................716
10. Вековната тайна, която бе явна за целия Изгрев.......................................716
11. Да се въплотиш на Земята като човек.........................................................718
12. Незаконният син на Изгрева.........................................................................720
13. Благодарствено писмо към д-р Вергилий Кръстев,
Светозар Няголов и цялата му фамилия
(20.11.2004 г.) / Иванка Георгиева Лазева.............................................721
14. Библията на Учителя – подарена за
концерт-рециталите по „Изгревът”.........................................................722
Сканирани натериали
Благодарствено писмо............................................................................723
Писмо на Светозар Няголов за концертите на „Изгревът”..................725
Подарената Библия за концертите на „Изгревът”................................726


IX. СВЕТОЗАР НЯГОЛОВ ЗА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ .......................................727

1.   Хороскоп на Любомир Лулчев......................................................................723
2.   Любомир Лулчев като офицер. Очерк.........................................................729
3.   Из Словото на Учителя за Любомир Лулчев
    / подбрал Светозар Няголов   
    НЕОБЯТНАТА ЛЮБОВ. 12 школна лекция
    от Учителя, държана на 18 май 1922, София.
    – В: Дънов, Петър. Трите живота.
    Общ oкултен kлас, Г. I (1922). 2. изд.
    [София]: Жануа 98, 1999, с. 141.
    ISBN 954-9589-31-5.................................................................................732
4.   Военните, Светозар Няголов и Любомир Лулев.
    бележки / Вергилий Кръстев    .................................................................732
    4.1.   Началото.........................................................................................732
    4.2.   Очерк за финала на двама човека на земята..............................733

X. СВЕТОЗАР НЯГОЛОВ В ОГЛЕДАЛОТО
НА СПОМЕНИТЕ. (21.07.1932–9.03.2013 г.).........................................735

1.   Некролог – Скръбна вест    .............................................................................736
2.   За Светозар Няголов от брат му Любомир.................................................736
3.   За Светозар Няголов от сестра му Величка...............................................737
4.   От Русия за Светозар...................................................................................741
5.   На Светозар Няголов от Йорданка Шопова................................................741
6.   На Светозар Няголов от Величка Венчева.................................................742
7.   Сънищата на Светозар Няголов (2011–2012 г.)
/ записани от сестра му Величка Няголова...........................................743
8.   Заминаването на Светозар Няголов (9 март 2013 г.)
/ Найден Найденов, гр. Правец..............................................................746
9.   Бележки към материала на Найден Найденов
за заминаването на Светозар Няголов
/ Вергилий Кръстев.................................................................................748
10. Очерци за Светозар Няголов от негови приятели.
Виж „Изгревът”, том ХХІ, с. 768–793. ...................................................751
11. Последните съвременници на Учителя Дънов.
Виж „Изгревът”, том ХХІ, снимка № 104...............................................751
12. Поздрав от Светозар Няголов.
Виж „Изгревът”, том ХХІ, снимка № 104...............................................751


XI. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА „ИЗГРЕВЪТ” И
    ВЕЧНАТА ТАЙНА НА ЖИВОТА............................................................752

1.   Антиминсът и Откровението в Солунската църква
    „Свети Димитър Солунски”.....................................................................753
2.   Константин Дъновски – Свещеник на Всевишнаго Бога
и Възраждането на Българския народ, което
започва чрез „Антиминсът”.....................................................................754
3.   Кой е Петър Константинов Дънов?...............................................................754
4.   Какво сме публикували за Петър Дънов
    чрез програмата на „Изгревът”...............................................................755
5.   Нерукотворният образ на Исус Христос.......................................................757
6.   Великата тайна...............................................................................................758
7.   Как ознаменувахме годишнините от рождението
    на Учителя Дънов – 130, 140, 150
    Концерт-рецитал за 1 ноември 2014 г. .................................................764
8.   Кой е Христовия Дух?...................................................................................766
9.   Агарта и Атлантида.......................................................................................768
10. „Ето човекът” – концерт-рецитал на 6 декември 2014 г. ...........................770
11. „Изгревът”, том 29..........................................................................................773
12. „Козата си сáка пръч!”.....................................................................................776

XII. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА „ИЗГРЕВЪТ” ТОМ 10 –
      И КАК ТОЙ БЕШЕ ПРИЕТ В ГРАД АЙТОС................................................779
 
1.  „Изгревът”, том 10 от 1999 г., София............................................................780
2.      Как беше посрещнат „Изгревът”, том 10 в Айтос.....................................782
3.      Атаките и отхвърлянето на „Изгревът”.....................................................783
4.      Концерт-рециталите на „Изгревът” и тяхното създаване........................784
5.      Димитрина Антонова и нейните любезни племеници..............................787
    5.1.   Вергилий Кръстев до Екатерина Маркова, дъщеря
        на рождена сестра на Димитрина Антонова.............................787
    5.2.   Писмо от Екатерина Маркова до Светозар Няголов,
          11 ноември 2005 година..............................................................794
    5.3.   Писмо от Екатерина Маркова до Светозар Няголов,
        2 декември 2005 година..............................................................795
    5.4.   Бележки по изложението до Екатерина Маркова
        от Вергилий Кръстев...................................................................796
Сканиран материал
    Разписка на Светозар Няголов за получени 2 пакета
    с архивни материали на Димитрина Антонова,
    28 декември 2005 г. ................................................................................799


XIII. СКАЗАНИЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА ЗЕМЕН И НЕБЕСЕН.
        Биографични данни на Вергилий Кръстев...........................................800

1.   Сказание за человекът небесен...................................................................801
2.   Сказание за человекът земен.......................................................................802
3.   Голямото отклонение и съдбата на един лекар..........................................806
4.   Пашитни и оратни коне на Божията нива....................................................809
5.   Жътвата е готова, но ги няма жътварите на „Изгревът”.............................812
6.   Дървото на живота и дървото на познаване на Доброто
    и Злото в „Изгревът”................................................................................814
7.   Чествуванията на Георги Куртев и за град Айтос.......................................816
8.   Спирането и отменянето на концерта посветен на годишнина
    от рождението на Петър Дънов и слизането на
Всемировият Учител на Вселената – Беинса Дуно..............................818
9.   Как се воюваше срещу концерт-рециталите на „Изгревът” .......................819
10. Защо се включи и с. Мърчаево срещу „Изгревът”.......................................820
11. Как се провеждаше борбата срещу „Изгревът”............................................821
12. Кои са онези, които с брадва отсичат дървото............................................823
13. Оповестяване за интернет страницата на „Изгревът”
    – www.Izgrevat.com...................................................................................825

XIV. ПОСВЕЩЕНИЯ.............................................................................................828

1.   Мисли на Учителя Дънов от Съборни беседи, 1927 г.
– В: Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи
и живее. Т. 29. Снимки на Учителя Петър Дънов и
негови съвременници, последователи ; Пътят на ученика.
съборни беседи от Учителя дадени на учениците от
Всемирното Бяло братство при срещата им в гр. София, на
„Изгрева”, през лятото 1927 г. (фототип. изд.).
София: Житен клас, 2014. 732 с., 588 сн.
ISBN 978-954-9915-33-8............................................................................828
2.   Пророчеството на арх. Дина Станчева през 1993 г.
    след излизането на „Изгревът”, том І.....................................................838


XV. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА „ЧУДЕСАТА, ЗНАМЕНИЯТА
      И СВЯТИЯТ ДУХ”.
     Поздравления за концерт-рецитала на 28 март 2015 г.
     от брат Илия Чернев, от село Изворище, Бургаско)...............................839

1.   Килимчето.......................................................................................................840
2.   Огненият и светлинен стълб.........................................................................841
3.   Конската торба................................................................................................841
4.   Конската торба и концерт-рециталите.........................................................842
5.   Телескопа и далекогледа за Луната.............................................................843


XVI. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА 91 ПСАЛОМ И
       КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА И СМЪРТТА
       Поздравления за концерт-рецитала на 25 април 2015 г. ....................844

1.   Приемната на Учителя през 1926 г. ............................................................845
2.   Построяването на братския салон на Изгрева през 1927 г. ......................845
3.   Гоненията срещу Школата на Учителя Дънов и атакуването
    от войска на Изгрева...............................................................................846
4.   Бойната тръба................................................................................................847
5.   91 Псалом и колелото на живота и смъртта................................................848
6.   Защо си отстъпи мястото..............................................................................849
7.   Забраната на събора на Изгрева през 1928 г. ............................................850
8.   Гонителите на събора на Изгрева през 1928 г. ..........................................851
9.   Какъв изход бе намерен чрез 7-те Рилски езера?......................................851
10. Една изповед на съставителя на „Изгревът”...............................................852
11. Голямата заблуда в Айтос............................................................................855
12. Великият изпит на Всемировият Учител......................................................856

XVII. ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ ЗА ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ.
         ВЪЗПОМЕНАНИЕ......................................................................................857

Павел Василев си замина от земята.................................................................858
Сканиран материал
    Некролог - Скръбна вест.........................................................................861

Кой осигури снимките на „Изгревът”, том 31.....................................................862
Печатни грешки в „Изгревът”, том 30..................................................................866
Съдържание..........................................................................................................867

БИБЛИЯ. Виена, 1995, с. 961.

I ИОАННОВО ПОСЛАНИЕ, 4:6


ИЗГРЕВЪТ
на Бялото Братство пее и свири, учи и живее
ТОМ 31
Духът на Истината
и
Духът на Заблуждението
Сборник от деянията человечески на Изгрева,
след Школата на Учителя Дънов 1922–1944 годинаСъставител и редактор
Вергилий Николов Кръстев


Компютърна обработка на илюстративния и снимков материал
Вихър Ангелов Пенков


Компютърен набор
Полина Тодорова Петкова – от Видин
Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова – допълнителни текстовеоформление, предпечатна подготовка
Ефросина Ангелова-Пенкова

Издател
Житен клас, София, 2015
web site: httpwww.izgrevat.com

Печатница
Симолини, София