www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

КОНЦЕРТ - РЕЦИТАЛ


КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ

Начало 11 часа


ЧУДЕСА НА НЕБЕТО И ЗНАМЕНИЯ НА ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА
Сказание за времената, когато България се освободи
от 150 години Византийско робство и когато я освободи Небето
от 500 години турска робия


Фотоизложба

Снимки от „Изгревът...”, томове 11, 12, 29

Видеоматериал

Популярни клипове и снимки от поредицата „Изгревът …”


Музика

Църковно-славянски песнопения изпълнявани и на съборите
1909–1922 г., възрожденски песни, песни и музика от Учителя Дънов

Водещ: Явор Караиванов

    Парк-хотел “Москва”                             Начало 11 часа, събота
    Салон “Европa”                                              16 април 2016 г.


Вход свободен

  
ПОЯСНЕНИЯ
и бележки по темата на концерт–рецитала за 16.IV.2016


    1.    Сценарият е съставен от материали публикувани в „Изгревът ...”, том 11.
    2.    I част:   Как се освободи България от 165 години византийско робство.
          II част:  Защо България бе освободена след 500 години турска робия.
    3.    Музикалното озвучаване на концерта е от подбрани църковно-славянски песнопения изпълнявани и на съборите 1909–1922 г., възрожденски песни и песни на Учителя. Виж „Изгревът ...”, том 22, с. 782–797.
    4.    Посетете нашата интернет страница: http://www.izgrevat.com, от която можете да изслушате и свалите: 38 концерта, изнесени през периода 2004–2015 г.
    5.    Публикувани на сайта са и 8 филма (2008 г. – „Входовете на Агарта при езерата на Рила – Близнаци, Бъбрека, Сърцето и на Витоша, Бивака „Ел-Шадай”; 2009 г. – „Молитвеният връх”, „Изворът Ръцете”, „Изворът Махабур” и „Салоните”) с приложения – снимки с Учителя, както и 4 документални филма – записи на концерт-рециталите изнесени на 31.05.2008 г., 27.09.2008 г., 25.10.2008 г. и 29.11.2008 г.
    6.    Публикувани на сайта са и преводите на сценариите на концерт-рециталите посветени на Паневритмията (от 30.09.2006 г., 18.11.2006 г., 31.03.2007 г.) – на руски, английски, френски, немски, италиански и испански език, както и архивния филм за Паневритмията на оператора Георги Парлапанов, с музика на Филип Стоицев, в изпълнение на Весела Нестерова на английски език.
    7.    Съставител на поредицата „Изгревът” е д-р Вергилий Кръстев.
    8.    Последните издадени книги от поредицата „Изгревът” са:

том 29. Сборник снимки и беседи:
СНИМКИ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ И НЕГОВИ СЪВРЕМЕННИЦИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ; ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА (фототип. изд.). – 732 с., 588 снимки ; 32 х 23 см + 2 компактдиска. Обща цена: 40 лв.
Книгата се продава на концертите и на тел. 0883377904

Том 30. Сборник спомени и документи
САВА КАЛИМЕНОВ И ВИСОКИЯТ ИДЕАЛ

Том 31. Сборник спомени и документи
ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО

Сборник снимки и извадки от “Изгревът”
СЪБОРИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПРЕЗ 1926 ГОДИНА И 1927 ГОДИНА В СНИМКИ

    За контакт със съставителя на “Изгревът”:
    Тел.: (02) 944-79-53; web sitе: http://www.izgrevat.com