www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том VII

СЪДЪРЖАНИЕ
 

МАРИЯ МЛАДЕНОВА (6.I.1896, гр. Сливен – 29.I.1986 г.)

1. Братството в Сливен
2. Родовата карма
3. Ръководителят
4. Разцеплението
5. Борбите и методи за разрешаването им
6. Духовното предхожда материалното
7. Въплътяване
8. Костилката
9. Чужденецът
10. Името
11. Избор на професия
12. Скръбта и радостта
13. Женската форма
14. Целуване на ръка

15. Вихрушката

16. Миомата и слънчевите бани
17. Етажът на къщата
18. Гуляйджийство
19. Наблюдателят
20. Последният влак
21. Подхвърленото дете
22. Магията
23. Учителят пуска болшевиките на земята

ЛИЛЯНА МЛАДЕНОВА

24. Самолетната бомба и втората плоча

25. Докъде се разтегля един ластик

26. Университетски изпити
27. Заетият съпруг

Полк. ИЛИЯ МЛАДЕНОВ – (20.V.1893 г., гр. София- 4.III.1970 г.) / Мария Младенова

1. Счупеният полилей и разцепената китара
2. Денят на мобилизацията
3. Пленничество и предателство
4. Заключените дрехи
5. Уважението
6. Да те пързулнат на паркет
7. Полковият командир и мисията от небето
8. Разбунтуваният полк

9. Разговори на Илия Младенов с Учителя в с. Мърчаево

ЕЛЕНА КАЗАНЛЪКЛИЕВА

1. Пътуващият и пеещият проповедник
2. Писмо от Елена Казанлъклиева до Мария Младенова
3. Писма на Учителя Дънов до Елена Казанлъклиева

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДОБРЕВ – (1907 г., с. Горица, Поморийско-1992 г.)

1. Заселници на Изгрева
2. Екскурзия през 1929 г. до 7-те езера
3. Гоненията
4. На концерт с Учителя
5. Кой подписа договора в Крайова
6. Необикновени предсказания
7. Закупуване на братско място във Варна
8. Скъперничество
9. Бракът в Школата
10. Огради с бодлива тел
11. Кредит за десет години
12. Гарант и ипотека на къща
13. Никола Антов и Дантон
14. Видимата и невидимата братска каса
15. Мобилизираният войник се освобождава
16. Незарасналата фонтанела на главата
17. Завръщане на блудния син
18. Какво идва върху света
19. Приготовлението
20. Бомбардировката, която бе отменена
21. “Бъди готов”
22. Наместеният камък в човешкия двойник
23. Границата е свободна
24. Ясновидците и Школата на Учителя
25. Реставрация на чешмата в Тополица
26. Той присъствува навсякъде
27. Черни и бели братя
28. Или този, или онзи ще си замине
29. Опашката на дявола
30. Къде е Школата на Бялото Братство?
31. Двамата ученика
32. Все едно
33. Чайникът и предсказанията
34. Братя от време “Оно”
35. Последните дни и думи на Учителя

36. Пчелите и световната революция

37. Ученици за света и ученици за Школата
38. Благословената ръка
39. Истинският Учител
40. Учителят отговаря на незададени въпроси
41. Чуждите – вън в света
42. Двата свята – два морала
43. Младежкият клас и женитбата
44. Трудовите навици и методи на Учителя
45. Братският стол на Изгрева
46. Как и кога се играеше Паневритмията
47. Неосъщественото разпятие
48. Полковник Тодор Божков
49. Паша Теодорова
50. Къде е щукнала младежта?
51. Секта, философия или Школа

ДРАГАН ПЕТКОВ – (19.Х.1910 г., с. Долна Любата, Босилеградска околия-21.VIII.1992 г.)

1. Бягство към обетованата земя
2. Панталей Карапетров и гаранцията
3. Славчо Печеников и университета
4. Васил Бошков и смачканата оса
5. Георги Сотиров
6. Юрданка Жекова
7. Савка Керемидчиева и Добра
8. Катя Грива
9. Сестра Елеонора Русева

10. Котката и владиката

11. Никола Антов
12. Брат Руси
13. Тодор Стоименов
14. Иван Антонов
15. Брат Цеко от далеко
16. Петър Пампоров
17. Времето на злото и времето на доброто
18. Французите и Михаил Иванов
19. Мария Гръблашева
20. Олга Славчева
21. Лечение чрез вътрешната връзка
22. Бялата панделка
23. На лагер на Рила
24. Надписът на скалата при извора “Ръцете, които дават”
25. Песента “Поздрав на Учителя”
26. Вратите при Паневритмията
27. Лагерът при “Яворовите присои” на Витоша . Протокол

БОЯН АТАНАСОВ ЗЛАТАРЕВ – (14.ХI.1908, гр. Русе-22.V.1986 г.)

1.   Как строяхме Изгрева?
2.   Лодката на Рила
3.   Заканата

4.   Кой и защо хлопа на вратата на Учителя?

5.   Роднините

6.   Кой ще помете Салона?

7.   Спящите слушатели

8.   Препоръчителство
9.   Певиците

10. Изцеление
11. Женитбата
12. Строгостта на закона
13. Кой за какво се жени
14. Пиянството
15. Чамовите дъски, които трябваше скоро да ми потрябват
16. Писмо на Учителя до учениците
17. Божественият параход
18. Молитвата на ученика

СТОЯНКА ЦАНЕВА ДРАГНЕВА – (6.03.1915 г., гр. Трявна - ?)

1.   Първата среща и първото непослушание
2.   Колю Драгнев
3.   Коварната болест и вегетарианството
4.   Връзката с живия Господ
5.   Възстановената връзка с Бога
6.   Болести и страдания от миналото
7.   Място къщичка на Изгрева
8.  
Ръководство за Братството

9.   Окултният закон за наследството

10. Свинарникът
11. Продажба на имот
12.  Големият обиск на Изгрева
13. 
Грозната мома
14. Развръзката – в Ада и в Рая
Декларация 

ГРАДИ КОЛЕВ МИНЧЕВ – (22.VI.1912 г.,с. Габерово, Бургаско-12.VIII.1992 г.)

1.   Сирак и чирак –
2.   Нерадостно детство
3.   Янко-комуниста и Пею – цанковиста
4.   Лечители, ясновидци и фокусници
5.   Гуменки и часовник за Гради
6.   Чифлик и Братство
7.   Петър Филипов
8.   На път към Изгрева
9.   На работа в братската градина

10. Строежът на кухнята на 7-те езера
11. Барака за дом
12. Столовата
13. Двата хляба
14. Предсказанието на баба Хаджийка
15. Прераждане между славяните
16. Екскурзия със зидари
17. Войници – вегетарианци
18. Крадецът
19. Непознатият роднина
20. Мъглата
21. Цената на една целувка

22. Молитва за дъжд

23. И за Тебе ще пея

24. Кичур коса
25. Белгия ме зове
26. Калфата
27. Майсторите
28. Чичо Драган – дезертьора
29. В Русе и по Дунава
30. На Рила 1939 г.
31. Годеницата
32. Точната прогноза
33. Духовно подвизаване на Изгрева
34. Евакуацията
35. Мобилизацията
36. Първата фаза на Отечествената война
37. Учителят Си замина от този свят
38. Вила под наем
39. Игнат Котаров
40. Баба Гунка
41. Никому ненужен
42. Вегетариански стол на Изгрева
43. Летуване на Рила с Учителя
44. Неволи от лъжебратя
45. Време за равносметка
46. Лъжата и истината
47. Бележки към спомените на Гради Колев Минчев / Марийка Марашлиева
Заключение
 
АТАНАС МИНЧЕВ – (08.VIII.1914 г., с. Каменар, Бургаска област-29.V.1993 г.)

1. Вдовица и сираци от войните
2. Хвърковати деца
3. Как се записах чрез “другиго” в музикалното училище
4. Пари за таксата на отхвърления студент
5. Звучене на душите преди брака
6. Дрънкане на пиано
7. Гробар и конкурс за концерт-майстор

8. Шивач и музикант

9. С цигулка, с юмрук и с брадва към високият идеал
10. Общият таван на дома и трите пътя на идеала
11. Паневритмията и нейните порти
12. Дъновисти
13. За какво служеха зъбите на Учителя?
14. Музикантът, който търсеше друго съзвучие в живота си
15. Коста Гнатюк
16. Цигулката на Учителя и небесната хармония
17. Побойник и Божието възмездие

ИВАН АНТОНОВ (19.VIII. / 1.IХ.1899 г., с. Извор, Радомирско-29.Х.1964 г.) /
Тодор Ковачев – внук

1. Сирак и бездомник
2. Първа среща с Учителя
3. Затворникът
4. Иван Салонски
5. Колю Каишев, защитникът на правдата
6. Задачата с боровите дъски
7. Гуляйджий и войници
8. Изпитът на младите и старите
9. Конят при Диана Бад
10. Неизпълнената задача
11. Пророк Илия и брадвата
12. Астрология и френология на Изгрева
13. Изборът на цар

14. “Ти всички знаеш” 

15. Опашката на злото куче
16. Пост и мобилизация
17. Вестникарската защита
18. Кой е Наполеон
19. При възрастните приятели
20. Новото учение иска нови методи
21. Евакуация в Трявна
22. Дядо Благо
23. Братският съвет
24. Общата молитва
25. Дядо Благо си заминава
26. 
Методи Константинов
27. 
Брат Цеко от далеко
28. Една приказка и истинската развръзка
29. Цочо Диков – Ракитски
30. Приумиците
31. За гушата
32. Влад Пашов и двата пожара
33. Питката
34. Духовната трапеза
35. Обществената баня
36. Северният и южният Учител
37. Отводняващият канал
38. Висше образование и занаят
39. Великите композитори и космогонията на тяхната музика
40. Последната екскурзия
41. Ивайло и Александър Стамболийски
42. Побоят над Учителя
43. Кой къде заминава в онзи свят?
44. Истинската близост и вътрешната връзка
45. Ясновидците на Изгрева
46. Разграничаване и разпознаване 

ТЕМЕЛКО СТЕФАНОВ ГЬОРЕВ – (1.VI.1896-1.IV.1990 г.)

ПЪРВИ РАЗГОВОР С ТЕМЕЛКО НА 27.I.1978 г.

ВТОРИ РАЗГОВОР С ТЕМЕЛКО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 1978 г.

1. Петимата приятели – пияници
2. Дългият път към първата беседа
3. Болният Темелко

4. Гостът на дъщеря ми Косена

5. Косена съобщава за неочаквания гост

6. Убийството на сина и прераждането му

7. “Косъм от главата няма да падне”

8. Диспут със свещеника
9. Извинение
10. Възглавници за празни столове
11. Партийният билет
12. Любомир Лулчев
ТРЕТИ РАЗГОВОР С ТЕМЕЛКО, СЕПТЕМВРИ 1978 г.
РАЗГОВОР НА УЧИТЕЛЯ

СТЕФКА НЯГОЛОВА – (1.ХI.1903 г., гр. Бургас -19.II.1995 г.)

1. Кандидатът за женитба

4. Оздравяването на брат Неделчо
5. Ваксинирането на Величка
6. Бащинска грижа
7. Гушата
8. Отравяне
9. Плацентата
10. Отклонението на човека
11. Неполученото писмо
12. Планът за разрушаване на Изгрева
13. Тежкият съд

14. Ланецът
15. Просветлението
16. Сигнал за помощ
17. Помощта – с. 462
18. Учителят и Христа
19. 
Заминаването на Учителя
20. Стефка Няголова и Величка Стойчева
21. Бележки 

ВЕЛИЧКА КРУМОВА НЯГОЛОВА (27.VI.1941 г., гр. София)

22. Величка Стойчева и Стефка Няголова. Бележка на редактора
23. Писма на Учителя до Величка и Костадин Стойчеви
 

ЙОТКА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА – (22.V.1919, с. Врачеш-30.Х.1995 г.)

1. Запознаване с Учителя
2. Необузданият кон
3. Невидимият помагач
4. Видимият помагач
5. Богатството на богатите хора
6. Трите рождени сестри
7. Истинският хляб
8. О, Учителю благати
9. Най-бедния човек на Изгрева
10. На гости при Учителя
11. Възнесение Господне
12. Открит лист
13. Юрданка Жекова
14. Огради с тел

15. Мухлясалата Библия

16. Необикновеното лекарство

17. Кой ходи по въздуха

18. Големият дъжд на последния Петровден
19. Истинският Учител и лъжепророците
20.Целувание
21. Законът на справедливостта

ВАСКО ИСКРЕНОВ – (29.ХII.1899ст.ст., гр. Видин -1.VII.1993 г.)

1. Осиновяване

2. Първи срещи с Учителя

3. Павираният път
4. Грижа за ближният
5. Гръм от ясно небе
6. Колко е висок връх Мусала?
7. Германка за съпруга
8. Инфекциозната болест

9. Болното ухо
10. Непозволени снимки
11. Изповедта на Любомир Лулчев
12. Пророчества за съдбините на света
13. Окултистите от запада и Учителя
14. Нарушение на окултните закони
15. Снимките на Васко Искренов

16. Клеветите

17. Бурята над Търново
18. Притча за чувала с жито и въшката
19. Французи и италианци
20. Отцепниците
21. Отнемане на жизнения кредит
22. От къде не са дошли българите

АНГЕЛ ВЪЛКОВ – (14.ХI.1899 г., с. Горица, околия Поморийска1985 г.)

1. Първите събори за новодошлите
2. Пеню Киров – първият ученик
3. Новите спартанци

5. Откритият лист

6. Дървеното столче 

7. Студ и спартански живот
8. Кредиторите – отгоре и отдолу
9. Обсебване
10. Тръбата
11. Колко са учителите?
12. Размирните духове
13. Съдбата на братската градина
14. Змийското гнездо
15. Излети до Бивака
16. Слънчевият лъч
17. Дългият път
18. Царят и царицата
19. Правителствената криза
20. Благодарността на камъка
21. Силният и слабият
22. Караницата
23. Алхимията
24. Недоволството
25. Кога ще приключи войната?
26. Минералната вода
27. Старата братска градина
28. Прероденият син
29. Наследството
30. Изворът
31. Петелът
32. Жребият
33. Кои са безсмъртните?

34. Чудесата
35. На екскурзия с едните и с другите
36. Пробитият чайник
37. Задача в мълчание
38. Сестрата
39. Момче за всичко
40. Необикновена Паневритмия
41. Да побелееш от ядове
42. Човешкото и Божественото тяло на Учителя
43. Телеграфистът и телеграмата
44. Мястото на Учителя
45. Падналият ангел
46. Неосъществената сватба
47. Погледът на Учителя
48. Главоболие
49. По жиците за невидимия свят
50. Най-големият критик
51. Вълкът и болната овца
52. Прокудената
53. Разводното писмо
54. Вековната вражда
55. Разводът
56. Парясници
57. Младоженецът
58. Дългоочакваната среща / Вергилий Кръстев
 АНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА (6.VII.1923 г., гр. Хасково - ?)

1. Най-добрият хиромант
2. Императрицата
3. Хиромантът със седем жени
4. Бракът на Изгрева
5. Германският дух
6. Йордан Антов – учител по цигулка
7. Цигулка и булка
8. Родовата карма
9. Неосъществената среща
10. Заровеният един талант
11. Велик Дух и велик мъченик

ЮРДАНКА ЖЕКОВА – (1.I.1896, с. Калифарево, Велико Търновско-1.I.1978 г.)

Разказва Цанка Екимова

1. Благоуханието

2. Белите и черните братя

3. В Божествения храм

4. Беседа за сестрите

6. Драма във влака

7. Ръката, която искаше да стреля

8. За светците няма храна
9. Плесницата
10. Корито за пране
11. Братски къщи
12. Змията и новото учение
13. Изоставената колиба
14. Загубеният документ
15. Изчезналият плат
16. Вяра, надежда и любов
17. Пистолетът
18. Бели и черни братя
19. Баба – акушерка
20. Д-р Иван Жеков –
21. Разговор с Учителя

ЮРДАНКА ЖЕКОВА  Разказва Радка Левордашка

1. Първи духовни сбирки
2. Посещение при г-н Дънов в хотел “Лондон”
3. Дрехи за бедните
4. Просякът
5. Първият събор
6. Постът и мирото
7. Първата Школа
8. Добра и Савка
9. Къщната помощница Петранка
10. Пистолетът на офицера
11. Движещият се триъгълник
12. Глобата
13. Сляпото дете
14. Арест във влака
15. Пътуване по влака
16. 91 Псалом
17. Изгревът и земята Ханаан
18. Чаршафите
19. Разместените книги
20. Деца за осиновяване
21. Задача с мълчание
22. Тиквите –
23. Жито за посев
24. Змийската отрова
25. Чужденци – гости на Рила
26. Словото на Учителя
27. Болната сестра
28. Коприва за обяд
29. Скромният квартирант
30. Козунакът
31. Мястото на Учителя
32. Братското лозе в Търново
33. Евакуацията
34. Пълната кошница
35. Циганинът
36. Скъпоценният камък

37. Владиката

38. Белият облак

39. Дневникът на Учителя

40. Из дневника на Учителя

41. Среднощна екскурзия
42. Военната книжка
43. Освободеният престъпник
44. Обредните хлябове
45. Гръмотевицата
46. Петте часовника
47. Старият и новият свят
48. Среднощни гости
49. Домът на Юрданка
50. Цветана Симеонова
51. Методий Шивачев
52. Истинският комунизъм
53. Военната блокада
54. Небесната Паневритмия55. На път за страната Ханаан

56. Писма от Учителя до Д-р Иван Жеков

ЛЮБКА ХАДЖИЕВА – (5.VIII.1913 г., гр. Варна-18.V.1997 г.)

1. Върнатият годеж
2. Среща със Словото на Учителя
3. Първата среща с Учителя
4. На екскурзия до Черни връх
5. Забравеният въпрос
6. На среща с Учителя
7. Машинописка, учителка и поетеса
8. Писма от Боян Боев

АНИНА БЕРТОЛИ – (28.I.1912-2.VII.1989 г.)

1. На път за търсене на Учител
2. Среща с Учителя
3. Първи групи в Италия
4. Първата група в Париж
5. Михаил Иванов в Париж
6. Списанието “Житно зърно” – “
LE GRAIN DE BLE”
7. Астроложката
8. Биографията, която не се написа
9. Съдбата на едно списание и нещо друго

10. Паневритмия в Париж

11. Лъжеучителят Михаил Иванов
Цената на опорочението / Вергилий Кръстев
12. Занаят за прехрана
13. Майката Лучия
14. Взаимопомощта
15. Условия за работа – с. 670
16. Причастието – с. 670
17. Покръстването

МАРИЕТА БЕРТОЛИ (28.VIII.1916 г., гр. Пловдив - ?)

1. Хвърленият зъб – хвърлен камък – посадена мечта
2. Железните и медни врати

3. Концерт на Изгрева
4. Цигуларят ще отива войник
5. Избор на професия
6. Снимката до камъка
7. Силата на астрологията
8. Като войн на Бялото Братство
9. Заветната мечта
 

КРУМ БОЖИНОВ (30.ХI.1912 г., гр. Петрич - ?)

1. Така работи Учителят
2. Димитър Звездински
3. Изпит по женитба
4. Веска Козарева
5. Ясновидката Ванга и Михаил Иванов
6. Боян Боев
7. Любомир Лулчев
8. Комунистите и бъчвата

9. На Рила
10. Преживелици
11. Възпоминание / редактора на “Изгревът” Д-р Вергилий Кръстев
Декларация
Писмо на Учителя

Бележки към снимките на том VII
Забелязани грешки в том VI на “Изгревът”

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

ГЛАВЕН СЪТРУДНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН МАШИНОПИС

Марийка Марашлиева

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Величка Халембакова

КОМПЮТЪРЕН КОНСУЛТАНТ

Стефан Кръстев
 
София
1997