www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том IX

СЪДЪРЖАНИЕ
 

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА – (21.VII / 03.VIII. нов стил/1899 г., с. Свиница - Югославия - 02.III.1990 г. в 23.45 ч.) 

1. Родена в робство под пътеводна звезда и освободена чрез Дух и Слово – Летопис: (1970-1987 г.).

Магнетофонен запис от Вергилий Кръстев

Предговор (въведение) / Д-р Вергилий Кръстев

Протокол

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА. Магнетофонен запис от Вергилий Кръстев 1970-1987 г.

1. Родена в Македония под робство

2. Дългият път до Учителя Дънов

3. Беседите в началото

4. ул. “Опълченска” № 66

5. Първите стенографи на Учителя

6. Първите ученици

7. Съборът през 1922 г. в Търново

8. Спиране на събора в Търново – 1915 г. от генерал Радойков

9. ул. “Оборище” № 14 и първият “Изгрев”

10. “Параходът”

11. Братските обеди и вечери

12. На концерт с Учителя

13. Първите екскурзии на Витоша

14. Задачите на Витоша

15. Екскурзии до Мусала

16. Първото изкачване на 7-те Рилски езера

17. Откриване на извора “Ръцете”

18. Молитвеният връх

19. Излети от лагера към околността

20. “Параходът”

21. Устройване на селището “Изгрев”

22. Жилището на Учителя

23. Съборите в София

24. Начални години на Школата

25. Задачите в класовете

26. Спуканата стомна

27. На Мусала

28. На Черни връх

29. Братски стол за хранене

30. Побоят през 1936 г.

31. Устройство на лагера на Рила

32. Обходата на Учителя

33. Латвийската група

34. Храната на Учителя

35. Стенографите на Учителя

36. Бомбардировките и Мърчаевските несгоди

37. Учителят е болен

38. Началото на стенографите

39. Паша Теодорова

40. Савка Керемидчиева

41. Стенографските стаи и бараки

42. Животът ни в “Парахода”

43. Учителка в село Макоцево

44. Боян Боев

45. Как се стенографираше?

46. Опит за организация в Школата

47. Бракът

48. Външен и вътрешен морал

49. Първият дом на Учителя

50. Величко Граблашев

51. Гостувания

52. “Школата” на чичо Дончо

53. Постът в Школата

54. Брат Ради

55. Николина Балтова

56. Библията

57. Отходното място –

58. Пивницата дими, съборът свети

59. Приемната стая

60. Беседи за сестрите

61. Комуните

62. Списанието “Житно зърно”

63. Беседите се подготвят за печат

64. Защо не се направи запис на гласа на Учителя?

65. Песните на Учителя

66. Как се създаде Паневритмията?

67. Балтова ме наказва

68. Отводящият канал в Школата

69. Да се определиш навреме

70. Анастасия Янакиева

71. Мара Белчева

72. Дядо Благо

73. Иван Антонов

74. Иван Радославов

75. Георги /Жорж/ Радев

76. Бертоли

77. Анриета Маркова

78. Ревност духовна

79. Образът на ученика

80. Изборът към Божественото

81. Братя и сестри в единомислие

82. Д-р Иван Жеков

83. Скандалът с Белеви

84. Дядо Ради

85. Последните дни в Мърчаево и в София

85а. Последните дни на Учителя

86. Избор на Братския съвет

87. Стилизиране на беседите и лекциите

88. Просветният съвет и Паша

89. Спорове за книгата “Учителят”

90. Спорове за песните –

91. Толерантност към какво?

92. Вещите на Учителя

93. Никола Антов

94. Сродниците на Учителя

95. Чуждите пари

96. Интерниран в хотел “Лондон”

97. Методите на Учителя

98. Задачи и упражнения

99. Братският стол

100. Боян Боев

101. Любомир Лулчев

102. Вътрешният път на ученика

103. Окултни опити

104. Бракът в Школата

105. Обходата на Учителя

106. Работа върху старите недъзи

107. “За дрехите Му хвърлиха жребие”

108. Вещите на Учителя

109. Бомби и камъни

110. Свещенодействие към Словото

111. Каталогът на Словото на Учителя Дънов / Бележки на Д-р Вергилий Кръстев

112. Царят и Лулчев

113. Работа с едно око

114. Вързан отдолу, отвързан отгоре

115. Оставен на кармата си

116. Присъствието и на двете ложи на “Изгрева”

117. Мория на “Изгрева”

118. Родовата карма

119. Двата пътя

120. Задача от духовната група

121. На две места завързана

122. Смехът на Учителя

123. Женените в Школата

124. Школите на Учителя

125. Изгонените от Изгрева

126. Учител и ученик

127. Снимките с образа на Учителя

128. Резюме на един живот

129. Побоят срещу Учителя 1936 г.

130. Отделното място на Рила

131. Задачи на Бивака “Ел Шадай”

132. Плачът

133. Художниците на Изгрева

134. Излети от Мърчаево

135. Новите проповедници

136. Учителят имаше чистотата на дете

137. Опорочението на Високия идеал

138. Похождения – явни и потайни

139. Скандалът за първите места

140. Парите за печат

141. Облаци закриват небето над Изгрева

142. Животът на Рила

143. Образи възможни и невъзможни

145. Мястото на Баучер – селището Изгрев

146. Бивакът на Витоша “Ел Шадай”

147. Чешмата на Рила

148. Паневритмия на Рила

149. Един ден на Рила

150. Как се шиеха палатките?

151. Чужденците на Рила

152. Възкресението след побоя 1936 година

153. Условията на Учителя през 1936 година

154. Условията на Учителя

155. Учителят търси учениците Си

156. Ученикът търси Учителя си

157. Учителят и ученикът, който пазеше тялото Му

158. Ученикът трябва да познае Учителя си

159. На буйният кон му сложиха букаи

160. Лулчев се впряга в чужда кола

161. Кармични връзки и развръзки

162. Разплащане на кармата

163. Кармичната развръзка

164. Заключените сърца

165. Слънчогледите узряват наесен

166. Религиозно и ученическо съзнание

167. Грешки и прегрешения

168. Наследници, проповедници и последователи

169. Как се печаташе Словото

170. Учителят и моралът в Школата

171. Кафеджийство и ясновидство

172. Изкривеното съзнание и магнетичната обвивка

173. Недовършената и развалена работа за Господа

174. На Изгрева бяха образи всевъзможни и невъзможни

175. Екскурзии до Рила

176. Последните екскурзии

177. Задачите в Школата на Учителя

178. Първата екскурзия

179. Доверие и недоверие

180. Вещите на Учителя

181. Лагерът на Вада – 1970-1975 година

182. Цената на една кореспонденция

183. Равносметката на един живот

184. Художници на Изгрева

185. Хороскопът на Елена Андреева

Документи на Елена Андреева

 
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
2. ОБРАЗЪТ НА УЧИТЕЛЯ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ

Бележки към “Образът на Учителя” / Магнетофонен запис от Вергилий Кръстев

 
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
3. МОЯТ РОМАН

         Бележки към “моят роман” / Магнетофонен запис от Вергилий Кръстев

Писма на Паша Теодорова до Елена Андреева

Писма на Савка Керемидчиева до Елена Андреева

Писма на Елена Андреева до Любомир Лулчев

Писма на Невена Неделчева до Любомир Лулчев

Ясновидството на Любомир Лулчев

Развръзката във всеки роман

 

4. ЗАПИСВАНЕ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО. Магнетофонен запис от Вергилий Кръстев

I. Подготвителен период от 22 години - /1900 – 1922 г./

II. Отваряне на Школата и записване Словото на Учителя

III. Как се подготвяше Словото на Учителя за печат?

IV. Животът ни в “Парахода”

V. Построяването на Салона на Изгрева

VI. Отпечатването на беседите

VII. Редактирането Словото на Учителя Дънов

VIII. Условия за живот на Учителя Дънов

IХ. Учителят Си заминава

Х. Животът на Братството в новата епоха

ХI. Бележки към записването Словото на Учителя – въпроси и отговори

ХII. Мисли на Учителя /от тефтерчето на Елена Андреева/

ХIII. Как се издаваше списание “Житно зърно”?

 

ДУХЪТ НА ИСТИНАТА В СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ, ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ – БЕИНСА ДУНО И ДУХЪТ

НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО В ЕЗИЦИТЕ И ДУМИТЕ НА ЧЕЛОВЕЦИТЕ ЗЕМНИ / д-р Вергилий Кръстев

I. Кой, как и защо се промени и редактира “Изворът на доброто”. Бележки

II. Свещените думи на учителя. Бележка

III. Как се защищава оригинала на Учителя Дънов. Бележка

IV. Как действуват Духът на заблуждението и на разрушението

V. Защо не се издава още истинската Паневритмия

VI. Промяна на Словото на Учителя Дънов
и подменянето му с литературни разработки – 16.Х.1998 г.,петък, София

VII. Каква е съдбата на четирите копия оригинални дешифрирани беседи и лекции
на Учителя Петър Дънов след 1944 г.?. 17.Х.1998 г.

VIII. Съдбата на архива на Анина Бертоли

IХ. Продължение за съдбата на архивите на Анина Бертоли в семейство Гобо – Франция

Х. Развръзката

ХI. Какво има в Държавния архив?

ХII. Какво е общото впечатление?

ХIII. В какво се заключава редакцията на Паша Теодорова на оригиналното Слово на Учителя Дънов?

ХIV. Доказателства за промяна Словото на Учителя Дънов

ХV. Доказателства и факти за промяната, подправянето и
подменянето Словото на Учителя Дънов / Д-р Вергилий Кръстев, Ефросина Ангелова Пенкова

Кой те е изпратил?

Двата триъгълника на черната ложа в България

Дяволът и неговите два крака – единият му крак в София

Дяволът и неговите два крака – вторият му крак в провинцията. Свинарникът в Стара Загора

Духът на Истината и Духът на заблужданието над Казанлък

Протокол

Вторият крак на дявола тъпче и на другите места – женихът

Пред новата епоха

Мисли от Учителя за българите и за България

Кой и къде трябва да съхранява Словото на Учителя Дънов

Как трябва да се изучава музиката на Учителя Дънов. 29.III.1999 г.

 

Забелязани грешки в “Изгревът”, том VIII

Забележка на редактора Вергилий Кръстев

 

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

ГЛАВЕН СЪТРУДНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН МАШИНОПИС

Марийка Марашлиева

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Яна Петрова Попянева
КОРЕКТОР
Ефросина Ангелова-Пенкова

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА

Вихър Пенков
 
София
1999
 

печатница: Абагар ООД – Велико Търново