www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том X

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЕОРГИ КУРТЕВ - (3.III.1870г. - ?)

ЖИВОТОПИС / Георги Събев

1. Закуски и уроци
2. Георги като чираче
3. Георги изпуснал виното
4. Торба с пари в с. Скалак
5. Туркинчето Гюлсюм си търси жених
6. Санитарната школа
7. Запознаване с Библията
8. Отмъщението
9. Запалили кошарата му
10. От враг – приятел
11. Твоето място не е тук
12. С пушка или библия
13. Начало на духовно пробуждане
14. Изявлението на пророк Елисей

15. Първата сказка по френология

16. Втората сказка по хиромантия

17. Отказ от тютюнопушене

18. Последният сеанс в Айтос – 1912 г.

19. Първата беседа в Айтос

20. Запознаване с вегетарианството
21. Огнената риза
22. Ето човекът
23. Солунската песен
24. Как си дошъл
25. Трите хляба от Скопие
26. Този хляб ти ще го раздаваш
27. На гости в село Изворище
28. Уволнен по съкращение

29. Решили да бият попа

30. Намерената кесия
31. Да живееш за истината
32. При болно дете
33. Молитвата на туркинята
34. Пет минути преди дванадесет
35. Ясновидката Кортеза в Айтос
36. Влакът, спрян в полето
37. Истинският човек
38. Помощза бедната вдовица
39. Гледай, нагледай му се
40. Поканен за събор
41. Помоли се сърдечно
42. Кой да бъде ръководител
43. На изпит за двадесет години
44. Разкаяла се
45. Необикновеният гост
46. Изчезналата бяла риза
47. Святият човек, файтонът и Мустафа
48. От кое да се откажа – от момата или от идеите?
49. Коя жена да се изпъди – на бащата или на сина?
50. Строежът на Заслона и смачканият пръст
51. Ти кога си тъкал?
52. Пари за нови дрешки
53. Остави ли колата
54. Чартленската вода
55. Молитвата на бадемчето
56. Зестратана брат Куртев
57. Помагай на по-слабия
58. Загубените пари
59. Дъждът
60. Ако бях на твоето място
61. Край брега на Черно море
62. Колики в стомаха и храна от любов
63. Радостта на покойницата
64. Как брат Куртев му помогнал
65. Пословична откровеност
66. Как да ни познавате
67. Невидимите и видимите пътища
68. Как работеше брат Георги Куртев
69. Дясната ръка на Георги Куртев – брат Божил Иванов
70. Двата портрета на Георги Куртев
71. Последното слово на брат Куртев
72. Първите му сподвижници
73. Кратки сведения за раждането на духовните групи и кръжоци в града и съседните околии
74. На брат Георги Куртев
75. Изпращане
76. Георги Куртев

ГЕОРГИ КУРТЕВ И ИСТИНСКОТО ПОДВИЗАВАНЕ В БОГА / Мария Тодорова

1. Слово за Георги Куртев по случай една година от заминаването му
2.
Георги Куртев
3. Истинското подвизаване
4.
Изпитът
5. Религиозно и духовно съзнание
6.
Души в почивка

ГЕОРГИ КУРТЕВ И БОЖИЕТО ИЗЯВЛЕНИЕ / Борис Николов

1. Божието изявление
2. Наряд за Петровден – Денят на Учителя

ИСТОРИЯ НА БРАТСКАТА ГРАДИНА В АЙТОС – (1920 – 1984 г.) / Георги Събев

1. Предисловие

5. Тръгване за Паспалата

7. Съборен ден или панаир на суетата

8. Първата и последна беседа на Паспалата

9. Слизане от върха

10. Разговор при лозарската чешма

11. Дялба и дарение

12. Първите дни на градината
13. Основи на сградата
14. Устройство на братската градина
15. Установяване на брат Куртев на братската градина
16. Разширяване на сградата на братската градина
17. Каква е задачата на братската градина?

АЙТОС – БРАТСКАТА ГРАДИНА - 12 ЮЛИ – ПЕТРОВДЕН, 1968 г. / Сава Калименов 

1. Денят на Учителя
2. Братската градина, 14 юли 1968 г.
3. Паневритмията
4. Поздравленията

ИСТОРИЯ НА ЧЕШМАТА – ПАМЕТНИК В СЕЛО ТОПОЛИЦА / Георги Събев

1. Село Тополица – Кавак Махле
2. Първите заселници
3. Кайнакът под стария дъб
4. Организация на работа по строежа на чешмата
5. Промяна на общественото мнение
6. Подготовката
7. План и устройство на чешмата – паметник
8. Завършване на чешмата

СКРИТИТЕ СИЛИ В НАРОДА. ЧЕШМАТА В ТОПОЛИЦА / Боян Боев – с. 89

Песен за Тополица / Сава Калименов
Съкровищата на Тополица
Из тефтерчето на Георги Куртев

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ГЕОРГИ КУРТЕВ

ПИСМА НА ПРИЯТЕЛИТЕ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ – с. 107

1. Покана за събора през 1912 г. в Търново
2. Писмо на Петко Гумнеров до Георги Куртев – гр. Айтос
3. Телеграма на Георги Куртев от гр. Чорно до Айтос
4. Писмо на Петко Гумнеров до Георги Куртев
5. Покана за събор до Георги Куртев от Учителя Дънов, 1914 г.
6.
Писмо на Петко Гумнеров до Пеню Киров, Бургас, наряда 1913 г. с молба да бъде изпратен на Георги Куртев, Айтос
7.
Писмо на Пеню Кировдо Георги Куртев
8. Писмо от Пеню Киров до Георги Куртев
9. Писмо на Петко Епитропов до Георги Куртев
10. Заповед за службата, дадена от Учителя П.К.Дънов на 2.ХI.1913 г.
11. Писмо на Учителя Дъновдо Пеню Киров – Бургас, който прави преписа и го изпраща на Георги Куртев – Айтос
12. Пощенска карта на Петко Епитропов до Георги Куртев
13. Писмо на Петко Епитропов до Георги Куртев

ПИСМА НА УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ДО ГЕОРГИ КУРТЕВ И НА ГЕОРГИ КУРТЕВ ДО УЧИТЕЛЯ

14. Писмо на Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

15. Телеграма до Учителя П. Дънов – с. 116

16. Писмо на Георги Куртев до Учителя Дънов

17. Писмо на Учителя Дънов до Георги Куртев

18. Заповед за отпразнувание духовната Нова Година, която става на 9 март всяка година

19. Телеграма на Георги Куртев до Учителя

20. Писмо на Учителя до Георги Куртев

21. Писмо на Учителя

22. Картички от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

23. От Учителя за Георги Куртев

24. Картичка от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

25. Писмо на Учителя Дънов

26. Написано от Учителя Дънов

27. Написано от Учителя Дънов

28. Писмо от Учителя Дънов до Георги Куртев

29. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

30. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

31. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

32. Писмо на Георги Куртев до Учителя Петър Дънов

33. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

34. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

35. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

36. Писмо на Георги Куртев до Учителя Петър Дънов

37. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

38. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

39. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

40. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

41. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

42. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

43. Писмо от Учителя Петър Дънов до Георги Куртев

СРЕЩИ, СЛУЧКИ, СПОМЕНИ С УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ НА ИЗГРЕВА / Георги Събев

Предисловие

1. Къде е Изгревът
2. Запалените лампи
3. Уставът на Братството

4. Моята печка

5. Видението на детето
6. Малкият приятел
7. Ти всичко знаеш
8. Изгонен от затвора
9. Трите будилника
10. Ясновидецът от Индия
11. Търпението на Учителя
12. Белият петел
13. Простият и ученият
14. Случаят в Арбанаси
15. Шапката на Учителя
16. Блокада

17. Верка и губерка

20. Снегът на Витоша

21. В клетката на лъва

22. За благодарността

23. Лошото писмо на добрия приятел

24. Като теменужката

25. Учителят за проповедничеството

26. Телепатията на Учителя

27. Помирили се

28. Магическо лекуване

29. Хиляда метра вяра

30. Да си подрънкаме

31. Рокля в печката

32. Нелегално събрание

33. Гледай високо

34. Ученикът не предизвиква

35. Друг случай за несъобразителност

36. Изгубеният ключ

37. Втори случай със загубения ключ

38. Извеяната

39. Напредналата сестра

40. Журналистът при Учителя

41. Друг случай за доказателство

42. С кондурите

43. Като индийски мъдрец

44. Изпълнено обещание

45. За обяд коприва

46. На обяд при бедните

47. Бобеното зърно

48. Кибритената клечка

49. Двамата учители

50. Дванадесет учители

51. Трите круши – с. 151

52. Чайникът на Учителя

53. Чергата от ул. “Опълченска” 66

54. Поискал доказателство

55. Левитация

56. Опит на левитация /повдигане във въздуха/

57. Елевация на Изгрева

58. Лекуване на ангина

59. Влакът спря на полето

60. Трите бележки

61. Разтоварване

62. Да се върне

63. Няма да замине

64. Сърцето на Учителя

65. Болна от дезинтерия

66. Учителят на Витоша

67. Великанът в езерото

68. Цеко от далеко

69. Ако дадеш път

70. Ще настанат времена

71. Подареният петел

72. Великият Учител

73. Пликът

74. Вече да не идваш!

75. Лекуване без лекарство

76. В пелени

77. След четиридесет дни

78. Двете сестри

СРЕЩИ, СЛУЧКИ И СПОМЕНИ С УЧИТЕЛЯ НА ИЗГРЕВА – БЕЛЕЖКИ И ДОПЪЛНЕНИЯ /магнетофонен запис от съставителя на “Изгревът” Д-р Вергилий Кръстев/ - с. 163

В ЦАРСТВОТО НА СПОМЕНИТЕ С УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ ОТ ИЗГРЕВА / Георги Събев

/магнетофонен запис през 1987 – 1988 г. от Вергилий Кръстев

1. Как се става вегетарианец
2. Съборите в Търново
3. На Изгрева
4. Неделчо Попов
5. Съборите на Изгрева
6. Как се развързва кармичния възел
7. Невидимите помагачи
8. Откачваш се от трън, та се закачваш на глог
9. Как действува разрушението?
10. Невидимата сила
11. Съборите на Изгрева
12. Как ще се проповядва новото Учение?
13. Живата вода на Изгрева
14. Как се направляват разрушителните сили
15. Как може общество без устав?
16. Образи от многоцветната поляна на Изгрева
17. Истинският Учител
18. Небесното покровителство
19. Журналистика
20. Летящото килимче над Изгрева
21. Святото име на Учителя
22. Вътрешната мистична връзка у човека
23. Творчеството на Георги Събев
24. Покровителството на Учителя
25. Наказанието за богохулство
26. Божието благоволение
27. Иван Толев
28. ГеоргиКуртев – духовно подвизаване
29.
На събор в Айтос- ден Петровден – 12 юли 1959 г.
30. За сборника “Живопис на Георги Куртев”
31. Свършената работа
32. Генчо Алексиев
33. Генчо Алексиев – художник – пейзажист
34. Колонията в Мъглиж
35. По пътя на ветераните
36. Родословното дърво
37. Из царството на спомените

ПРЕД ПРАГА НА ЗАГАДЪЧНОТО – СЛУЧКИ, СЪНИЩА, ВИДЕНИЯ, ПРЕДЧУВСТВИЯ
/ Събрал и записал Георги Събев, Бургас, 1960 г.

1. Начко се стъписал
2. Пробуждането на брат Владимир
3. Изпит
4. Един малък опит
5. Загубила се в Рила
6. Чутата молитва
7. Отмъщение на покойника
8. Пробуждането на тепавичаря
9. Нито без молитва, нито без мотика
10. Чувал със сол
11. На гладен пари не вземай
12. Лекарство, дадено чрез сън

13. Пробуждане от летаргия

14. Тошко иде

15. Той вече няма да те принуждава

16. Двете предсказания

17. Законът на даването

18. Измамили го духовете

19. Иди при другарката си

20. За просията и просяците

21. Спасил пчелите от пожар

22. Изяж питката и ще оздравееш

23. Колет за Учителя

24. Бягай, спасявай се

25. Двете сестри на гробищата

26. Господи, с Тебе леко се живей!

27. Среща с Учителя

28. Адвокатът от Търново

29. Да направиш жертва

30. Тринадесет осъдени

31. Как бе спасен животът ми

32. Бай Нико и 91 Псалом1

33. Отказала се, но пострадала

34. Бай Киряк и ябълките

35. Петте греди – опори на учението

36. Кришнамурти за Учителя

37. Тагоре за Учителя

38. Щайнер за Учителя

39. Великият Учител в България

40. Идете в България

41. Дядо Филип и влака

42. Дядо Филип и дъждът

43. Протогеров и Учителят

44. Не бой се, момчето ще оздравее

45. Недей плака, а се моли

46. Концерт и вдъхновение

47. Акордеонист без акордеон

48. Днес ще ме убият

49. Двете деца и гръмотевицата

50. Гледай, ще видиш истината

51. Опитът на сестра Василка от Варна

52. Приятел на истината

53. Заключената врата

54. Влак по минирана линия

55. Как Учителят ме излекува

56. Стопила се буцата в корема

57. Обгореният от бензин спасен

58. Изпит на смелостта

59. Формулите

60. Турците искат дъжд

61. Сбъднатият сън след два часа

62. Два черпака супа

63. Устрой екскурзията ни

64. Направете една жертва

65. Как брат Пеню получил помощ

66. Овчар – учител по честност

67. Урок по честност

68. Влияние на лошите мисли

69. Клетвата на майката

70. Да идеш, да се не върнеш

71. Бог да те благослови

72. Влязох болен, а излязох здрав

73. Както казваш, така да бъде

74. Утре ще вали –

75. Учителят е навсякъде

76. Как атеистът повярвал

77. Молитва за лошия съпруг

78. Стая за Учителя

79. Лек от Учителя

80. Една диня вместо две

81. Кажете на Учителя, че ни трябваш

82. Отстъпила си реда

83. Среща между Георги Димитров и Учителя

84. Телеграма от Москва

85. Избягала от болницата за матура

86. Дрехи с намалени цени

87. Гъби за Учителя

88. Какво да правим с децата

89. Ако има Бог, да ме порази

90. Махнете иконата

91. Овъгленият покойник

92. Обрал пеленаче

93. Камшикът на природата

94. Жестокият облог

95. Отложи пътуването си

96. Заровеното богатство

97. И друг път така да правите

98. Операция насън

100. Мирът иде

101. Как Жеко бе спасен
102. Спомен от миналия живот
103. Рекох, вече няма да гърми
104. Аз вече дойдох
105. Под крилото на съдбата
106. Отплата с огън
107. Лекуване на разстроен стомах
108. Ако не беше петък
109. Сънят на Петър Тихчев

110. Първата ми среща с Учителя
111. Идете при Учителя

112. Вечеря по случай загубата
113. Платено му десетократно
114. Добрият пророк
115. Излекувана от рак
116. Да се преселя ли на Изгрева?
117. Гъбички в гърлото
118. Как небето работи?
119. Христос ме излекува
120. Преди евакуацията на Мюнхен
121. Гледай и размишлявай
122. Поисканата помощ
123. Бягай, скалата пада
124. Разплатил дълговете си
125. Добрият урок
126.След тридесет и девет години
127.Откраднатите документи
128.Избегната катастрофа с влака1
129.Излишният човек
130.Малкото добро
131. Сън, който предсказва
132. Спасен от арестуване
133. Тримата професори при Айнщайн
134. Носена от Духа
135. Първата ми опитност с Учителя
136. Късите гащи на Игнат
137. Кой говори в теб?
138. Татко, жива съм, здрава съм

139. Чудото в Айтос

140. Разговор през разстояние

141. Шаранът на събор

142. Къде са парите?

143. Игнат върнат от смърт

144. Да изядем шопара, че тогава

145. Пошегували се

146. За благодарността

147. По какво се различават

148. Без раници

149. Идва глад

150. Раздайте го

151. Ако видя, ще се усили вярата ми

152. Опитност на Младен Попов

153. Как бе спасен животът ми

154. Подпиши декларация

155. Стоте зелки

156. Толстой или Учителят

157. Отслужил с чужди пари

158. Четири категории хора

159. Четири вида души

160. Виждането на Ледбитер и на Учителя

161. Учителят за Николай Райнов

162. Николай Райнов за Учителя

163. Стани прав, дишай дълбоко

164. Среща на Александър Стамболийски с Учителя

165. Чавдар ще си дойде

166. Заместникът на Учителя

167. Всяко зло за добро

168. Ти знаеш ли колко ми струваш?

169. Учителю, защо избрахте България?

170. Златен век за България

171. Помачкани от камион

172. Майко, огладнях

173. Как Тошко стана бял брат

174. Мост между два свята –

175. Защо отидох в Мърчаево?

176. Запознаването ми с Учителя

177. Топъл хляб на планината –

178. Силата на добрия пример

179. Доброто оръжие

180. Върнат от смърт

181. Ако е рекъл Бог

182. Погача за Учителя

183. Учителю, не почвай

184. Загадъчното лекарство

185. Как си излекувах коленете

186. Награда за сторено добро

187. Сън преди операцията

188. Масло за Учителя

189. Награда за непослушание

190. Възмездие

191. Без лична карта

192. Получих отговор чрез сън

193. Чудното излекуване

194. Отгатнал какво ще го питат

195. Отплата или случайност

196. И зверовете го познават

197. Скъпоценност за пазене

198. Едно единствено изключение

199. Комисия по ставането

200. Двете опушени тухли

201. Прокълнатият

202. Как своите се познали

203. Ето това е твоето брашно

204. Когато животът ни е застрашен

205. Овчарят и бурята

206. Как една сестра изпълнила Словото

207. Банкнота от невиделица

208. Брат Киряк и ябълките

209. Едно духовно раждане

210. Спасен от гладна смърт

211. Ти нали знаеш пътя, защо търсиш другар?

212. Сладко за Учителя от сестра Радева

213. Поука от страданието

214. Пазач на лагера

215. Силното желание

216.Мъката на една сестра
217.Двете стотинки
218.Половин лев в заем на бедния човек
219.Няма да остане камък върху камък
220.Лекуване на слабо зрение
221.Излекуван от простуда
222.Метод за усилване на зрението
223.Първата в ятото

224.Чаша с отрова

225.Тримата професори и Учителят

226.Господ мед не яде

227.Златната чаша

228.В тъмна нощ сред реката

229.Лошите кучета

230.Да се помоли за сетен път

231.Аз съм Учителят

232.Как Иларионов бил спасен?

233.Мълчалив разговор

234.Той вече няма да пие

235.С царския влак

236.Чутата молитва

237.Паднала бомба

238.Куче пазач

239.Лекуване на лумбаго

240.Молитва за болното дете

241.Поискали доказателство

242.Купете си цигулка

243.Спасен от самоубийство

244.За благодарността

245.На една жетварска бригада

246.Първата ми среща с Учителя

247.Задача за безстрашие

248.Как си се оставила

249.Утре за обяд овнешко

250.Поръчението на Учителя

251.На път за Мусала

252.Когато се хули Словото

253.Как майка ми намери Учителя?

254.Синът на Норка –

255.Кой е Учителят?

256.Поети – медиуми

257.Как намерих Учителя

258.Изцеряването дете на Апостолидис

259.Бертоли при Учителя

260.Спомени за Д-р Миркович

261.Как доброто отваря път

262.Да чакаме влака –

263.Събудила се вдървена

264.Сънят на ловеца

265.На екскурзия без пет пари

266.Сънят на дядо Никола

267.Една душа се ражда

268.Кой е извършил волята Божия?

269.Заболяването на брат Генчо

270.Майката на Стоян – болна

271.Дойдох да светя

272.Най-големият детектив

273.Който тъпче Словото

274.Камъкът, който пречеше

275.Татко, ще те убия

276.Със светла вяра

277.Пътят на една душа

278.Георги от Аврамово

279.Седемте професори при Учителя

280.Моят опит

281.Вторият ми опит

282.Малката вратичка

283.В небрано лозе

284.Ленин и Учителят

285.Ако срещнеш Христа

286.Ако бях на твое място

287.Последният харман

288.Идете си, ще имате гости

289.Учениците на Учителя

290.Молитвата на Керчо

291.Непознатият с магаренцето

292.Трите овни (как съдбата отплаща)

293.Кирил Старейшински

294.Три дни сън

295.Брат Крумпри Учителя

296.Тримата братя при Учителя

297.Димитър Добрев на изпит

298.Двата връшника

299.Да се убиват пленници

300.Торба с пари

301.Излъгал себе си

302.Срутила се кариерата

303.Видение – една ученичка

304.Среща с Учителя

305.Къща за бедния

306.Чувал с картофи

307.Последният лев

308.Жертва за Бога

309.Арестувал брат си

310.Хляб за лагера на Седемте Рилски езера

311.Спасявайте картините

312.Възмездие

313.Една среща с Учителя

314.Друг случай

315.Хей братко, ти ли си бил

316.Лекуване на ухо

317.Внукът на един праведник

318.Досетливост

319.На лагер в Сините камъни

320.Учете руски

321.Скъпа опитност

322.Платил чужд дълг

323.Няма да им стигне времето

324.Куриерът

325.Моето духовно пробуждане

326.Военният при Учителя

327.Новата власт

328.Бургаският опит

329.Заветът на Учителя

330.Съседът на бай Киро

331.Небесна валута

332.Да бих могъл 9

333.Мълчалива проповед

334.Невъзможното стана възможно

335.Живот за живот

336.Изключителни времена

337.И Господ да слезе

338.Живият Христос

339.Бъди като тях

340.Великият Учител

341.Преди диспута в Търново

342.Тумор на главата

343.Заявление до Господа

344.Поглеждай небето

345.Земното кълбо на гърба на Учителя

346.Благодарил за обидата

347.Гласът на провидението

348.Думата на провидението

349.Последният ден на един касапин

350.За благодарността

351.Една малка опитност

352.Бедната жена и олиото

353.Глобата

354.Ти ще промениш убежденията си

355.Хляб за три дни

356.Опитност на певицата

357.Как да се молим

358.Първото пролетно цвете

359.При многото злато

360.За силното желание

361.Паневритмията лекува

362.Светлина в стаята му

 
ПОЕЗИЯ, МЕЧТИ И СВЕТЪЛ ПЪТ / Георги Събев

СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ ГЕОРГИ СЪБЕВ

 
ВЕРКА КУРТЕВА - (1908 – 1998 г.) / ЖИВИЯТ ГОСПОД

Магнетофонен запис през 1982 г. от Вергилий Кръстев

1.Началото

2.Музикално обучение1

3.На градината в Айтос

4.Идване в София

5.От векове в Школата

6.Георги Радев си заминава

7.Творчеството на Георги Радев

8.Животът ми с Георги Радев

9.Възпоменание за Георги Радев

10.Дух на воин, душа на девойка

11.Учениците се изпитват чрез живота си

12.Ученикът по дух познава Учителя

13.Духът, който ръководи

14.Живият Господ

НАДКА КУРТЕВА - (1908 – 1996г.). ПРЕД ИЗВОРА НА ЖИВОТА

Магнетофонен запис през 1986 г. от ВергилийКръстев

1.Чичо Панайот – свещеник

2.Учителятпри необикновения сеанс в Айтос

3.Съборът през 1920 година на Паспалата

4.Братската нива

5.Салонът в Айтос

6.Чешмата в село Тополица

7.Холерната болница

8.Хлябът на Господа

9.Службата пред Господа

10.Заминаването
11.Голямата ти сестра Цветанка си замина
12.Блажена душа
13.Мистичната връзка
14.Аллах го изпрати
15.Милосърдието и Тодоричка
16.На Рила през 1929 година
17.Скъсаната полица
18.Василка Иванова
19.Божил Иванов
20.Гоненията
21.Честността на Добри
22.Бракът на сестра ми Дора
23.Съпругът ми Добри
24.Учителят Си замина
25.Грижовност за бъдещия зет
26.Верността
27.Приятелите
28.Чортленската вода
29.Молитви за заминалите
30.Небесният хор
31.Заложбите и заровените таланти
32.Силата на молитвата
33.Вярата на Койна
34.Пеню Киров
35.Защо не биха попа?
36.Истинският ръководител
37.Братската градина
38.Братски живот
39.Духовно подвизаване в градината
40.Големият обиск
41.Духовно общуване
42.КолюКаишев
43.Петър Филипов
44.Как се посрещат гости
45.Твоята честност ще блесне в града
46.Стаичката на Верка Куртева
47.На кафе при Верка Куртева
48.Двете близначки – Верка и Надя
49.Как се посрещат гости
50.Цветанка на полет във висините
51.Как се отглеждат сираци?
52.Небесният хор
53.Чичо ми Панайот – свещеник на Бога
54.Лечителят
55.С две стомни за вода пред извора на живота
56.Верка и Надка като ученички в прогимназията
57.Из родословното дърво

ДОРА КУРТЕВА – (1900 – 1997 г.)

Моят баща – Георги Куртев

НАДКА БОЕВА

1.Георги Куртев в спомените на внучката му Надка Боева

2.Спомен от Рила

3.Духовно пробуждане на човешките души в град Айтос

4.По-известни личности в Айтоското Братство

5.Приветствено слово за брат Георги Куртев по случай 120 години от рождението му

6.Бележки от съставителя на “Изгревът” Д-р Вергилий Кръстев и Марийка Марашлиева

РУМЯНА ДОБРЕВА ГАНЕВА (ПО МЪЖ СЕРАФИМОВА) - (7.ХII.1945, гр. Айтос - ?)

Аврамовият дом на Добри Ганев и Надежда Куртева

ЖЕЛЮ ТАНЕВ НИКОЛОВ – (26.Х.1913, с. Богомилово, Старозагорско - ?)

1.Първи срещи с Учителя

2.Да се определиш навреме

3.Отклонението

4.Изкусителят

5.Правата лопата е за работа в градината

6.Братската градина се преустройва

7.Джуджетата и печатът на змията

8.Изпитът на рода Куртев

9.Братската градина

10.Учителят на сън
11.Ятото птици
12.Забраната на събора в Айтос
13.Принудителна почивка
14.Дядо Влайчо
15.Буйните коне
16.Желю Танев – автобиография

БЯЛОТО БРАТСТВО В ГРАД АЙТОС / Вергилий Кръстев

1.Обзорен план

2.Фонд “Даровити младежи”

3.Списък на членовете на Бялото Братство – Айтос, фонд “Даровити младежи”

4.Списък на членовете от Бялото Братство – Айтос, които дават принос

5.Списък на членовете на Бялото Братство – Айтос, които получават литература, 26/11.1946 г.

6.Списък на членовете на Бялото Братство в град Айтос и селата за внесените суми за литература /Словото на Учителя Дънов/

7.Начало на спиритическите сеанси в Айтос

8.Ръководители на Бяло Братство в град Айтос –

Мисли на Учителя за девет дни

 

ИСТОРИЯ НА АЙТОСКОТО БЯЛО БРАТСТВО. ПОУЧЕНИЕ ЗА ЧЕЛОВЕЦИТЕ ЗЕМНИ И НЕБЕСНИ / Вергилий Кръстев

1.Чествуването на 120–годишнината от рождението на Георги Куртев /1870 – 1990 г./

2.Първият концерт от музика на Учителя Дънов в камерна зала “България”

3.Излизането от печат на книжката “Георги Куртев – животопис”

4.Концерт в читалище “Васил Левски”, Айтос, по случай 120-годишнината на Георги Куртев

5.Работата ми с Георги Събев

6.Как бе спасена и как се отпечати кореспонденцията на Георги Куртев с Учителя?

7.Кой и защо укриваше писмата на Учителя до Георги Куртев

8.Щеше ли да го има “Изгревът” том Х?

9.Съдбата на писмата на Учителя до Георги Куртев

10.Защо бе съхранена градината в Айтос по време на социализма 1945-1990 г.?

11.Човекът, който с юмрук разбиваше черепи и кости

 
БЯЛОТО БРАТСТВО В ГРАД ЯМБОЛ
МАРИЯ ТОДОРОВА ПОПОВА /1893 – 1981 г./

Външният и вътрешен човек

 
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПОПОВА - /1928 - ?/

1.Синьото око

2.За кармата се плаща навреме

3.Истинският лечител и спасител

4.Пани Славов – Ямбол - /1895 -1988 г./ - Как се изпълняват съветите на Учителя

5.Янка Панайотова Грънчарова – ясновидката

6.Спомени на Янка Симеонова Шопова /по мъж Грънчарова/. Как намерих Учителя

7.Спомени за Ямболското Братство

8.За Тодор Попов и орелът

9.Писма на Йорданка Попова до Вергилий Кръстев

ЕЛЕНКА СТОЯНОВА ЧИЛИКОВА

Първата среща на Руска

 
ТОДОР АТАНАСОВ ПОПОВ - /1895 – 1966/

Моята среща с Учителя Петър Дънов – Беинса Дуно

1.Разболелият се подпоручик

2.Човешката наука и Божествената наука

3. Ученикът има един Учител

4. Едно важно правило

5. Вратата на Агарта
6. Трикратният жребий
7. Турчинът
8. Бутилката
9. Ясновидката Кортеза

ГЕОРГИ РАДЕВ ДЮЛГЕРОВ - /1895 – 1991 г./

Как намерих и познах Учителя

1. Спиритически сеанси в град Ямбол

2. Учителят посещава Ямбол

3. Съборът преди Балканската война 1912 г.

4. Домът Гумнеров

5. Как ще се ръководи братския кръжок?

6. Къде се намира вярата?

7. Войникът на пост

8. Военнопленниците

9. Учителят и Неговата опорна точка

10. Из беседата “И обхождаше Исус всичката Галилея” от 5 юли 1925 година от Учителя Дънов

11.Нарядът в Търново

12. Лечителството на Учителя

13. Окултните закони действат

14. Окултни случки

15. Новото Учение

16. Човекът, пътят му и неговото бъдеще

17. Фази на живота

18. Цикли на живота

ТОДОР АБАДЖИЕВ

Спиритическите сеанси в град Ямбол

1.На самоуверените неверници

2.Знамения на времето (писмо)

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПОПОВ /1898 – 1984 г./

Спомени от събора на Бялото Братство, състоял се на 19 август 1922 г. в град Търново

НИКОЛИНА КИРОВА ПОПОВА

1.Двете дини

2.Двете ръце на Учителя

3.Синята пришка

4.Лошото куче

ПО СЛЕДИТЕ НА АРХИВА НА АНИНА БЕРТОЛИ / Вергилий Кръстев – с. 743

1. Писмо на Жана Венкова Иванова до Милка Кралева от 14 март 1999 г.

2. Писмо на Милка Кралева до Жана Иванова от 16 март 1999 г.

3. Писмо на Жана Иванова до Милка Кралева от 31 май 1999 г.

4. Писмо на Жана Венкова Иванова до семейство Гобо от 31 май 1999 г. на български език

5. Писмона Жана Венкова Иванова до семейство Гобо от 31 май 1999 г. преведено на френски език

6. Съобщение / Вергилий Кръстев

7. Духът на заблуждението и Духът на опорочението в деянията на человеците земни

“ИЗГРЕВЪТ” ТОМ IХ ПРИСТИГА С НЕБЕСНА КОЛЕСНИЦА / Вергилий Кръстев

ИЗМИСЛИЦАТА И ИСТИНАТА / Вергилий Кръстев

Бележки към снимките – “Изгревът”, том Х – с. 777

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

ПРЕДВАРИТЕЛЕН МАШИНОПИС

Марийка Марашлиева

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Буряна Пенкова

КОРЕКТОРИ

Мария Димитрова Атанасова – внучка на Георги Събев, правнучка на Георги Куртев

(с. 3 - 560)

Ефросина Ангелова-Пенкова

(с. 561 - 784)

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА

Буряна Пенкова, Вихър Пенков

София

1999

печатница: Абагар ООД – Велико Търново