www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХII

СЪДЪРЖАНИЕ
 

I. СИНАРХИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА ВСЕМИРНОТО ВЕЛИКО БЯЛО БРАТСТВО.

            НАРЯДИ ОТ 1919 – 1950 г.................................................... с. 4-240


II. УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ. БЕСЕДИ, ДЪРЖАНИ ПРЕД СЕСТРИТЕ ОТ ДУХОВНАТА ГРУПА

            ЗА МОЛИТВИ, ПЕСНОПЕНИЯ, РАЗМИШЛЕНИЯ В ДЕН ЧЕТВЪРТЪК СЛЕД ОБЯД             ………………….......................................................................................с. 241-519

 

III. ОКУЛТНИЯТ КЛАС НА “КЛАСЪТ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ”. ПРОТОКОЛИИ БЕСЕДИ

            НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ ОТ 8.IХ.1924 г. ДО 27.ХII.1924 г. / Представя Мария Тодорова …………………………….........................................................................с. 520-624

 

IV.БЕЛЕЖКИ ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА КЛАСА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ1920-1922 г. .................................................................................................................с. 625-669

 

V. БЕЛЕЖКИ КЪМ РАБОТАТА НА ОКУЛТНИЯ КЛАС НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕПРЕЗ 1923 г. .................................................................................................................с. 670-717

 

VI. КЛАСЪТ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ:22.VI.1923 г. – 22.ХI.1923 г.  .с. 718-760

 

VII. ПЕНТОГРАМЪТ ..............................................................................с. 761-862

 

VIII. АНТИМИНСЪТ И БЯЛОТО БРАТСТВО ...................... ...............с. 863-870

 

IХ. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО ..... ....с. 871-904

 

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Диляна Делчева (с. 4 – 240)
Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева (с. 241 – 862)
КОРЕКТОРИ
Ефросина Ангелова-Пенкова (с. 4 – 240)
Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева (с. 241 – 862)
Марина Иванова (с. 241 – 624)

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА

Вихър Пенков (с. 1 – 240)
Марина Иванова (с. 241 – 624, 863 – 904)
Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева (с. 520 – 862)
 
София
1999
 
печатница: СД “Симолини-94”
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Плакати (Пентограм, цветен; Пентограм, черно-бял)