www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХVI

СЪДЪРЖАНИЕ
 
ПОСВЕЩЕНИЕ ЗА РАЗМЕННАТА МОНЕТА / Вергилий Кръстев..........с. 2
 ЗА БАЩА МИ / Петър Ганев.......................................................................с. 4
 
I.ПРИ СЕДМОСТРУННАТА ЛИРА НА ЖИВОТО СЛОВО..........................с. 5
 

II. С ПЕСНИТЕ НА УЧИТЕЛЯ........................................................................с. 113


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РАЗДЕЛ II. С ПЕСНИТЕ НА УЧИТЕЛЯ....................с. 153

(Нотен текст: Петър Ганев)

 

III. ДНЕВНИЦИ (20.ХI.1922 г. – 14.ХII.1943 г.)...............................................с. 197

            Дневник за всеки ден I. (20.ХI.1922-29.VI.1929 г.)...........................с. 198

            Дневник II. (12.ХII.1929-21.ХII.1931 г.)................................................с. 296

            Дневник III. (12.V.1932-12.ХII.1932 г.).................................................с. 316

            Дневник IV (27.IХ.1933-21.IV.1934 г.)..................................................с. 330

            Дневник V. (22.IV.1934-18.ХI.1934 г.)..................................................с. 426

            Дневник VI. (19.ХI.1934-10.III.1937 г.)..................................................с. 471

            Дневник VII. (24.ХI.1941-14.ХII.1943 г.)...............................................с. 546

            VIII. Документи на Пеню Ганев............................................................с. 593

            IХ. Каменка Несторова – съпруга на Пеню Ганев

                        и майка на трите му деца.........................................................с. 616

            Х. Бракът на Изгрева

                        (Бележки на съставителя Вергилий Кръстев)....................с. 621

 

IV. РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛЯ.............................................................................с. 625

(От тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова)

 

V. УЧИТЕЛЯТ ЗА МУЗИКАТА............................................................................с. 666

(Извадки от беседи и лекции на Учителя Петър Дънов

от тетрадки на Пеню Ганев и Елена Хаджи Григорова)

 

VI. УЧИТЕЛЯТ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА...............................................................с. 751

(От тетрадки на Пеню Ганев)

 

VII. ВЪТРЕШНА ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА НА УЧЕНИКА..........................с. 759

            1. Теми на учениците, зададени от Учителя след изнесени лекции. ..................с. 760

            2. Мисли на ученика, извадени от Словото на Учителя Петър Дънов.................с. 773

            3. “Отворените сърца” – беседа, държана от Учителя по случай Новата 1929 г .с. 781

            4. Слово на Учителя на братската вечеря на 29.VIII.1941 г.................с. 785

            5. Бистрица и бъдната Паневритмия.....................................................с. 788

            6. Приложение на оригинална песен.....................................................с. 789

 

VIII. 21 УПРАЖНЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ....................................................с. 791

(Предадени от Пеню Ганев)

 

IХ. БЕЛЕЖКИ ОТ ВЕРГИЛИЙ КРЪСТЕВ...............................................с. 798

 
Х. ПЕНЮ ГАНЕВ И ПРОРОЧЕСТВОТО НА ДУХА ГОСПОДЕН / Вергилий Кръстев. .....с. 810
 

ХI. БЕЛЕЖКИ КЪМ СНИМКИТЕ В “ИЗГРЕВЪТ” ТОМ ХVI...................с. 814

 

ХII. ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО............с. 818

 

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

ПРЕДВАРИТЕЛЕН МАШИНОПИС

Марийка Марашлиева

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Иван Стойчев, Димитър Баждаров, Марина Иванова (с. 1 – 817)
Яна Попянева (с. 818 – 905)
Редактори
Божанка Ганева, Марина Иванова
НОТОПИС
Петър Ганев (с. 153 – 196)
КОРЕКТОРИ
Йорданка Стойчева, Марина Иванова (с. 1 – 797)
ФОТОГРАФ
Пеню Ганев

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА СНИМКИ

Вихър Пенков

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Марина Иванова
 
София
2002
 
печатница: СД “Симолини-94”