www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХIX

СЪДЪРЖАНИЕ
 

1. МЕТОДИ КОНСТАНТИНОВ...........................................................................с. 5

1.1.Световна астросоциология.....................................................................с. 7

1.2.Човекът по пътя на космическата спирала

 

2.НИКОЛАЙ ДОЙНОВ.......................................................................................с. 172

2.1.Звездният мир и човекът: Саабеизъм................................................с. 173

2.2.Науката астрология – древна и млада................................................с. 334

 

3.ПРАКТИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ....................................................................с. 414

3.1.Астрологията в Школата / Елена Хаджи Григорова...........................с. 416

3.2.Учителят и астролозите на Изгрева / Светозар Няголов.................с. 469

3.3.Кратък астрологически речник................................................................с. 550

3.4.Астрологични карти – хороскопи на автори в “Изгревът”.................с. 554

 

4.УЧИТЕЛЯТ ЗА АСТРОЛОГИЯТА...................................................................с. 611

Космичният свят.. / Съставила Цанка Екимова.........................................с. 613

4.1.Вселената и човекът . / Съставил Вергилий Кръстев .......................с. 632

Астрологията в материалния и духовния свят.

/ Съставили Светозар Няголов, Вергилий Кръстев ..................................с. 648

Цитирани източници.. / Съставила Ефросина А. Ангелова-Пенкова..с. 903

 

5.АСТРОЛОГИЯТА В “ИЗГРЕВЪТ/ Вергилий Кръстев .............................с. 906

 

5.1.Хороскопът на Учителя Беинса Дуно и човекът Петър Дънов ..........с. 907

5.2.Летопис за астролозите на Изгрева..........................................................с. 934

 
 

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Любомир Гълъбов, Доброслава Гълъбова (с. 33 – 118, 172 – 413, 611 – 647)

Марина Иванова, Нонка Матеева Петрова /по мъж Атанасова/, Полина Тодорова Петкова

 (с. 648 – 902)
Буряна Ангелова Пенкова (с. 123 – 174, 414 – 610, 906 – 951)
КОРЕКТОРИ
Ефросина Ангелова-Пенкова (с. 1 – 907)
Любомир Гълъбов, Доброслава Гълъбова (с. 33 – 118, 172 – 413, 611 – 647)

Марина Иванова, Нонка Матеева Петрова /по мъж Атанасова/, Полина Тодорова Петкова

 (с. 648 – 902)
Светозар Крумов Няголов (с. 470 – 553)

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА СНИМКИТЕ

Вихър Пенков

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Вихър Пенков, Буряна Пенкова
 
София
2004
 
печатница: СД “Симолини-94”