www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХХ

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ   

I. ТВОРЧЕСТВО: МИСТИЧНИ СЪЧИНЕНИЯ..................................................................с. 4-78

            I. Възкресение (1928 г.)...............................................................................................с. 5

            II. Кръстопът (1932 г.)..................................................................................................с. 14

            III. Думите на видния странник Буди-Са (1934 г.).....................................................с. 27

            IV. Хигиена: Здрав и млад (1937 г.)............................................................................с. 41

            V. Зазоряване: Когато ний, живите станем (1938 г.)................................................с. 55

 

II. ТВОРЧЕСТВО: В СВЕТЛИНАТА НА УЧИТЕЛЯ...........................................................с. 79-228

I. При Адепта (1938 г.)..............................................................................................................с. 80

II. Вечният извор (1939 г.)........................................................................................................с. 108

III. В светлината на Учителя (1940)........................................................................................с. 131

 

III. ТВОРЧЕСТВО: ПРИКАЗКИ И РАЗКАЗИ.........................................................................с. 175-228

            I. На планината: Царят иска да знае (1935 г.)............................................................с. 176

            II. През вековете (1936 г.).............................................................................................с. 201

            III. Край огнището: За царския син и мъдреца (1934 г.)............................................с. 207

            IV. Три приказки за стари и млади (1942 г.)

            1. Приказка за брадичката...........................................................................................с. 213

            2. Стара приказка..........................................................................................................с. 218

            3. Приказка за Учителя и ученика................................................................................с. 221

 

IV. С Христа (Трилогия)...................................................................................................с. 229-328

            I. Генко Орлето..............................................................................................................с. 230

            II. Бунт.............................................................................................................................с. 236

            III. Благословение..........................................................................................................с. 249

 

V. В. “Алфа” (1924 г.)

Свободна трибуна за житейски въпроси.

Статии. Мота от Словото на Учителя Петър Дънов.......................................................с. 329-417

 

VI. В. “Живот” (1929 г.). Уводни статии. Рисунки от Цветана Симеонова Гатева.

            Статии. Мота и мисли  от Словото на Учителя Петър Дънов............................с. 418-474

 

VII. В. “БРАТСТВО”. Статии............................................................................................с. 475-521

 

VIII. СП. “ЖИТНО ЗЪРНО”. Статии................................................................................с. 522-575

 

IХ. РЕАКТИВНИТЕ ИДЕИ НА ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА НА НОВИТЕ ХОРА .............с. 576-626

            I. Психичното въздействие и реактивните идеи

(от Стефка К. Стойчева /Любомир Лулчев/, 1928 г.).............................................................с. 577

            II. Тайните общества и тяхната роля в политическия и  обществен живот на Европа (от Д-р                      Г. Трифонов  – псевдоним на Любомир Лулчев)............................................с. 596

            III. Нови хора (от Любомир Лулчев, откъси

 

Х. ЯСНОВИДСТВО, ОБЩЕСТВО И МОРАЛ.................................................................с. 627-670

 

ХI. ЦАР БОРИС III, ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ........................................................................с. 671-688

 

ХII. ДНЕВНИК НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ ЗА СРЕЩИТЕ И РАЗГОВОРИТЕ МУ С ЦАР БОРИС III И       С УЧИТЕЛЯ     ПЕТЪР ДЪНОВ ОТ 28 ЯНУАРИ 1938 г. ДО 5 МАЙ 1944 г. .............с. 689-890

 

ХIII. БЕЛЕЖКИ КЪМ ДНЕВНИКА НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ / Вергилий Кръстев......с. 891-994

 

ХIV. ПРОРОЧЕСТВАТА ЗА 1939 г. ......................................................................................с. 995-1010

            I. Благодатната 1939 г. и епохалната 1939 г. / Бележки на съставителя

                        Вергилий Кръстев............................................................................................с. 996

            II. ГОЛЕМИЯТ БРАТ: Беседа от Учителя, държана на 31.ХII.1938 г. в 12 ч. вечерта                                                 срещу 1.I.1939 г. ..............................................................................................с. 997

            III. МАЛКИЯТ БРАТ: Беседа от Учителя, държана на 1.I.1939 г. в 10 ч. сутринта, озаглавена                      и като “ЕПОХАЛНА ГОДИНА”..........................................................................с. 1001

            IV. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев................................. .......................с. 1010

......

ХV. ПОЛЮСИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО. ДВОЕН ДЯл: ХI година, 7 лекция на Общия окултен          клас, държана на 11.ХI.1931 г. на Изгрева – София..........................................с. 1011-1022

 

ХVI. БЕЛЕЖКИ за Любомир Лулчев / Вергилий Кръстев.....................................с. 1023-1033

 

ХVII. УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ....................................с. 1034-1038

 

ХVIII. Бележки към снимките в “Изгревът”, том ХХ ..............................................с. 1039-1041

 

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Анна Стаменова (с. 4 – 228, 689 – 885)

Лилия Преславска Радкова (с. 229 – 688)

Буряна Ангелова Пенкова (с. 995 – 1022)

Димитър Баждаров (с. 943 – 994, 1023 – 1032)

Марина Иванова (с. 1 – 3, 891 – 943, 1033 - 1044)

Вихър Пенков (с. 1039 – 1041)

КОРЕКТОР

Марина Иванова

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА СНИМКИТЕ

Вихър Пенков

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Марина Иванова

 

София

2004

 

печатница: СД “Симолини-94”