www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХXII

СЪДЪРЖАНИЕ

А. СВЕТЪЛ ЛЪЧ КЪМ ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ / Светозар Няголов

Предговор
I. Духовни условия в България преди идването на Учителя
II. Жизнен път и работа на Учителя до създаването на Веригата през 1900 г. : Проникновение
III. Духовна дейност на Учителя с Веригата от 1900 г.до създаването на Школата през 1922 г.
IV.Създаване и развитие на Школата на бялото Братство в България от 1922 г. до 1944 г.
1. Трудности в Школата
2. Салоните, в които Учителят изнасяше своите беседи
3. Заселване на Изгрева
4. Връзката с Невидимия свят на ангелите
5. Вътрешния живот на Учителя
6. Младежки събори
7. Посещаване на Витоша с Учителя
8. Рилските ексурзии с Учителя
9. Отношението на властта към Учителя и неговото преследване
10. Развитие на теософското движение в света
11. Побоят нанесен на Учителя
12. Свещените думи на Учителя
13. Възприемане и създаване на Паневритмията
14. 1939 г. - най-благоприятните услови за българите
15. Мърчаевският период от живота на Учителя
16. Завръщане на Учителя в София

V. Случки и събития в България, свързани с дейността на Учителя

1. Политически събития
2. Еврейският въпрос
3. Случки на Учителя с отделни личности
3.1. По разкази от членове на Веригата
3.2. По разкази от ученици от Школата
4. Лекуване на хора

VI. Ученици, участвали в Школата и техните прояви в живота

1. Георги Миркович (1825-1905)
2. Мария Казакова (1852-1908)
3. Пеню Киров (1868-1918)
4. Тодор Стоименов (1872-1952)
5. Георги Куртев (1870-1961)
6. Боян Димитров Боев (1883- ?)
7. Борис Николов Дойнов (1900-1991)
8. Георги Радев (1900-1940)
9. Симеон Марков
10. Никола Ватев (1873-1967)
11. Нешка Анева )
12. Дядо Благо / Стоян Русев
13. Никола Гръблев (1893-1968)
14. Любомир Лулчев (1896-1944)
15. Васил Бандерски
16. Методи Константинов (1902-
? )
17. Д-р Иван Жеков Стойчев (1875-1970)
18. Йордана Жекова ( ? -1978)
19. Стойна Кодарева Христова (? -1967)
20. Стоянка Георгиева Христова (1926- ? )
21. Христо Митев Белчев
22. Пано Славово (1892-
?)
23. Паню Балдъров
24. Ради Танчев
25. Стамат Тодоров Михайлов (1896-1964)
26. Иван Иванов Котаров (
? -1985)
27. Диньо Господинов - железарят ( ? -1991)
28. Олга Славчева ( ? -1967)
29. Лиляна Шьфьндуь (? -1995)
30. Мария Христова - Захарната
31. Кина Тахчиева
32. Мария Милева
33. Милка Переклиева (1908-1976)
34. Димитър христов Грива (1914-1994)
35. Катя Христова Грива (1902-1974)
36. Теофана Савова (1894-1990)
37. Донка Кънева Георгиева (
?-1993)
38. Донка Димитрова
39. Катя Кисельова
40. Геоги Петров Сотиров (04.11.1902-07.01.1992)
41. Гавраил Велев Величков - Галилей (21.11.1909-93.12.1985)
42. Мария Станчева Зларева (02.04.1905-04.02.1996?)
43. Мария Михайлова Тодорова (20.02.1898-1976)
44. Пенка Дякова Георгиева (27.10.1942 -
? )
45. Крум Иванов Няголов (24.08.1903-22.01.1976)
46. Атанас Колев Минчев (
? -29.05.1993)
47. Савка Керемедчиева (27.05.1901-03.05.1945)
48. Неделчо Попов (22.12.1927-22.04.1952)
49. Борис Дряновски
50. Ангел Керемедчиев (30.04.1916-
?)
51. Владимир Балючев (1912-14.04.1996)
52. Райна Райкова Калпакчиева (26.06.1907-19.06.1990)
53. Асен Арнаудов
54. Весела Тодорова Несторова ( ? -06.03.2002)
55. Петър Филипов Николов (25.06.1913-20.04.1984)
56. Димитрина Антонова (25.10.1898-24.09.1970)
57. Руси Събев (
? -06.09.1940)
58. Илия Узунов (18.11.1905-10.07.1969)
59. Петър камбуров (01.12.1898-20.07.1969)
60. Панталей Карапетров (23.03.1902-19.03.1990)
61. Гради Колев Минчев (22.06.1912-12.08.1992)
62. Цеко Матов Етугов (05.06.1912-
?)
63. Цочо Диков Ракитин (1883-1968)
64. Веса Козарева (?-06.08.1968)
65. Лидия Аладжем (22.03.1911-22.09.1998)
66. Красимира Аркадиева Николова (08.12.1930-14.09.1990)
67. Ганка Бончева (1924-
? ), Ружа Чернева ( ? -08.02.1988),Лалка Кръстева (? -12.02.1998), Стоянка Драгнева ( ? -25.11.1999)
68. Васил Раджев Гарджев ( ? -11.11.1995)
69. Естирка Iванова (27.03.1932- ? )
70. Николай Николов Дойнов (18.12.1904- ?)
71. Темелко Стефанов Гьорев (? -01.04.1991)
72. Велин Темелков
73. Петър Киров Николов ( ? -27.10.1986)
74. Петър Костадинов Христов (19.06.1930- ?)
75. Сава Симеонов Костов (30.11.1922- ?)
76. Иван Антонов (01.09.1899-29.10.1964)
77. Влад Пашов (11.09.1902-04.02.1974)

VII. Учението на Учителя - предвестник на новия живот и идването на Шестата светеща раса : Из Словото

1. Краят - ликвидацията на века
2. Методи за оправяне на човечеството
3. Новата епоха и идването на Шестата раса

Б. УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗА РИЛА И ЕКСКУРЗИИТЕ ПО ПЛАНИНАТА / Светозар Няголов

I. Планината - извор на сила

II. Мусала

1. Законите на планината
2. Екскурзии в планината - новия начин на работа
3. Задачи и правила в планината
4. Условията в планината и отношенията между хората
5. Моите спомени за Учителя и Мусала

III. Скакавците и Рупите

IV. Седемте езера

1. Началото
2. Рилската школа на Бялото братство
3. Учителят за езерата и Рила
4. Построяване на лагера и пребиваване на Второто езеро
4.1. Мостът на будалите
4.2. Чешмата “Ръцете, които дават”
4.3. Кухнята
4.4. Спиралата
4.5. Времето и послушанието на учениците
4.6. Гости в лагера
4.7. Организирано качване до лагера
4.8. Пътеката за Езерото на Чистотата
4.9. Децата на Рила
5. Любовта на Учителя към учениците му
6. Моите спомени за Учителя и Рила

V. Витоша

1. Ел Шадай (Вратата на Рая)
2. Присоите
3. Учителят на Витоша
4. Моите спомени за Учителя и Витоша
5. Последните стъпки на Учителя из планината

Б. УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗА РИЛА И ЕКСКУРЗИИТЕ ПО ПЛАНИНАТА / Светозар Няголов

I. Планината - извор на сила

II. Мусала

1. Законите на планината
2. Екскурзии в планината - новия начин на работа
3. Задачи и правила в планината
4. Условията в планината и отношенията между хората
5. Моите спомени за Учителя и Мусала

III. Скакавците и Рупите

IV. Седемте езера

1. Началото
2. Рилската школа на Бялото братство
3. Учителят за езерата и Рила
4. Построяване на лагера и пребиваване на Второто езеро
4.1. Мостът на будалите
4.2. Чешмата “Ръцете, които дават”
4.3. Кухнята
4.4. Спиралата
4.5. Времето и послушанието на учениците
4.6. Гости в лагера
4.7. Организирано качване до лагера
4.8. Пътеката за Езерото на Чистотата
4.9. Децата на Рила
5. Любовта на Учителя към учениците му
6. Моите спомени за Учителя и Рила

V. Витоша

1. Ел Шадай (Вратата на Рая)
2. Присоите
3. Учителят на Витоша
4. Моите спомени за Учителя и Витоша
5. Последните стъпки на Учителя из планината

В. ПАНЕВРИТМИЯ ОТ БЕИНСА ДУНО И 6-ТЯХ УПРАЖНЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ / Светозар Няголов

I. Паневритмия от Беинса Дуно
1. Учителят за значението и изпълнението на Паневритмията
а) Правила от Учителя за Паневритмията
б) Упражнения
*упражнения - носители на енергиите от Божествения свят
II. 6-тях упражнения от Учителя Дънов
1. Паневритмия от Беинса Дуно
1.1. Учителят за значението и изпълнението на Паневритмията
1.2. Правила от Учителя за Паневритмията

1.3. Упражнения на Паневритмията
1.3.1. Упражнения – носители на енергиите от Божествения свят
1.3.2. Упражнения – носители на енергиите от Духовния свят
1.3.3. Упражнения – носители на енергиите от физическия свят
1.3.4. Слънчеви лъчи
1.3.5. Пентаграм
2. 6-те гимнастически упражнения от Учителя Дънов
3. Упражнения с гамата и при изговаряне на някои формули
4. Промени в Паневритмията и песните на Учителя. Как се свири и играе Паневритмията. Бележки 10.07.2002 г., 2004 г.
III. Промени в Паневритмията и песните на Учителя. Бележки, 10.07.2002 г.
IV. Промени в Паневритмията - как се свири и играе Паневритмията. Бележки, 2004 г.

Г. ПЕНТАГРАМЪТ И РАЗВИТИЕТО НА ПЕТАТА ЧОВЕШКА РАСА

Д. ХРАНЕНЕ, ПОСТ И ЖИТЕН РЕЖИМ / Светозар Няголов

Е. АСТРОКОСМИЧНА СИНТЕЗА / Светозар Няголов

1. Астрокосмична синтеза
2. Плутон – Нептун
3. Сатурн – Уран
4. Сатурн – Нептун
5. Сатурн – Уран (1941 – 1988 – 2008 г.)
6. Епохата на Водолея

Ж. ЕПОХАТА НА ВОДОЛЕЯ / Светозар Няголов

1. Епохата на Водолея
2. Хороскоп на Епохата на Водолея

З. ЕПОХАТА НА ВОДОЛЕЯ И ВСЕМИРОВИЯТ УЧИТЕЛ НА ВСЕЛЕНАТА БЕИНСА ДУНО : ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ / Състав. Вергилий Кръстев.

1. България – пълен неутралитет
1.1. България – пълен неутралитет
1.2. Пробуждане, разширение на съзнанието и спасението на България
1.3. Духът навлиза през 1914 г. В девствена материя – Епохата на Водолея
2. Съборите на Бялото братство и българите
2.1. Стремежът на човешката душа и превратът на 9 юни 1923 г.
2.2. Съборите на Бялото Братство на Слънцето и на Хималаите
2.3. Забрана на събора на Бялото Братство през 1923 г.
2.4. Бялото Братство и България
3. Предсказание за идващата епоха от 1945-1989 г.
3.1. Предсказание за 1945 г.
3.2. Пророчество от 1919 г. За епохата 1945-1989 г.
3.3. Предсказание за българите и Новото учение
4. Новата култура и Епохата на Водолея
4.1. Новата култура и българите
4.2. Българинът и Новата култура, която иде
4.3. Новата култура и Епохата на Водолея
4.4 Божественият Дух и Новата епоха
4.5. Великата разумност движи цивилизацията
4.6. Отклонението на земната ос от предишната катастрофа
4.7. Денят Господен е ден на нова епоха
4.8. Епохата на Водолея
4.9. Наклонение на земната ос с 23 градуса – символ на размирие
4.10. Иде Шестата раса
5. Учителят за жените, които ще спасят света
6. Защо се дадоха страданията на българите
6.1. Министър-председателят на българите
6.2. Защо се дадоха страданията на българите
6.3. Българите и Новото учение на Учителя Дънов
6.4. Прокламация от Небесния цар до българите от Учителя Дънов
6.5. Учителят за разрушителната сила на българина
6.6. Разрушителната сила на българина и как да се справи с нея

И. КОСМОГОНИЯ НА БОЖЕСТВЕНИЯ ДУХ, НА ХРИСТОВИЯ ДУХ И НА ГОСПОДНИЯ ДУХ / Светозар Няголов

1. Вселяването на Божествения Дух в Петър Дънов
2. Вселяването на Христовия Дух в Петър Дънов
3. Вселяването на Господния Дух в Петър Дънов

К. ДОМЪТ ГОСПОДЕН И СЪДБАТА НА СВЕТА / Вергилий Кръстев

1. Домът Господен и съдбата на света
А. 40 години в пустинята с планетите Сатурн и Уран
1. Сатурн съвпад Уран
2. Сатурн тригон Уран
3. Сатурн квадрат Уран
Б. 40 години в пустинята Моисей с израилтяните
В. Учителят Дънов за Моисей, за израилтяните и за Иехова
1. Моисеевият закон е първото полукълбо на Земята, а Христовият закон е второто полукълбо.
2. Не могат да се примирят две идеи, които се сблъскват.
3. Легенда за Моисей
4. Христос и Моисей – служители Божий.
5. Моисей – духовната сила и Илия – физическата сила – трябва да преминат в Христа – силата на любовта
6. Моисей и законът
7. Моисей изгубва благоприятните условия от Иехова и останаха израилтяните 40 години в пустинята
8. Моисей за високите върхове на злото. “Не убивай, не кради, не лъжи”.Високите върхове на доброто
9. Между Моисей и Христа няма противоречие
10. Моисей, евреите и Египет
11. Допирната точка е Божественото съзнание
12. Когато Бог ни говори, човек избавител ще станр
13. Моисей е идея
14. Божественото учение е Духът на Любовта
15. Божественият огън е за олтара на въвишените същества
16. В човешката душа се намира раят
17. Между Моисея и Христа няма никакво противоречие в основния закон
18. Моисей и еврейските души в овцете му
19. Заветът на Бога с Моисей
20. Моисей и египетската мъдрост
21. Духът е проявление на Бога
22. Моисей и Бялата ложа в Египет
23. Моисей трянва да роди убитият от него египтянин
24. Моисей и бъдещият пророк
25. Съзнанието на човека определя съдбата му
26. Моисей и небесния огън
27. Моисей и огънят в къпината
2. Учителят Дънов за болшевизмът и комунизмът
2.1. За болшевизма
2.2. Учителят за болшевиките – бирници на Бога
2.3. Учителят за болшевиките – деца на монархистите
2.4. Учителят за болшевиките – незаконородените деца на аристократите
2.5. Учителят за болшевиките и за българите, които трябва да намерят своя учител
2.6. Леви и десни течения в обществото
2.7. Учителят за комунистите
2.8. Болшевизмът – камшикът на Бога в Христовата ръка
2.9. Комунизмът – учение за братство
2.10. Божествената метла
2.11. Комунистите, ако правят добро – имат Господ в душата си.
2.12. Новите идеи за братството и комунистите
2.13. Болшевизмът е идея на адептите
2.14. Анархисти и комунисти – по-идейни от съвременните християни
2.15. Социалисти и комунисти – по-големи идеалисти от духовните хора
2.16. Анархизмът и съвременната култура
2.17. Анархизмът и комунизмът
2.18. Как попаднаха народите под болшевизма
2.19. Комунизмът е една идея
2.20. Комунистическото влияние след 09.09.1944 г.
2.21. Отечественият фронт
2.22. Пред прага на Новата епоха
3. Учителят Дънов за частната собственост
3.1. Жената и частната собственост

Л. АГАРТА И АТЛАНТИДА

М. НЕБЕСНИЯТ ЗНАК Ь И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Н. ХОРОСКОПИТЕ В ПОРЕДИЦАТА”ИЗГРЕВЪТ”

O. КАКВИ ПЕСНИ СА СЕ ПЯЛИ ПО СЪБОРИТЕ НА СИНАРХИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО 1907-1915 г., 1920-1922 г. / Вергилий Кръстев

П. Песните на един ученик на бялото братство / Свтозар Няголов

БЕЛЕЖКИ ПО ХОРОСКОПИТЕ

1. Някои бележки за хороскопите на астролозите на Изгрева и на Учителя, представени в том 19 от поредицата «Изгревът» / Светозар Няголов

2. Хороскопите на Светозар Няголов : Как се доказва и защитава

един хороскоп / Вергилий Кръстев

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Полина Тодорова Петкова, от гр. Видин (с. 5 – 458, 498 – 544, 587 – 717)

Буряна Ангелова Пенкова (с. 459 – 497, 545 – 586, 723 – 781)

Ставри Петров Ангелов (с. 781 – 801) и нотиране

Яна Попянева (с. 643 – 649, 802 – 811)

ПОДРЕЖДАНЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И КОРЕКТУРА

Ефросина Ангелова-Пенкова

ПРЕДПЕЧТНА ПОДГОТОВКА И КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА СНИМКИ

Вихър Ангелов Пенков

 

София

2005

 

печатница: СД “Симолини-94”