www.izgrevat.com izgrev Beinsa Duno Петър Дънов izgrevat Bialo Bratstvo pee sviri uchi zivee Vergilii Krastev Беинса Дуно Изгревът Бяло Братство пее свири учи живее Вергилий Кръстев Petar Danov спомени история изгревът
ИЗГРЕВЪТ
НА БЯЛОТО БРАТСТВО
ПЕЕ И СВИРИ
УЧИ И ЖИВЕЕ
Любовта дава живот
Мъдростта знание
Истината свобода
Беинса Дуно
17.XI.1923, София
Търсене:

Информация

Copyright © www.izgrevat.com
All Rights Reserved.
Created by 123.bg

“ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ, УЧИ И ЖИВЕЕ”
том ХХIII

СЪДЪРЖАНИЕ


Посвещение от Вергилий Кръстев............................................................................................с. 2

 

Д-р МИХАИЛ СТОИЦЕВ (1870 – 1962 г.).....................................................................................с. 4

            I. Познание на Бога, еволюция на човешката душа, Послание на Слънцето и Новият път за                     българите и славянството...с. 5

            II. Защитата на Учението на Учителя Дънов....................................................................с. 137

Д-р ИВАН ЖЕКОВ (1875 – 1970 г.)..............................................................................................с. 205

            I. Идейни насоки.................................................................................................................с. 206

            II. Идеите се проверяват чрез човешкия живот...............................................................с. 266

            III. Природолечението.........................................................................................................с. 316

            IV. Писма, документи, изложения.....................................................................................с. 356

САВА СИМЕОНОВ (1922 г.)........................................................................................................с. 506

             I. Спомени от с. Мърчаево и от Изгрева / Сава Симеонов..........................................с. 507

            II. Хороскоп на Сава Симеонов Стоянов / Светозар Няголов......................................с. 559

            III. Биография на Елена Симеонова Стоянова / Светозар Няголов.............................с. 571

            IV. Хороскоп на Елена Симеонова Стоянова / Светозар Няголов...............................с. 575

 

НЕВЕНА НЕДЕЛЧЕВА (1908 – 1995 г.)

Как намерих Учителя.......................................................................................................................с. 586

 

МИЛКА ПЕРИКЛИЕВА (1908 – 1976 г.)

            I. Спомени. Разговори с Учителя.......................................................................................с. 697

            II. Последни страници. Разговори с Учителя....................................................................с. 734

            III. Малките случки от великия живот на Изгрева.............................................................с. 748

 

КЪДЕ Е ИСТИНСКАТА ПАНЕВРИТМИЯ

Бележки на съставителя Вергилий Кръстев..................................................................................с. 824

 

ИСТОРИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПИТИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАНЕВРИТМИЯТА В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА, 1938-1943 г.

Бележки на съставителя Вергилий Кръстев.....................................                                         ....с. 877

 

БОРИС РОГЕВ (1898 – 1976 г.)

Публикация по случай 30 години от заминаването му от физическия свят...............................с. 892

 

ДУХЪТ НА ИСТИНАТА И ДУХЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО

Бележки на съставителя Вергилий Кръстев.......................................                                         ..с. 949

 

СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР

д-р Вергилий Кръстев

КОМПЮТЪРЕН НАБОР

Димитър Баждаров (с. 4 – 204)

Полина Петкова (с. 205 – 505, 586 – 823)

Лилия Преславска-Радкова (с. 356 – 501)

Марина Иванова (с. 502 – 585, 860 – 876, 964 – 966, 971 – 972)

Буряна Пенкова (с. 559 – 585)

Нонка Матеева Петрова (с. 824 – 859, 877 – 891)

Яна Попянева (с. 949 – 963, 967 – 970)

Соня Тодорова (с. 679 – 682)

КОРЕКТОР

Марина Иванова

КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА СНИМКИТЕ

Вихър Пенков, Ефросина Ангелова-Пенкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

Марина Иванова

 

София

2006

 

печатница: СД “Симолини-94”